Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Konto Direct 18-26 lat


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Konto Direct 18-26 latMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Direct 18-26 lat jest rachunkiem dedykowanym głównie dla młodych osób, które preferują internetową obsługę konta. Odzwierciedlone jest to w naliczanych przez bank opłatach. Operacje finansowe (przelewy w PLN za wyjątkiem przelewów typu SORBNET, zlecenia, zamiana typu rachunku) realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej są bezpłatne. Dodatkowo możesz bezpłatnie otrzymać kartę płatniczą Moja Karta ING posiadającą wizerunek indywidualnie zaprojektowany przez Ciebie.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej wysokości regularnych wpływów na konto. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa bezpłatna dostępna przez automatyczny serwis ING BankOnLine. 0,00 PLN
telefon Usługa bezpłatna dostępna przez serwis HaloŚląski. 0,00 PLN
SMS Usługa bezpłatna dostępna przez serwis SMS HaloŚląski. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Jeśli dana transakcja składana w ING BankOnLine wymaga autoryzacji, otrzymasz na Twój telefon komórkowy bezpłatny sms - jednorazowy kod autoryzacji, którym potwierdzisz konkretną dyspozycję. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa realizowana przez automatyczny serwis SMS HaloŚląski. Usługa dostępna jest w formie 3 pakietów: Pakiet Bezabonamentowy – nielimitowana liczba pojedynczych sms-ów w cenie 0,25 zł za każdy sms; Pakiet Abonamentowy - płatnego 5 zł miesięcznie, zawierającego 25 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym, za każdą dodatkową dyspozycję nie objętą w Pakiecie naliczana jest opłata w wysokości 0,25 zł za każdy pojedynczy sms.; Pakiet Darmowy - 3 bezpłatne sms-y w miesiącu, po wykorzystaniu których nie masz możliwości otrzymywania kolejnych sms-ów. 0,25 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Środki zgromadzone na rachunku nie są oprocentowane. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku jest możliwy dzięki usłudze ING BankOnLine. Aktywujesz ją telefonicznie lub w oddziale banku. Ustalony zostaje wtedy Twój Identyfikator Użytkownika oraz Hasło. Jeśli dana transakcja składana w ING BankOnLine wymaga autoryzacji, otrzymasz na Twój telefon komórkowy sms - jednorazowy kod autoryzacji, którym potwierdzisz konkretną dyspozycję. TAK
   telefon Obsługę telefoniczną (konsultant, automat) rachunku zapewnia serwis HaloŚląski. Usługę aktywujesz telefonicznie podając swój Numer Klienta oraz PIN. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale Banku ING Śląskim na terenie całego kraju. TAK
   SMS Serwis SMS HaloŚląski zapewnia dostęp do rachunku podobnie jak ING BankOnLine. Usługa dostępna jest w formie 3 pakietów: Pakiet Bezabonamentowy – nielimitowana liczba pojedynczych sms-ów w cenie 0,25 zł za każdy sms; Pakiet Abonamentowy - bezpłatny, zawierający 25 powiadomień SMS w miesiącu rozliczeniowym; Pakiet Darmowy - 3 bezpłatne sms-y w miesiącu, po wykorzystaniu których nie masz możliwości otrzymywania kolejnych sms-ów. TAK
   WAP Wersja mobilna systemu ING BankOnLine zapewnia dostęp do Twojego rachunku przez telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 7,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa payWave. Karta ważna jest 5 lat. Po upływie tego okresu karta wznawiana jest automatycznie bez dodatkowych opłat. Miesięczne użytkowanie karty kosztuje 7 zł. Opłata nie zostanie naliczona jeśli miesięczna wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 200 zł (w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca).
   Inna 7,00 PLN 15,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Moja Karta ING posiadająca funkcjonalności kart płatniczych VISA oraz Debit MasterCard. Jej wizerunek może zostać indywidualnie zaprojektowany przez Ciebie. Pierwsza karta płatnicza/pierwsza zmiana wizerunku jest bezpłatna za kolejną zapłacisz jednorazowo 15 zł. Karta wydawana na okres 5 lat. Miesięczne użytkowanie karty kosztuje 7 zł. Opłata nie zostanie naliczona jeśli miesięczna wartość rozliczonych transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 200 zł (w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca).

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank ING Śląski udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Usługa niedostępna. -
Odbiór osobisty w oddziale Opłata 9 zł pobierana za miesięczne zestawienie transakcji odbierane w oddziale banku. Naliczana w momencie odbioru wyciągu. 9,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew walutowy wykonywany w oddziale banu naliczana jest opłata w wysokości 0,25% kwoty przelewu, minimum 50 zł, maksymalnie 200 zł. Jeśli zlecenie walutowe realizujesz przez internet opłata za wykonaną operację wynosi 40 zł (jeśli przelew jest w walucie EUR do krajów Unii Europejskiej pobrana opłata wynosi tylko 5 zł). -
opłata min - 50,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Opłata za przelew na rachunek w ING Banku Śląskim zrealizowany w oddziale wynosi 9 zł. 9,00 PLN
telefon Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim realizowany za pośrednictwem serwisu HaloŚląski (za wyjątkiem przelewów typu SORBNET) jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim zrealizowany za pośrednictwem serwisu ING BankOnLine (za wyjątkiem przelewów typu SORBNET) jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim realizowany za pośrednictwem serwisu HaloŚląski SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew na rachunek w ING Banku Śląskim realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Opłata za przelew na rachunek w innym banku zrealizowany w oddziale wynosi 9 zł. 9,00 PLN
telefon Przelew w PLN zrealizowany za pośrednictwem serwisu automatycznego jest bezpłatny. Przelew realizowany u konsultanta infolinii banku kosztuje 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew zrealizowany za pośrednictwem serwisu ING BankOnLine jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew zrealizowany za pośrednictwem serwisu HaloŚląski SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jak przelew na rachunek zewnętrzny. Bezpłatny, jeśli realizujesz go przez usługi bankowości elektronicznej. Płatny 9 zł jeśli wykonany zostanie w oddziale banku. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jak przelew na rachunek zewnętrzny. Bezpłatny, jeśli realizujesz go przez usługi bankowości elektronicznej. Płatny 9 zł jeśli wykonany zostanie w oddziale banku. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie realizacja oraz deaktywacja zlecenia stałego jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, realizacja oraz deaktywacja polecenia zapłaty jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki na rachunek własny w oddziale banku pobierana jest opłata w wysokości 9 zł. 9,00 PLN
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłaty gotówki w oddziale banku jest operacją płatną w wysokości 9 zł. 9,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach Banku ING Śląski oraz współpracującej sieci bankomatów Euronet jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą bank pobiera opłatę w wysokości 3% wypłacanej kwoty. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy w rachunku przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich miesięcznych dochodów (minimum 800 zł netto). Opłata pobierana za przyznanie limitu wynosi 1,8% przyznanej kwoty, minimum 68 zł. -
Kwota limitu Kwota limitu stanowi wielokrotność (maksymalnie sześciokrotność) miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 1 000,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 10,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Telefon komórkowy doładować możesz bezpłatnie za pośrednictwem serwisu ING BankOnLine. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Oprocentowanie limitu kredytowego Oprocentowanie limitu uzależnione jest od przyznanej kwoty i wynosi: 12,00% dla limitu, którego kwota nie przekracza 50.000 zł bez zabezpieczenia; 10,25% dla limitu powyżej 50.000 zł z ustanowionym zabezpieczeniem.
Program Bankujesz Zyskujesz Korzystając z produktów bankowych ING Banku Śląskiego zostajesz uczestnikiem programu lojalnościowego bankujesz-zyskujesz, w ramach którego bank przyznaje określoną ilość punktów za korzystanie z karty płatniczej. Za każdą transakcję w wysokości 5 zł zrealizowaną kartą debetową otrzymujesz 1 punkt w programie. Punkty wymieniasz na produkty z kategorii: AGD, elektronika, moda i uroda czy asortyment dla dzieci. Punkty przeznaczać możesz również na kody zniżkowe do wykorzystania w sklepach internetowych i stacjonarnych oraz produkty cyfrowe (np. gry, oprogramowanie, e-booki, audiobooki czy e-prasa) różnych znanych producentów: m.in. Samsung, Philips, Gerlach, Bosch, Russell Hobbs, a także zniżki do sklepów internetowych m.in. Ticketpro, Nexto.pl, Gryfnie.com.
Zbliżak Do rachunku może zostać wydana karta płatnicza MASTER CARD PAYPASS w formie naklejki zbliżeniowej. Jednorazowa opłata za wydanie oraz odnowienie karty naliczana jest w wysokości 30 zł (w ramach promocji trwającej do 31.12.2014 r opłata obniżana jest do 0 zł). Karta wydawana jest na okres 12 miesięcy. 0,00 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Otwarcie rachunku dla nierezydenta, rezydenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego może nastąpić wyłącznie w oddziale banku.


Wniosek online ING Bank Śląski

Wniosek online ING Bank Śląski

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Na podstawie danych zawartych we wniosku zostanie sporządzona umowa o otwarcie rachunku. Jeśli aplikowałeś o wydanie karty płatniczej, sporządzona zostanie również umowa o wydanie takiej karty.
 • Dokumenty zostaną dostarczone do Ciebie kurierem w dwóch kompletach. W obecności kuriera podpiszesz dokumenty. Jeden egzemplarz zostanie dla Ciebie, drugi zabierze kurier wraz kopią dowodu tożsamości, na podstawie którego sporządziłeś wniosek.
 • Kurier dostarczy podpisaną umowę do centrali banku.
 • Po weryfikacji dokumentów Twój rachunek będzie aktywny.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Aktywacji nowo wydanej karty poprzez nadanie numeru PIN dokonujesz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine lub drogą telefoniczną.


Oddział ING Bank Śląski

Oddział ING Bank Śląski

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału ING Banku Śląskiego.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem rozliczeniowym.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Aktywacji nowo wydanej karty poprzez nadanie numeru PIN dokonujesz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine lub drogą telefoniczną.