Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Citi Handlowy - CitiKonto


Citi Handlowy

Citi Handlowy
CitiKontoMiesięczny koszt prowadzenia konta:
18,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Rachunek polecany dla osób korzystających z internetowej obsługi rachunku, gdyż wszelkie operacje finansowe dokonywane za pośrednictwem serwisu Citibank Online są bezpłatne (darmowe przelewy zewnętrzne, darmowe zlecenia). Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce jest operacją płatną w wysokości 7 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek zakładany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 15 zł. Jeśli wpływy miesięczne na konto będą wynosić minimum 2.000 zł opłata za prowadzenie rachunku obniżona zostanie do 8 zł, jeśli wpływy miesięczne na konto będą wynosić minimum 3.500 zł opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 3 zł. 15,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne W przypadku braku operacji finansowych na rachunku w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wymagane jest utrzymanie minimalnego salda w wysokości 100 zł. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usługi Citibank Online jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Za dostęp do usługi CitiPhone naliczana jest opłata w wysokości 3 zł. 3,00 PLN
SMS Dostęp do sms-owej obsługi rachunku CitiAlerts jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usługi Citi Mobile jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Operacje finansowe wykonywane na rachunku wymagają Twojej autoryzacji. Dokonujesz jej poprzez wprowadzenie treści sms-a wysłanego przez bank w trakcie ich realizacji. Zatwierdzenie pierwszego przelewu na dany rachunek odbiorcy powoduje, iż kolejne transakcje zlecane na ten sam rachunek nie będą wymagały Twojego potwierdzenia. Hasła sms z kodem autoryzacji wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Powiadomienia CitiAlerts wysyłane są na bieżąco lub w dziennym zestawieniu operacji na koncie. Usługa CitiAlerts jest dostępna w formie dwóch pakietów zróżnicowanych pod względem zakresu przekazywanych informacji oraz częstotliwości ich wysłania. Do wyboru masz pakiety Standard i Premium. Opłaty miesięczne wynoszą: pakiet Standard – 6 zł; pakiet Premium – 10 zł. 6,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Serwis bankowości internetowej zapewniający dostęp do Twojego rachunku to Citibank Online. Usługę aktywujesz poprzez pierwszą rejestrację na stronie online banku podając Twoją nazwę użytkownika oraz hasło (numer aktywnej karty płatniczej oraz numer PIN). Transakcje autoryzujesz kodem wysyłanym w formie sms-a na Twój telefon komórkowy. TAK
   telefon Całodobowy telefoniczny dostęp do rachunku zapewnia serwis CitiPhone. W dowolnej chwili możesz skontaktować się z doradcą banku lub samodzielnie wykonać zamierzone operacje na rachunku (korzystając z klawiatury telefonu) dzięki Automatycznemu Bankierowi linii CitiPhone. Usługę aktywujesz podając szesnastocyfrowy numer karty wydawanej do rachunku oraz Twój numer PIN. TAK
   oddział Do bezpośredniej obsługi rachunku przez doradcę banku masz dostęp w każdym oddziale CitiBanku Handlowego. TAK
   SMS Obsługę sms rachunku zapewnia serwis CitiAlerts. CitiAlerts aktywujesz poprzez zarejestrowanie Twojego numeru telefonu komórkowego w serwisie internetowym Citibank Online. Powiadomienia CitiAlerts zawierają informacje o operacjach dokonywanych na rachunku i są wysyłane na bieżąco lub w zestawieniu dziennym. TAK
   WAP Bankowość mobilna Citi Mobile pozwala na bieżące zarządzanie kontem za pomocą telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 8,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku osobistego CitiKonto wydawana jest karta płatnicza MasterCard PayPass. Karta ważna jest 3 lata. Wydawana i wznawiana bezpłatnie. Miesięczna opłata naliczana za obsługę karty wynosi 8 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Elektroniczna wersja wyciągu z rachunku konta jest wysyłana na Twój adres mailowy w miejsce wyciągu papierowego. Aby móc otrzymywać elektroniczne wyciągi musisz się zarejestrować do usługi Wyciąg Online. Usługa ta zapewnia możliwość pobrania wyciągu z ostatnich 12 miesięcy. Bank za elektroniczną historię transakcji wykonywanych na rachunku nie pobiera żadnych opłat. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku wysyłany pocztą na adres korespondencyjny jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku jest bezpłatne. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny realizowany za pośrednictwem Citibank Online zapłacisz 0,5% kwoty przelewu, min. 10 zł, maks. 100 zł. W przypadku wykonywania przelewu u doradcy w oddziale banku lub CitiPhone zostanie naliczona opłata w wysokości 1% kwoty przelewu, min. 20 zł, maks. 200 zł. Przelew SEPA (w EUR) realizowany za pośrednictwem Citibank Online do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii kosztuje 5 zł. Dodatkowo podczas realizacji przelewu zagranicznego mogą wystąpić opłaty naliczone przez banki pośrednie rozliczające transakcje. -
opłata min - 10,00 PLN
opłata max - 100,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Automatycznego Bankiera lub za pośrednictwem doradcy CitiPhone jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany przez Citibank Online jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew za pośrednictwem Citi Mobile jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Automatycznego Bankiera jest usługą bezpłatną. Jeśli przelewu dokonasz za pośrednictwem doradcy CitiPhone naliczona zostanie opłata w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany przez Citibank Online jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew za pośrednictwem Citi Mobile jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Opłata za realizację przelewu do ZUS pobierana jest jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany bezpłatnie za pośrednictwem Citibank Online. 0,00 PLN
przelewy do US Opłata za realizację przelewu do US pobierana jest jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany bezpłatnie za pośrednictwem Citibank Online. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie i modyfikacja zlecenia stałego za pośrednictwem Citibank Online jest bezpłatna, u doradcy w banku lub CitiPhone jest naliczana opłata w wysokości 3 zł. Realizacja zlecenia jest operacja bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z bankomatów CitiBanku Handlowego oraz współpracujących z bankiem bankomatów Euronet i eCard. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów krajowych jest operacją płatną 7 zł. 7,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach własnych za granicą jest bezpłatna. Za wypłatę w bankomatach innych niż Citibank pobrana zostanie opłata w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 10 zł, maksimum 200 zł. Bank może dodatkowo doliczyć różnice kursowe transakcji. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy w rachunku przyznawany jest na podstawie Twojej zdolności kredytowej. Minimalny wymagany dochód netto uprawniający Cię do ubiegania się o limit wynosi 1.500 zł (w tym stała część dochodu musi wynosić minimum 500 zł netto). -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu jaka może zostać przyznana równa się czterokrotności Twoich miesięcznych dochodów. W momencie jego przyznania może wynosić do 6.000 zł, po 1 wpływie do - 30.000 zł, po 3 wpływach – do 60.000 zł. -
    kwota min - 1 700,00 PLN
    kwota max - 60 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Telefon komórkowy doładować możesz bezpłatnie za pośrednictwem serwisu Citibank Online. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Dokumenty, które musisz złożyć by uzyskać kredyt w rachunku, to wniosek oraz załączona do niego deklaracja o przelewaniu Twojego wynagrodzenia na rachunek. Maksymalna kwota limitu jaka może zostać przyznana równa się czterokrotności Twoich miesięcznych dochodów. Limit przyznawany jest na okres 12 miesięcy. W pierwszym roku bank nie pobiera opłaty za udostępnienie linii kredytowej. W kolejnych latach naliczana jest prowizja roczna w kwocie 1,75% wysokości limitu, minimum 50 zł. Jeśli z limitu korzystasz przez mniej niż 7 dni bank nie naliczy Ci odsetek (oprocentowanie wykorzystanej kwoty wynosi 0%). Jeśli z limitu korzystasz ponad 7 dni oprocentowanie wynosi 10%.
Płać komórką Płać komórką to bezpłatna usługa, dostępna dla abonentów sieci telefonii komórkowej Plus, dzięki której można płacić za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, restauracji, w pralni, za taksówkę lub za zakupy w internecie. Płatności mobilne "Płać komórką" akceptowane są dzisiaj w ponad 4.800 punktach usługowo-handlowych. Kwota pojedynczej transakcja nie może być wyższa niż 300 zł, a dzienny limit płatności mobilnych ustalony został na poziomie 500 zł.
Pakiet Medyczny CitiBank Handlowy posiadaczom konta osobistego oferuje Pakiet Medyczny pozwalający na korzystanie z usług 42 wybranych placówek Lux Medu, Promedisu i Medycyny Rodzinnej w 13 miastach Polski (Bydgoszcz, Gdańsk Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Tychy, Warszawa, Wrocław). Bank przygotował w ofercie cztery warianty pakietów. PAKIET PODSTAWOWY, którego zakres obejmuje: konsultacje u pięciu lekarzy (internista, ginekolog, okulista, dermatolog, ortopeda) oraz podstawowe zabiegi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową. Pakiet dostępny w placówkach Promedis/Medycyna Rodzinna kosztuje 38 zł miesięcznie za osobę, pakiet w LUX MED kosztuje 62 zł (odpowiednio 28 zł; 52 zł jeśli w ciągu miesiąca na Twój rachunek osobisty dokonasz wpłaty w wysokości co najmniej 1.500 zł z tytułu wynagrodzenia lub zostaną zaksięgowane transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 zł lub zrealizujesz dwa polecenia zapłaty). PAKIET PEŁNY zapewnia nieograniczoną możliwość korzystania z usług 18 lekarzy specjalistów, znacznie rozszerzony zakres diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz zabiegów ambulatoryjnych, szeroką gamę zabiegów rehabilitacyjnych. Pakiet dostępny w Promedis/Medycyna Rodzinna kosztuje 55 zł miesięcznie za osobę, pakiet w LUX MED kosztuje 102 zł (odpowiednio 45 zł; 92 zł jeśli w ciągu miesiąca na Twój rachunek osobisty dokonasz wpłaty w wysokości co najmniej 1.500 zł z tytułu wynagrodzenia lub zostaną zaksięgowane transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 500 zł lub zrealizujesz dwa polecenia zapłaty).

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Obywatelstwo polskie lub posiadanie karty stałego pobytu.
 • Wiek minimum 18 lat. Dla Osoby małoletniej może być prowadzone konto wspólne z jednym lub dwoma przedstawicielami ustawowymi.


Formularz kontaktowy CitiBank Handlowy

Formularz kontaktowy CitiBank Handlowy

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim podstawowe dane kontaktowe.
 • W ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzupełnić dane. Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin oraz wybierzesz oddział CitiBanku Handlowego, w którym chciałbyś podpisać umowę rachunku.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku oraz umowa o wydanie karty płatniczej (jeśli o taką wnioskowałeś).
 • Podczas wizyty pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, a następnie Ty podpiszesz przygotowane wcześniej dokumenty.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, niezbędne będzie również podpisanie przez Ciebie zgody na korzystanie z oferowanych przez bank serwisów: CitiPhone, Citibank Online, CitiAlerts.
 • Po podpisaniu dokumentów rachunek zostaje aktywowany.
 • Kartę płatniczą oraz numer PIN otrzymasz na miejscu w oddziale banku (karta Maestro) lub dostarczona zostanie pocztą (karta Mastercard) w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów.


Oddział CitiBank Handlowy

Oddział CitiBank Handlowy

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału CitiBank Handlowy.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, niezbędne będzie również podpisanie przez Ciebie zgody na korzystanie z oferowanych przez bank serwisów: CitiPhone, Citibank Online, CitiAlerts.
 • Po podpisaniu dokumentów rachunek zostaje aktywowany.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Kartę płatniczą oraz numer PIN otrzymasz na miejscu w oddziale banku (karta Maestro) lub dostarczona zostanie pocztą (karta Mastercard) w ciągu 14 dni od daty podpisania dokumentów.