Euro Bank - Konto Junior


Euro Bank

Euro Bank
Konto JuniorMiesięczny koszt prowadzenia konta:
3,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Młodzieżowy rachunek osobisty pozwalający aktywnie korzystać z wszystkich udogodnień oferowanych w ofercie kont standardowych. Realizacja przelewów, ustanowienie zleceń stałych, korzystanie z tokena oraz karty płatniczej wydawanej do rachunku.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 3 zł. Jeżeli przedstawiciel ustawowy małoletniego posiadacza rachunku jest właścicielem dowolnego konta osobistego w Euro Banku, opłata za prowadzenie Konta Junior nie zostanie pobrana. 3,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej kwoty minimalnych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do rachunku przez internet w ramach bankowości elektronicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do rachunku przez telefon w ramach bankowości elektronicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Do realizacji operacji finansowych możesz wybrać jedno z dwóch dostępnych zabezpieczeń – TokenGSM do instalacji na telefon komórkowy lub token sprzętowy w kształcie breloczka. Wydanie pierwszego tokena sprzętowego kosztuje 1 zł. Użytkowanie TokenaGSM jest bezpłatne; za token sprzętowy miesięcznie zapłacisz 3 zł. 3,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Usługa powiadomienia sms jest dostępna w formie pojedyńczego powiadomienia sms, którego jednorazowy koszt wynosi 0,30 zł. Dodatkowo możesz skorzystać z 2 pakietów: 15 powiadomień sms w ramach miesięcznej opłaty 2,5 zł (każdy kolejny sms kosztuje 0,25 zł) oraz 50 powiadomień sms w cenie 6 zł za pakiet (każdy kolejny sms kosztuje 0,20 zł). 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dostęp do rachunku przez internet w ramach bankowości elektronicznej jest bezpłatny. TAK
   telefon Dostęp do rachunku przez telefon w ramach bankowości elektronicznej jest bezpłatny. TAK
   oddział Euro Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 3,45 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie przy zakładaniu konta niespersonalizowana karta płatnicza Visa Electron. Wydanie karty głównej z wybitym imieniem i nazwiskiem również jest bezpłatne. Nie możesz jednocześnie posiadać dwóch kart: karty niespersonalizowanej i spersonalizowanej. Jedna wyklucza drugą. Okres ważności obydwu kart wynosi 3 lata. Miesięczna obsługa karty kosztuje 3,45 zł. Jednak opłata za obsługę karty nie zostanie naliczona jeśli dokonasz kartą płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 200 zł. Wznowienie kart jest usługą bezpłatną.
   Mastercard 3,95 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza Debit MasterCard w technologii PayPass. Wydanie karty jest bezpłatne. Miesięczna obsługa karty kosztuje 3,95 zł (opłata nie zostanie naliczona jeśli dokonasz kartą płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 200 zł).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta w formie elektronicznej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Listem zwykłym Dostarczanie miesięcznego wyciągu z konta pocztą kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Wydruk wyciągu miesięcznego w placówce banku jest bezpłatny. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Euro Bank nie realizuje przelewów zagranicznych wychodzących. -
opłata min - -
opłata max - -
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelewy pomiędzy rachunkami tego samego banku są bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR oraz u konsultanta infolinii jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 3 zł. 3,00 PLN
telefon Za przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR pobierana jest opłata w wysokości 0,5 zł, u konsultanta infolinii przelew kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany przez internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 10 zł, wykonywany przez internet kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 10 zł, wykonywany przez internet kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego na konto w Euro Banku jest usługą płatną w wysokości 4 zł jeśli ustanawiasz stałe zlecenie w placówce banku. Pozostałe czynności związane z obsługą zlecenia stałego jak modyfikacja, realizacja, odwołanie są wykonywane bezpłatnie. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Usługa niedostępna. -
zdefiniowane - -
realizacja - -
deaktywacja - -

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki z kasy w oddziale jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z bankomatów Euro Banku. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 9,95 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Opcja niedostępna. -
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
TokenGSM TokenGSM to odpowiednik klasycznego tokena (urządzenia generującego kody do potwierdzenia realizowanych transakcji finansowych) z tą różnicą, iż jest to aplikacja instalowana w Twoim telefonie komórkowym. Dzięki temu nie musisz stale posiadać ze sobą dodatkowego urządzenia, jeśli chcesz dokonać operacji na rachunku. Dodatkowo token jest niezależny od operatora sieci komórkowej – działa również w miejscach znajdujących się poza zasięgiem sieci. TokenGSM posiada własny kod PIN (oddzielny od PIN-u telefonu), chroniący przed użyciem przez osoby nieuprawnione. Urządzenie wyświetla na ekranie telefonu informację o przeprowadzanej transakcji, która jest autoryzowana i generuje jednorazowy kod potwierdzający operację. Aplikację TokenGSM zainstalować można na każdym telefonie, który posiada funkcję obsługi aplikacji Java.
Program „Kupujesz-Zyskujesz” Program „Kupujesz-Zyskujesz”, z którego możesz korzystać będąc właścicielem rachunku osobistego pozwala na comiesięczny zwrot 0,5% kwoty transakcji bezgotówkowych zrealizowanych za pośrednictwem internetu lub kartą płatniczą wydaną do rachunku.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie statusu rezydenta.
 • Wiek pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.


Oddział Euro Banku

Oddział Euro Banku

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższej placówki Euro Banku.
 • Doradca sporządzi z Tobą umowę oraz na Twoje życzenie przyjmie zamówienie na kartę płatniczą niespersonalizowaną lub spersonalizowaną (z Twoim imieniem i nazwiskiem) - według zapewnień banku procedura ta potrwa najwyżej 15 minut.
 • Konto będzie do Twojej dyspozycji od razu po podpisaniu umowy, kartę niespersonalizowaną dostaniesz od ręki, natomiast kartę spersonalizowaną otrzymasz pocztą w przeciągu 2 tygodni.
 • Do konta możesz wybrać jedno z dwóch dostępnych zabezpieczeń – TokenGSM do instalacji na telefon komórkowy lub token sprzętowy w kształcie breloczka.


Wniosek online Euro Bank

Wniosek online Euro Bank

 • Złóż wniosek o założenie konta.
 • Bank przygotuje niezbędne dokumenty i prześle je do Ciebie za pośrednictwem kuriera; zapoznaj się z dokumentami w obecności kuriera i podpisz je we wskazanych miejscach; przekaż kurierowi kserokopię Twojego dokumentu tożsamości.
 • Konto będzie do dyspozycji po otrzymaniu przez bank podpisanych przez Ciebie dokumentów; kartę do konta otrzymasz pocztą w przeciągu 2 tygodni.
 • Do konta możesz wybrać jedno z dwóch dostępnych zabezpieczeń – TokenGSM do instalacji na telefon komórkowy lub token sprzętowy w kształcie breloczka.