Idea Bank - Konto IDEALNIE PROSTE


Idea Bank

Idea Bank
Konto IDEALNIE PROSTEMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto IDEALNE:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe
 • Oprocentowanie, jak na lokacie - do 3,20% w skali roku!
Oprocentowanie promocyjne jest zmienne i naliczane jest do dnia 31.03.2019r., po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Promocji „Zyskaj więcej”. Po zakończeniu Okresu Promocji środki zgromadzone na koncie IDEALNIE PROSTYM objęte będą oprocentowaniem standardowym w wysokości 1,10% w skali roku.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi rachunku przez bankowość internetową jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do obsługi rachunku przez serwis telefoniczny jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Brak. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Autoryzacja transakcji za pomocą jednorazowych haseł sms jest bezpłatna. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank pobierana jest opłata w wysokości 0,2 zł. Istnieje możliwość skorzystania z abonamentu, który zawiera pakiet 20 sms-ów lub 50 sms-ów powiadamiających. Miesięczny koszt płatny jednorazowo wynosi 3 zł za pakiet abonamentowy – L oraz 6 zł za pakiet abonamentowy – XL . 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie rachunku w skali roku wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dostęp do obsługi rachunku przez Bankowość Internetową. TAK
   telefon Dostęp do obsługi rachunku przez serwis telefoniczny (Bankowość Telefoniczna). TAK
   oddział Możliwość wydawania dyspozycji do rachunku i wykonywania operacji we wszystkich oddziałach banku. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN - - 0,00 PLN
Opis Karta jest bezwarunkowo bezpłatna.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Masz możliwość zastąpienia wyciągów papierowych bezpłatnymi wyciągami elektronicznymi. W celu skorzystania z funkcjonalności wyciągów elektronicznych należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale lub bankowości elektronicznej. 0,00 PLN
Listem zwykłym Historia miesięcznych operacji dokonywanych na rachunku jest wysyłana w każdym przypadku listem zwykłym na Twój adres korespondencyjny. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowego zestawienia miesięcznych transakcji, otrzymasz taki wydruk w oddziale banku, koszt dodatkowego potwierdzenia wynosi 5,00 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Historia miesięcznych operacji dokonywanych na rachunku jest wysyłana w każdym przypadku listem zwykłym na Twój adres korespondencyjny. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowego zestawienia miesięcznych transakcji, otrzymasz taki wydruk w oddziale banku, koszt dodatkowego potwierdzenia wynosi 5,00 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelewy zagraniczne realizowane w trybie zwykłym (SWIFT) naliczana jest opłata w wysokości 0,25%. przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 100 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 100,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem oddziału banku są usługą płatną w wysokości 5,00 zł. 5,00 PLN
telefon Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem Banku Obsługi Telefonicznej są usługą płatną w wysokości 5,00 zł. 5,00 PLN
internet Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej są bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelewy zewnętrzne realizowane w placówce banku naliczana jest opłata w wysokości 5,00 zł za każdy przelew. 5,00 PLN
telefon Przelewy zewnętrzne realizowane za pośrednictwem Banku Obsługi Telefonicznej są usługą płatną w wysokości 5,00 zł. 5,00 PLN
internet Przelewy zewnętrzne realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej są bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem systemu bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem systemu bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego, zmodyfikowanie lub odwołanie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej jest operacją bezpłatną. Ustanowienie zlecenia stałego, zmodyfikowanie lub odwołanie w placówce banku oraz w serwisie telefonicznym jest usługą płatną w wysokości 5 zł. Realizacja zlecenia jest bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, deaktywacja oraz realizacja polecenia zapłaty jest usługą bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Prowizja nie jest pobierana od wypłaty gotówki w bankomatach znajdujących się w oddziałach banku. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja nie jest pobierana od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Prowizja 2% kwoty transakcji, minimum 10 zł pobierana od wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych. 2,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy dostępny w zależności od wysokości wpływów dokonywanych na rachunek. Limit udzielany bezpłatnie. Oprocentowanie limitu wynosi 10% w skali roku. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu ustalana jest w oparciu o wysokości wpływów dokonywanych na rachunek. -
    kwota min - 1 000,00 PLN
    kwota max - 500 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Usługa niedostępna. -
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.


Wniosek online Idea Banku

Wniosek online Idea Banku

 • Wypełnij wniosek online uzupełniając w nim wymagane punkty: dane osobowe, adresowe, adres mailowy itd.
 • Na podany we wniosku adres mailowy zostanie przesłana informacja potwierdzająca założenie konta oraz informacja zawierająca nowy numer rachunku.
 • Na podstawie danych zawartych we wniosku zostanie sporządzona umowa o posiadanie rachunku, którą dostarczy kurier pod wskazany we wniosku adres.
 • Doradca banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie potwierdzić dane zawarte w umowie oraz ustali termin dostarczenia dokumentacji przez kuriera.
 • Podczas wizyty kuriera podpiszesz dokumentację przygotowaną przez bank. Jeden egzemplarz dokumentów zostanie zabrany przez kuriera i dostarczony do centrali banku.
 • Po zaakceptowaniu dokumentacji w centrali banku otrzymasz na maila informację o aktywacji rachunku.


Formularz zgłoszeniowy Idea Banku

Formularz zgłoszeniowy Idea Banku

 • Wypełnij wniosek internetowy o otwarcie rachunku, posługując się danymi zawartymi w Twoim dowodzie osobistym lub paszporcie. We wniosku dodatkowo określasz sposób aktywacji założonego rachunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem internetu lub infolinii banku. Niezbędne będzie przy tym podanie Twojego numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzupełnić pozostałe, brakujące, niezbędne dane dotyczące wniosku o otwarcie rachunku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie termin oraz miejsce podpisania umowy rachunku w oddziale banku.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej. Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie również Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.
 • Twój rachunek zostaje aktywowany.


Oddział Idea Banku

Oddział Idea Banku

 • Odwiedź jeden z oddziałów banku zabierając ze sobą dowód tożsamości.
 • Z pomocą doradcy banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
 • Na podstawie wniosku zostanie przygotowana umowa rachunku.
 • Podpiszesz przygotowane dokumenty.
 • Aktywujesz dostęp do systemu bankowości internetowej.