BOŚ Bank - Konto H2O


BOŚ Bank

BOŚ Bank
Konto H2OMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
2,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto H2O jest rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym przeznaczonym dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat. Rachunek otwierany i prowadzony jest bezpłatnie. Karta debetowa z grafiką zaprojektowaną przez dzieci jest przezroczysta.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku nie jest naliczana. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga od Ciebie regularnych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do systemu bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku za pośrednictwem usługi TeleBOŚ jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi BOŚ SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Nie dotyczy. -
hasła jednorazowe Lista haseł jednorazowych służących do autoryzacji wybranych transakcji internetowych wydawana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody sms stosujesz zamiennie z kodami generowanymi przez token do autoryzacji realizowanych na rachunku zleceń. Kody wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Nie dotyczy. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie rachunku jest zmienne i wynosi 2% w stosunku rocznym. 2,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku w BOŚ Banku zapewnia BOŚBank24 Twoje e-Konto. Usługę aktywujesz podając Twój identyfikator użytkownika nadany przez bank oraz hasło. Wybrane przez bank operacje finansowe wymagają kodu autoryzacji. Podajesz go z listy haseł jednorazowych, kodu SMS lub tokena. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie dyspozycji przez telefon to TeleBOŚ. Operacje finansowe możesz wykonywać przez automatyczny serwis IVR. Realizujesz je po uprzednim podaniu Twojego numeru identyfikacyjnego oraz telekodu. Funkcja przelewów w TeleBOŚ jest aktywna po złożeniu w placówce banku dyspozycji przelewów lub po samodzielnym zdefiniowaniu przelewów za pomocą usługi BOŚBank24 Twoje e-Konto. TAK
   oddział BOŚ Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Bank posiada serwis BOŚ SMS i BOŚ SMS powiadomienia. BOŚ SMS działa na zasadzie komunikatów wysyłanych przez Ciebie i odpowiedzi przesyłanych przez Bank w formie wiadomości SMS. Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. To Bank pamięta, aby wysłać do Ciebie interesującą Cię informację. Dodatkowo możesz być również informowany np. o odrzuceniu przelewu lub o próbie zalogowania się na Twój rachunek. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 1,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza MasterCard. Karta ważna 3 lata. Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 1 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Sporządzenie historii miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce jest bezpłatne. Sporządzenie dodatkowego miesięcznego wyciągu papierowego dla osoby, która otrzymuje wyciągi w formie elektronicznej kosztuje 8 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 40 zł, maksimum 200 zł. Za przelew europejski SEPA w walucie EUR zapłacisz 0,95 zł, pozostałe przelewy w EUR kosztują 30 zł. -
opłata min - 0,95 PLN
opłata max - 150,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew realizowany w placówce banku jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleBOŚ jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew międzybankowy realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu TeleBOŚ kosztuje 0,5 zł. 0,50 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem BOŚBank24 kosztuje 0,5 zł. 0,50 PLN
SMS Usługa bezpłatna. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. 0,50 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. 0,50 PLN
Zlecenia stałe Obsługa zlecenia stałego: zdefiniowanie, modyfikacja oraz odwołanie jest usługą płatną w wysokości 3 zł. Realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BOŚ jest usługą bezpłatną, realizacja zlecenia stałego na rachunki zewnętrzne (w tym ZUS i US) kosztuje 0,50 zł. -
zdefiniowane - 3,00 PLN
realizacja - 0,50 PLN
modyfikacja - 3,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN
Polecenia zapłaty Przyjęcie zgody na obciążenie rachunku jest usługą bezpłatną, odwołanie polecenia zapłaty obarczone jest opłatą w wysokości 3 zł. Za realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki jest bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z każdego bankomatu BOŚ Banku oraz współpracującej sieci Euronet. . 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach krajowych bank nalicza opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą bank nalicza opłatę w wysokości 3% kwoty wypłaty, minimum 7 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Nie dotyczy -
Kwota limitu Brak. -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie za pośrednictwem usługi Płać z BOŚ. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wiek pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.


Wniosek online BOŚ Banku

Wniosek online BOŚ Banku

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego i wybierz sposób podpisania umowy: bezpośrednio w oddziale lub korespondencyjnie.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni roboczych odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziale banku w celu podpisania umowy konta.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Po dostarczeniu do centrali banku podpisanych umów Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.


Kontakt z doradcą BOŚ Banku

Kontakt z doradcą BOŚ Banku

 • Połącz się z infolinią BOŚ Banku. Wraz z konsultantem wypełnisz wniosek o otwarcie konta.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni roboczych odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziale banku w celu podpisania umowy konta.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Po dostarczeniu do centrali banku podpisanych umów Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział BOŚ Banku

Oddział BOŚ Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału BOŚ Banku.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Następnym krokiem jest podpisanie umowy otwarcia konta, umowy wydania karty płatniczej oraz umowy dostępu do bankowości elektronicznej.
 • Po podpisaniu umów rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz numer PIN dostarczane są oddzielnymi przesyłkami pocztą w ciągu 14 dni od chwili podpisania umowy.