Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻ BNP Paribas - iKonto


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
iKonto


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

iKonto to rachunek który będzie prowadzony za darmo. Brak opłaty jest gwarantowany przez okres 3 lat. Bez opłat możemy również realizować wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie i wykonywać przelewy interentowe.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji „Premia z kontem” możesz trzymać do 100 zł premii za aktywne używanie konta! Pamiętaj! Warunkiem otrzymania nagrody o wartości 100 zł jest spełnienie wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie promocji „Premia z kontem”.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Brak opłaty zagwarantowany przez 3 lata. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa bankowości elektronicznej jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
telefon Usługa bankowości elektronicznejjest usługą bezpłatną 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem 0 zł 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie konta wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku w banku zapewnia eBGŻ/eBGŻ Lite. Usługę aktywujesz podając Twój kod AKD oraz Hasło. Wybrane przez bank operacje finansowe wymagają kodu autoryzacji. Podajesz go z listy haseł jednorazowych lub tokena. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon to TeleBGŻ. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. Realizujesz je po uprzednim podaniu Twojego kodu AKD (dziewięciocyfrowy identyfikator użytkownika) oraz dwóch losowo wybranych przez system cyfr z Twojego numeru PIN. Do autoryzacji transakcji używasz tokena lub jednorazowych haseł. TAK
   oddział Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Bank nie posiada serwisu SMS. Jednak jest możliwe uzyskiwanie powiadomień o aktualnym stanie rachunku. Są to tzw. alarmy sms wysyłane bezpłatnie przez bank na ustalony wcześniej Twój numer telefonu komórkowego. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 7,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza MasterCard Debit. Miesięczna obsługa karty kosztuje7 zł. W przypadku dokonania operacji bezgotówkowych, zaksięgowanych w danym cyklu na kwotę minimum 300 zł, opłata za kartę w danym miesiącu nie będzie pobrana.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Jeśli posiadasz internetowy dostęp do rachunku, historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny tylko dla użytkownika, który nie posiada elektronicznego dostępu do rachunku. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 15 zł. 15,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego przez internet wynosi 0,2% przelewanej kwoty, minimum 15 zł, maksimum 150 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 300 zł. -
opłata min - 15,00 PLN
opłata max - 150,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest usługą bezpłatną, u operatora przelew wewnętrzny kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem eBGŻ jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR jest usługą bezpłatną, u operatora przelew wewnętrzny kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 6 zł; serwis IVR - opłata 0 zł; operator TeleBGŻ - opłata 3 zł; serwis eBGŻ - opłata 0 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 6 zł; serwis IVR - opłata 0 zł; operator TeleBGŻ - opłata 3 zł; serwis eBGŻ - opłata 0 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie zlecenia stałego za pośrednictwem Internetu jest bezpłatne. Opłata za zdefiniowanie zlecenia stałego w oddziale banku wynosi 6 zł. Jeśli zlecenie definiujesz przez serwis TeleBGŻ naliczana jest opłata w wysokości 3 zł. Modyfikacja oraz odwołanie zlecenia stałego w oddziale banku kosztuje 2 zł, u operatora TeleBGŻ kosztuje 1 zł, przez eBGŻ 0 zł. Za realizację zlecenia stałego bank nie nalicza opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych banku jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich miesięcznych dochodów. Niezbędnym dokumentem jest Twoje zaświadczenie o zarobkach. Opłata za przyznanie limitu wynosi 1,8% przyznanej kwoty, minimum 55 zł. -
Kwota limitu Maksymalna wysokości limitu może równać się sześciokrotności uzyskiwanych dochodów netto. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie tylko w bankomacie Banku BGŻ. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Przelew SEPA Bank wprowadził usługę międzynarodowego przelewu w walucie Euro. Jest on realizowany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Jednorazowy koszt przelewu SEPA wynosi 5 zł. 5,00 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Ukończony 18 rok życia.
 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Wniosek online Banku BGŻ

Wniosek online Banku BGŻ

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca i zweryfikuje poprawność zawartych we wniosku danych.
 • Podczas rozmowy telefonicznej wraz z doradcą ustalicie termin spotkania oraz wybierzesz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie rachunku.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Formularz kontaktowy Banku BGŻ

Formularz kontaktowy Banku BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej doradca szczegółowo przedstawi informacje dotyczące oferty banku. Jeśli będziesz zainteresowany posiadaniem rachunku, ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Oddział Banku BGŻ

Oddział Banku BGŻ

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BGŻ.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.