Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Konto Przekorzystne do 26 lat


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Konto Przekorzystne do 26 latMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Przekorzystne do 26 lat kierowane jest do młodych ludzi, którzy mogą korzystać z niego niemal całkowicie za darmo bez spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku tego konta bank rezygnuje z pobierania opłaty za prowadzenie konta, obsługę karty płatniczej i wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, za jego miesięczne korzystanie 1 zł. 0,00 PLN
hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Konto Przekorzystne do 26 lat jest nieoprocentowane. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp do rachunku zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku Pekao SA na terenie całego kraju. TAK
   SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
   WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis
   Inna 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,5% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bank, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za każdy realizowany przelewy zewnętrzny pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem konsultanta wynosi 4 zł. Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Za każdy przelew realizowany za pomocą serwisu PekaoInternet bank nie pobiera opłaty. 0,00 PLN
SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap 0 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 10 zł, za pośrednictwem konsultanta 4 zł, w serwisie automatycznym jest bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 10 zł, za pośrednictwem konsultanta 4 zł, w serwisie automatycznym jest bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Utworzenie zlecenia za pośrednictwem internetu czy w oddziale banku jest bezpłatne, u konsultanta infolinii powyższa operacja kosztuje 2 zł. Modyfikacja zlecenia za pośrednictwem internetu, oddziału banku jest usługą płatną w wysokości 2 zł, wykonaną przez telefon 1,5 zł. Realizacja zlecenia jest usługa płatną w wysokości 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
modyfikacja - 4,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie i realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek osoby fizycznej w obrębie banku nie jest pobierana żadna opłata. Za wpłatę gotówkową na rachunek osoby fizycznej prowadzony w innym banku pobierana jest opłata w wysokości 0,75% od kwoty wpłaty, minimum 5 zł. 0,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku są operacjami bezpłatnymi. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA. Za wypłatę gotówki bankomatach sieci Euronet zapłacisz 1,49 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłaty ze wszystkich bankomatów są darmowe. 0,00 %
w bankomacie za granicą Wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą są bezpłatne. 0,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Brak. -
Doładowanie telefonu Doładować konto telefonu możesz przez automatyczny serwis PekaoInternet, PekaoSMS lub w bankomatach Pekao. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Brak. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek pomiędzy 13 a 25 rokiem życia.
 • Do otwarcia ROR wymagany jest dowód osobisty Twojego przedstawiciela ustawowego oraz Twoja legitymacja uczniowska.


Odział Banku Pekao S.A.

Odział Banku Pekao S.A.

 • Umowę o prowadzenie Eurokonta Kieszonkowego zawiera z Pekao SA rodzic lub opiekun prawny - faktyczny posiadacz rachunku - który udziela osobie w wieku 13-25 lat szczególnego pełnomocnictwa do dysponowania indywidualnym rachunkiem celowym (tj. subkontem wyodrębnionym w ramach Eurokonta Kieszonkowego).
 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

 • Umowę o prowadzenie Eurokonta Kieszonkowego zawiera z Pekao SA rodzic lub opiekun prawny - faktyczny posiadacz rachunku - który udziela osobie w wieku 13-25 lat szczególnego pełnomocnictwa do dysponowania indywidualnym rachunkiem celowym (tj. subkontem wyodrębnionym w ramach Eurokonta Kieszonkowego).
 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.