Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Toyota Bank - Konto Enter


Toyota Bank

Toyota Bank
Konto EnterMiesięczny koszt prowadzenia konta:
2,50 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Enter będzie prowadzone bezpłatnie jeśli suma środków ulokowanych na lokatach w banku wyniesie co najmniej 10.000 zł. W przeciwnym wypadku bank naliczy opłatę w wysokości 2,5 zł. Związku z powyższym oferta została skierowana głównie dla osób zainteresowanych ofertą depozytową banku, w której możesz liczyć na bardziej korzystne oprocentowanie niż w ofercie standardowej będąc właścicielem Konta Enter.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 2,5 zł zostaje zwrócona w przypadku posiadania przez Ciebie w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym średniej wysokości środków minimum 10.000 zł na: lokacie bankowej, Indywidualnym Planie Oszczędzania, Planie depozytowym + 19 oraz Lokacie Kapitalnej. 2,50   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do rachunku przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do rachunku przez infolinię jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do rachunku przez SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token W celu dokonania bezpiecznego logowania na rachunek otrzymasz bezpłatnego tokena. Tylko przy jego pomocy zrealizujesz wszelkie operacje na koncie. Jeżeli go zgubisz lub zniszczysz, wtedy koszt wydania kolejnego to 60 zł. 0,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Usługa realizowana przez bankowość mobilną SMS. Usługa dostępna jest w formie 3 pakietów: Pakiet Moje Konto – płatny 5 zł miesięcznie za 10 powiadomień SMS, bank automatycznie wysyła do Ciebie dane o statusie złożonego przelewu, zmianie salda, informacji o debecie i nieudanym logowaniu na konto; Pakiet Moje Finanse - płatny 10 zł miesięcznie, zawiera 25 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, oprócz informacji zawartych w Pakiecie Moje Konto dodatkowo masz możliwość otrzymywania cyklicznych informacji o saldzie, jak również uzyskać informację o stanie rachunku w dowolnym momencie, dokonać przelewu zdefiniowanego, sprawdzić dane odbiorcy, historię rachunku, kursy walut oraz historię karty. Pakiet Moja Karta kredytowa - płatny 5 zł miesięcznie, zawiera 10 powiadomień SMS o statusie przelewu z karty kredytowej, zmianie salda oraz wystąpieniu debetu na rachunku i nieudanym logowaniu. Za każdą dodatkową dyspozycję nie objętą w Pakietach naliczana jest opłata w wysokości 0,3 zł za każdy pojedynczy SMS. 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Bank zapewnia całodobowy, bezpłatny dostęp przez internet. W dowolnym momencie możesz sprawdzić historie dokonywanych operacji finansowych, wykonać przelew, sprawdzić stan dostępnych środków na koncie, itp. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku umożliwia Ci bezpłatna infolinia. TAK
   oddział Usługa niedostępna. NIE
   SMS Bankowość mobilna SMS pozwala na wykonywanie operacji bankowych z telefonu komórkowego. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie telefonu komórkowego oraz podanie swojego indywidualnego telekodu w treści wiadomości. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 0,00 PLN 0,00 PLN 3,00 PLN 0,00 PLN
Opis Masz do wyboru kartę płatniczą Super Red III lub Ruby Passion. Opłata za wydanie karty oraz za użytkowanie karty nie jest naliczana. Karta może zostać objęta ubezpieczeniem Bezpieczna Karta, którego miesięczny koszt wynosi 3 zł.
   Inna 0,00 PLN 0,00 PLN 3,00 PLN 30,00 PLN
Opis Do rachunku może zostać wydana karta debetowo-lojalnościowa Visa w ramach programu partnerskiego Toyota More. Opłata za wydanie karty oraz opłata roczna (liczona od drugiego roku) w wysokości 30 zł może zostać zredukowana w 100% (do 0 zł) poprzez wymianę punktów programu Toyota More(z Twojego konta programu pobieranych jest wówczas 3.000 punktów). Karta może zostać objęta ubezpieczeniem Bezpieczna Karta, którego miesięczny koszt wynosi 3 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Za sporządzenie i wysłanie miesięcznego zestawienia operacji finansowych dokonywanych na rachunku w formie elektronicznej bank nie pobiera żadnej opłaty. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie i wysłanie historii miesięcznych operacji w formie papierowej kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Brak usługi przelewów zagranicznych. -
opłata min - -
opłata max - -
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelewy dokonywane są za pomocą internetu. - PLN
telefon Przelew dokonywany za pomocą automatycznego serwisu telefonicznego jest usługą bezpłatną, u operatora infolinii kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości elektronicznej kosztuje 0,5 zł. 0,50 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelewy dokonywane są za pomocą internetu. - PLN
telefon Przelew dokonywany za pomocą automatycznego serwisu telefonicznego jest usługą bezpłatną, u operatora infolinii kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości elektronicznej kosztuje 0,5 zł. 0,50 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelewy do ZUS realizowane przez internet są płatne w wysokości 1 zł za każdą składkę. U operatora infolinii przelew kosztuje 5 zł (bez względu na ilość składek). 1,00 PLN
przelewy do US Przelewy do US realizowane przez internet są płatne w wysokości 3 zł. U operatora infolinii przelew kosztuje 5 zł. 3,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie, modyfikacja, realizacja i odwołanie zlecenia stałego przez internet jest operacją bezpłatną. U operatora centrum telefonicznego koszt każdej operacji to 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Utworzenie polecenia zapłaty, jego modyfikacja oraz realizacja polecenia zapłaty u operatora infolinii kosztuje 3 zł. -
zdefiniowane - 3,00 PLN
realizacja - 3,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Usługa niedostępna. -
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Usługa niedostępna. -
w bankomacie własnym Usługa niedostępna. -
w bankomacie zewnętrznym Trzy pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu są bezpłatne, za każdą kolejną zapłacisz 4,5 zł. 4,50 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata kartą w bankomacie za granicą kosztuje 3% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy w rachunku przyznawany jest na podstawie zaświadczenia o zarobkach. Opłata za przygotowawcza za przyznanie limitu to 50 zł; za jego przyznanie, coroczne odnowienie lub zmianę zapłacisz 1% kwoty przyznanego limitu. -
Kwota limitu Oprocentowanie limitu ustalane jest indywidualnie i oscyluje w granicach od 10%. -
    kwota min - 1 000,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Usługa niedostępna. -
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Sejf elektroniczny Sejf elektroniczny to nowatorska usługa, pozwalająca na dostęp do wyciągów i innych dokumentów. W sejfie zostaną umieszczone wszystkie Twoje wyciągi elektroniczne, oraz kopie umów i korespondencja z bankiem. Twój kod do sejfu zostanie przesłany w bezpieczny sposób jako wiadomość w systemie bankowości internetowej. Dodatkową funkcją sejfu elektronicznego jest możliwość archiwizowania w sejfie indywidualnych dokumentów. System sejfu udostępnia Tobie prywatny katalog, do którego nie mają dostępu pracownicy banku. Do prywatnego katalogu masz możliwość dodania takich dokumentów jak elektroniczne kopie dowodów tożsamości (dowód osobisty, paszport), prawa jazdy, ważne dokumenty urzędowe, kopie polis ubezpieczeniowych, prywatnie zawarte umowy itp. Funkcja sejfu może wobec tego okazać się szczególnie przydatna w przypadku podróży, kiedy wystarczy dostęp do internetu, aby uzyskać kopie ważnych dokumentów, albo też ich zagubienia lub zniszczenia.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:Wniosek internetowy Toyota Banku

Wniosek internetowy Toyota Banku

 • Wypełnij online wniosek o otwarcie rachunku.
 • W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z Tobą doradca banku w celu potwierdzenia przyjęcia wniosku i uzupełnienia potrzebnych danych.
 • Podczas rozmowy doradca umówi Cię na spotkanie z kurierem w wybranym przez Ciebie miejscu.
 • W ciągu kolejnych 2 dni roboczych odwiedzi Cię kurier. Na spotkaniu wymagany będzie Twój dokument tożsamości. Kurier ma obowiązek potwierdzić Twoją tożsamość podczas spotkania.
 • Po podpisaniu Formularza Osobowego i umów, włóż jeden egzemplarz umów do załączonej koperty zwrotnej, zaklej kopertę i oddaj ją kurierowi, który zwróci ją do banku. Jeden egzemplarz umowy jest dla Ciebie. Wśród dokumentów, które otrzymasz znajdzie się token niezbędny do zalogowania do konta w systemie bankowości internetowej.
 • Kurier zabierze powyższe dokumenty i dostarczy je do centrali banku.
 • Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, nastąpi aktywacja umowy i zostaną wysłane zamówione karty, następnie otrzymasz od banku sms potwierdzający założenie produktu lub usługi.
 • Pocztą przesyłany jest do Ciebie Telekod służący do zalogowania się w Telefonicznej Obsłudze Klienta.
 • Karta i PIN wysyłane są oddzielnymi przesyłkami tuż po weryfikacji dokumentów. W celu aktywacji karty należy skontaktować się z infolinią banku.
 • Dostęp do bankowości internetowej banku wymaga aktywacji tokena. Procedura aktywacji tokena wymaga zalogowania w systemie telefonicznym – poprzez podania Identyfikatora Klienta i Telekodu. W trakcie rozmowy możesz również aktywować karty płatnicze.
 • Jeżeli podczas wypełniania wniosku zgłosiłeś chęć uruchomienie sejfu elektronicznego do jego aktywacji niezbędne będzie hasło. Otrzymujesz je w postaci wiadomości w systemie bankowości internetowej po upływie 14 dni od daty uruchomienia umowy.