GETIN Bank - Konto Młodzieżowe


GETIN Bank

GETIN Bank
Konto MłodzieżoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
13,98 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Młodzieżowe może otworzyć każdy pełnoletni posiadacz konta osobistego w GETIN Banku. Konto przeznaczone jest dla osób pomiędzy 13 a 26 rokiem życia. Otwarcie i prowadzenie rachunku będzie bezpłatne jeśli spełnisz warunki wymagane przez bank. Bank wymaga comiesięcznych wpływów na konto w wysokości minimum 50 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Bank za prowadzenia rachunku pobiera opłatę w wysokości 9,99 zł. Jeśli jednak w ciągu poprzedniego miesiąca zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku lub dokonałeś płatności aplikacją iKasa na łączną kwotę minimum 100 zł, prowadzenie konta będzie bezpłatne. 9,99   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank wymaga comiesięcznych wpływów na rachunek w wysokości minimum 50 zł. 50,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa GB24 jest usługą bezpłatną. Za połączenie usługi GB24 i SMS Serwis zapłacisz 3,99 zł. 0,00 PLN
telefon Usługa Getin Phone jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS Serwis jest płatny w wysokości 3,99 zł. 3,99 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest bezpłatna karta kodów TAN zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. Po wygaśnięciu ważności karty wysyłana jest do Ciebie nowa karta. 0,00 PLN
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Pojedyncze komunikaty sms wysyłany przez bank są bezpłatne. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu zapewnia usługa GB24. Realizowane transakcje autoryzujesz przez podanie kodu TAN. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny do rachunku zapewnia usługa GETIN Phone. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego loginu oraz hasła dostępu. TAK
   oddział Dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale GETIN Banku. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia SMS Serwis. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 7,99 PLN 0,00 PLN 4,95 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa Debit. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 7,99 zł. W przypadku rozliczenia przez bank transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, dokonanych przez Ciebie kartą/iKasa na kwotę minimum 300 zł, opłata miesięczna za kartę wyniesie 2,99 zł. Karta dostępna z opcjonalnym pakietem ubezpieczeniowym, którego koszt wynosi 4,95 zł miesięcznie.
   Mastercard 6,99 PLN 0,00 PLN 4,95 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Debit PayPass. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 6,99 zł. W przypadku rozliczenia przez bank transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, dokonanych przez Ciebie kartą/iKasa na kwotę minimum 100 zł, opłata miesięczna za kartę wyniesie 2,99 zł. Karta dostępna z opcjonalnym pakietem ubezpieczeniowym, którego koszt wynosi 4,95 zł miesięcznie.
   Inna 6,99 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 50,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza MasterCard Display Debit PayPass. Wydanie oraz wznowienie karty kosztuje 50 zł. Użytkowanie karty kosztuje 6,99 zł miesięcznie. W przypadku rozliczenia przez bank transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym, dokonanych przez Ciebie kartą/iKasa na kwotę minimum 100 zł, opłata miesięczna za kartę wyniesie 2,99 zł. Karta objęta bezpłatnym ubezpieczeniem.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Getin Bank udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej wysyłany listem zwykłym jest płatny w wysokości 2,99 zł. 2,99 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej odbierany w oddziale banku jest bezpłatny. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 50 zł, maksimum 250 zł. Dodatkowo bank dolicza koszty telekomunikacyjne, które wynoszą 15 zł. -
opłata min - 50,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku kosztuje 5,99 zł. 5,99 PLN
telefon Przelew zewnętrzny za pośrednictwem GETIN Phone kosztuje 2,49 zł. 2,49 PLN
internet Przelew zewnętrzny za pośrednictwem GB24 jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew zewnętrzny za pośrednictwem SMS Serwis jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany przez internet, SMS Serwis jest bezpłatny, przez telefon kosztuje 2,49 zł, a w oddziale banku 5,99 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany przez internet, SMS Serwis jest bezpłatny, przez telefon kosztuje 2,49 zł, a w oddziale 5,99 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Opłata za zdefiniowanie, modyfikację, odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem GB24 nie jest naliczana. Koszt ustanowienia usługi w oddziale banku wynosi 4,99 zł, za pośrednictwem GETIN Phone - 2,99 zł. Realizacja zlecenia za pośrednictwem GB24 jest bezpłatnie, w oddziale koszt jednorazowego zlecenie to 5,99 zł. Zlecenie zmienne to koszt 1,99 zł (kwota zlecenie dostarczana do banku przez wierzyciela) lub 4,99 zł (informacja o kwocie dostarczana przez Ciebie do oddziału osobiście). -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za zdefiniowanie i dezaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. Realizacja polecenia zapłaty wewnętrznego jest usługą bezpłatną, realizacja polecenia zapłaty zewnętrznego kosztuje 0,7 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,70 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w sieci bankomatów Getin Banku i Euronet jest bezpłatna. Za wypłatę gotówki z bankomatów sieci BZ WBK oraz eCard jednorazowo zapłacisz 2,99 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów kartą Visa jest usługą płatną w wysokości 4,5% od kwoty, min 5 zł, kartą MasterCard opłata to 3,5%, min 5 zł. 4,50 %
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest usługą płatną w wysokości 4,5% od kwoty, minimum 10 zł. 4,50 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie w bankomatach Euronet, eCard i BZ WBK. Masz również możliwość doładować telefon po zalogowaniu się do swojego rachunku za pośrednictwem usługi GB24. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie NNW Możesz zostać objęty ubezpieczeniem NNW obejmującym swym zakresem śmierć w wyniku NW, trwałą niezdolności do pracy oraz trwały uszczerbek na zdrowiu. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi 19,99 zł miesięcznie. Opłata ta pobierana jest jednak na dwa miesiące przed rozpoczęciem się każdego miesiąca ochrony. 19,99 PLN
Pakiet Korzyści Bank oferuje Pakiet Korzyści w ramach, którego bank nie naliczy opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku, opłaty za korzystanie z karty płatniczej, opłaty za wypłatę gotówki z bankomatu oraz powiadomienia sms jeśli na konto osobiste zapewnisz miesięczne wpływy wynagrodzenia w wysokości minimum 1.000 zł oraz zrealizujesz kartą płatniczą transakcję na kwotę minimum 300 zł. Dodatkowo możesz otrzymać zwrot 2% (maksymalnie 30 zł miesięcznie) za płatności regulujące rachunki domowe. Warunkiem otrzymania zwrotu jest wykonanie co najmniej dwóch poleceń zapłaty na koncie osobistym z tytułu płatności za rachunki domowe.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wiek pomiędzy 13 a 26 rokiem życia.
 • Minimalne miesięczne wpływy na konto w wysokości 50 zł.
 • Posiadanie przez przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) konta osobistego w GETIN Banku.


Oddział GETIN Banku

Oddział GETIN Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału GETIN Banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego, internetowego lub sms.