BOŚ Bank - Konto bez Kantów


BOŚ Bank

BOŚ Bank
Konto bez KantówMiesięczny koszt prowadzenia konta:
12,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,01 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Główną zaletą Konta Bez Kantów jest automatyczny udział w Programie Premiowym: Aktywna Karta lub Aktywny ROR, w których możesz dostać 200 zł premii. Dodatkowymi atutami oferty jest bezpłatna w pierwszym roku użytkowania karta płatnicza, darmowe przelewy (również te zlecane w oddziale banku) oraz możliwość bez prowizyjnej wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce. Miesięczne prowadzenie Konta Bez Kantów kosztuje 12 zł (w ramach promocji obniżane do 0 zł), jednak biorąc pod uwagę ilość premiowanych operacji i ich charakter, jesteś w stanie nie tylko nie dopłacać do posiadanego konta, ale wręcz zyskiwać na jego aktywnym używaniu.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku naliczana od drugiego miesiąca wynosi 12 zł. W ramach oferty specjalnej dla klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. opłata nie jest pobierana przez 6 miesięcy od dnia otwarcia konta. W ramach promocji jeśli zapewnisz na rachunek regularny miesięczny wpływ środków w kwocie minimum 1.000 zł opłata za prowadzenie rachunku obniżana jest do 0 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy. 12,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga od Ciebie regularnych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do systemu bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku za pośrednictwem usługi TeleBOŚ jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi BOŚ SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Opłata jednorazowa za wydanie tokena wynosi 50 zł. 50,00 PLN
hasła jednorazowe Lista haseł jednorazowych służących do autoryzacji wybranych transakcji internetowych wydawana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami generowanymi przez token do autoryzacji realizowanych na rachunku zleceń. Kody wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadamiające sms-y wysyłane do Ciebie przez bank dostępne są w formie pakietów. Pakiet Bezpłatny zawierający 3 sms-y miesięcznie udostępniany jest za darmo; Pakiet Standardowy zawiera 20 sms-ów - jego koszt to 4,8 zł/miesiąc; Pakiet Rozszerzony zawiera 40 sms-ów - jego koszt to 7,5 zł/miesiąc. Za każdy dodatkowy sms poza pakietami naliczana jest opłata w wysokości odpowiednio: dla Pakietu Bezpłatnego - 0,5 zł/sms; dla Pakietu Standardowego - 0,25 zł/sms; dla Pakietu Rozszerzonego - 0,20 zł/sms. 0,50 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie Konta bez Kantów jest zmienne i wynosi 0,01 % w stosunku rocznym. 0,01 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku w BOŚ Banku zapewnia BOŚBank24 Twoje e-Konto. Usługę aktywujesz podając Twój identyfikator użytkownika nadany przez bank oraz hasło. Wybrane przez bank operacje finansowe wymagają kodu autoryzacji. Podajesz go z listy haseł jednorazowych, kodu SMS lub tokena. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie dyspozycji przez telefon to TeleBOŚ. Operacje finansowe możesz wykonywać przez automatyczny serwis IVR. Realizujesz je po uprzednim podaniu Twojego numeru identyfikacyjnego oraz telekodu. Funkcja przelewów w TeleBOŚ jest aktywna po złożeniu w placówce banku dyspozycji przelewów lub po samodzielnym zdefiniowaniu przelewów za pomocą usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto. TAK
   oddział BOŚ Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Bank posiada serwis BOŚ SMS i BOŚ SMS powiadomienia. BOŚ SMS działa na zasadzie komunikatów wysyłanych przez Ciebie i odpowiedzi przesyłanych przez Bank w formie wiadomości SMS. Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. To Bank pamięta, aby wysłać do Ciebie interesującą Cię informację. Dodatkowo możesz być również informowany np. o odrzuceniu przelewu lub o próbie zalogowania się na Twój rachunek. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Maestro 4,00 PLN 0,00 PLN 1,40 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza Maestro. Karta ważna 3 lata. Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 4 zł. W ramach promocji jeśli transakcje bezgotówkowe realizowane za pomocą karty wyniosą co najmniej 300 zł miesięcznie opłata za użytkowanie karty obniżana jest do 0 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy. Karta objęta nieobowiązkowym ubezpieczeniem gotówki od rabunku i nieuprawnionego użycia karty.
   Mastercard 4,00 PLN 0,00 PLN 1,40 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza Debit MasterCard® PayPass. Karta ważna 3 lata. Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 4 zł. W ramach promocji jeśli transakcje bezgotówkowe realizowane za pomocą karty wyniosą co najmniej 300 zł miesięcznie opłata za użytkowanie karty obniżana jest do 0 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy. Karta objęta nieobowiązkowym ubezpieczeniem gotówki od rabunku i nieuprawnionego użycia karty.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Sporządzenie historii miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce jest bezpłatne. Sporządzenie dodatkowego miesięcznego wyciągu papierowego dla osoby, która otrzymuje wyciągi w formie elektronicznej kosztuje 8 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. Za przelew europejski SEPA w walucie EUR zapłacisz 0,95 zł, pozostałe przelewy w EUR kosztują 30 zł. -
opłata min - 0,95 PLN
opłata max - 150,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami BOŚ Banku jest płatny w wysokości 5 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi. 5,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleBOŚ jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew międzybankowy realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 7 zł. 7,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TeleBOŚ jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Bezpłatny wykonywany przez internet oraz automatyczny serwis TeleBOŚ. Za przelew w oddziale zapłacisz 7 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Bezpłatny wykonywany przez internet oraz automatyczny serwis TeleBOŚ. Za przelew w oddziale zapłacisz 7 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Obsługa zlecenia stałego: zdefiniowanie, modyfikacja oraz odwołanie jest usługą bezpłatną. Realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BOŚ jest usługą bezpłatną, realizacja zlecenia stałego na rachunki zewnętrzne (w tym ZUS i US) kosztuje 0,50 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,50 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku jest usługą bezpłatną, odwołanie polecenia zapłaty obarczone jest opłatą w wysokości 3 zł. Za realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z każdego bankomatu BOŚ Banku oraz współpracującej sieci Euronet. . 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych bank nalicza opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą bank nalicza opłatę w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 9 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Wysokość limitu pożyczki ustalana jest przez bank indywidualnie, zależy m.in. od okresu posiadania konta oraz od wysokości wpływów na rachunek. -
Kwota limitu Prowizja przygotowawcza za przyznanie/odnowienie limitu wynosi 1,75% kwoty przyznanego limitu, minimum 50 zł. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 100 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie za pośrednictwem usługi Płać z BOŚ. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Konto bez Kantów z premią do 700 zł miesięcznie Osoby posiadające rachunek Konto bez Kantów mogą skorzystać z bonusów przygotowanych przez bank w ramach programu "Aktywna Karta" oraz "Aktywny ROR". Program "Aktywna Karta" uprawnia do zwrotu 1 zł za pełne 100 zł wydane kartą debetową,1 zł za pełne 100 zł wydane kartą kredytową, do 10 zł za przelew o najwyższej kwocie w miesiącu, przychodzący z innego banku, 10 zł przez okres 12 miesięcy za skorzystanie z pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 10 zł przez okres 12 miesięcy za skorzystanie z pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem, kredytu/pożyczki hipotecznej lub karty kredytowej, 10% wartości premii naliczonych na koncie osoby, która otworzy je w BOŚ Banku w wyniku rekomendacji obecnego posiadacza rachunku. Program "Aktywny ROR" uprawnia do zwrotu 1 zł za każdy zrealizowany za pośrednictwem usługi bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto przelew na doładowanie telefonu komórkowego w wysokości nie niższej niż 50 zł, 1 zł za każdy inny zrealizowany przelew lub zlecenie stałe w wysokości nie niższej niż 100 zł na unikalne w danym miesiącu numery rachunków, maksymalnie 10 zł, 3 zł za zrealizowane polecenie zapłaty - maksymalnie 15 zł, 1 zł za pełne 200 zł wydane kartą debetową, 2 zł za pełne 200 zł wydane kartą kredytową VISA, 1 zł za wypłatę gotówki z bankomatów BOŚ Banku dokonane kartami płatniczymi wydanymi przez wydawcę innego niż BOŚ, maksymalnie 15 zł, 10 zł przez okres 12 miesięcy za skorzystanie z pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem, kredytu/pożyczki hipotecznej lub karty kredytowej, 10 zł przez okres 12 miesięcy za skorzystanie z pożyczki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym; do 10 zł za przelew o najwyższej kwocie w miesiącu, przychodzący z innego banku,10% wartości premii naliczonych na koncie osoby, która otworzy je w BOŚ Banku w wyniku rekomendacji obecnego posiadacza rachunku. Łącznie w Programie Premiowym w ciągu miesiąca możesz zyskać maksymalnie 700 zł.
Promocyjne Konto bez Kantów Jeśli założysz Promocyjne Konto bez Kantów możesz założyć promocją jednomiesięczną EKOlokatę, na której środki oprocentowane są wartością 3% w skali roku.
Ubezpieczenie Jako klient BOŚ Banku uzyskujesz dostęp do oferty płatnych ubezpieczeń zdrowotnych, zapewniających pełną i komfortową opiekę medyczną, w tym nielimitowany dostęp do lekarza rodzinnego, internisty i pediatry, wizyty u lekarzy różnych specjalności, badania diagnostyczne, konsultacje szpitalne, opiekę ambulatoryjną i wizyty domowe. Pakiety Medyczne dają możliwość skorzystania ze świadczeń wyższej jakości i w szerszym zakresie niż w systemie ubezpieczeń publicznych. Ubezpieczeni mogą korzystać także ze zniżek za leczenie stomatologiczne oraz szerokiego wachlarza innych usług medycznych. W zależności od potrzeb i oczekiwań, masz do wyboru pięć rodzajów ubezpieczeń (Intro, Komfort, Komfort Plus, Premium Plus, VIP) różniących się zakresem oferowanych świadczeń medycznych. Bank oferuje dostęp do opieki medycznej od 13 złotych miesięcznie. Usługi medyczne w ramach pakietów świadczą renomowane centra medyczne na terenie całego kraju.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online BOŚ Banku

Wniosek online BOŚ Banku

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego i wybierz sposób podpisania umowy: bezpośrednio w oddziale lub korespondencyjnie.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni roboczych odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziale banku w celu podpisania umowy konta.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Po dostarczeniu do centrali banku podpisanych umów Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.


Kontakt z doradcą BOŚ Banku

Kontakt z doradcą BOŚ Banku

 • Połącz się z infolinią BOŚ Banku. Wraz z konsultantem wypełnisz wniosek o otwarcie konta.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni roboczych odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziale banku w celu podpisania umowy konta.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Po dostarczeniu do centrali banku podpisanych umów Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział BOŚ Banku

Oddział BOŚ Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału BOŚ Banku.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Następnym krokiem jest podpisanie umowy otwarcia konta, umowy wydania karty płatniczej oraz umowy dostępu do bankowości elektronicznej.
 • Po podpisaniu umów rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.