Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Smart


Deutsche Bank

Deutsche Bank
db SmartMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto db Smart przeznaczone jest dla osób małoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia i korzystających głównie z bankowości elektronicznej. Operacje dokonywane przez internet są bezpłatne. Brak opłat za prowadzenie rachunku oraz za użytkowanie karty płatniczej.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna kwota wpływów na rachunek nie jest wymagana. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Usługa db easyNET internet dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
telefon Usługa Teleserwis dostępna bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywana jest karta kodów TAN zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. Opłata jednorazowa za aktywację karty TAN wynosi 20 zł. Karta ważna jest 2 lata, po jej wygaśnięciu wysyłana jest do Ciebie nowa karta. 20,00 PLN
SMS z hasłem Usługa korzystania z haseł SMS służących do autoryzacji transakcji jest bezpłatna. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0% w skali roku. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Usługi bankowości elektronicznej przez internet zapewnia easyNET internet. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. Transakcje, które realizujesz, wymagają autoryzacji przez podanie kodu TAN. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny posiadasz dzięki usłudze Teleserwisu. Z usługi korzystasz po uprzednim podaniu Twojego numeru użytkownika. TAK
   oddział Do rachunku masz bezpośredni dostęp w każdej placówce Deutsche Banku. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza Visa Electron EMV. Karta ważna 2 lata. Karta obsługiwana bezpłatnie.
   Mastercard 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest karta płatnicza IQ World MasterCard. Karta ważna 2 lata. Karta obsługiwana bezpłatnie.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank umożliwia bezpłatny wydruk historii dokonanych operacji na rachunku nawet do 90 dni wstecz. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięczny z rachunku wysyłany listem zwykłym jest bezpłatny; dzienny po każdej zmianie salda kosztuje 3 zł. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Wyciąg miesięczny z rachunku odbierany w oddziale banku kosztuje 10 zł; dzienny po każdej zmianie salda kosztuje 4 zł. 10,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za zwykły przelew zagraniczny pobierana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 30 zł; maksimum 250 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w oddziale jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem Teleserwisu jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany przez db easyNET internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny złożony w oddziale banku kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem Teleserwisu kosztuje 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany przez db easyNET internet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Opłata za realizację przelewu do ZUS za pośrednictwem db easyNET internet nie jest naliczana, Teleserwisu kosztuje 3 zł, w oddziale banku kosztuje 10 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Opłata za realizację przelewu do US za pośrednictwem db easyNET internet nie jest naliczana, Teleserwisu kosztuje 3 zł, w oddziale banku kosztuje 10 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie lub modyfikacja, realizacja oraz odwołanie zlecenia jest operacją bezpłatną dokonywaną za pośrednictwem systemu easyNET oraz Teleserwisu. Zlecenie jest usługą płatną jeśli jego kwota nie jest stała i zakładasz je lub realizujesz w oddziale banku - koszt ustanowienia 5 zł; koszt realizacji 1,5 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie i realizacja polecenia zapłaty jest operacją bezpłatną. Odwołanie polecenia zapłaty jest płatne w wysokości 3 zł jeśli wynika z braku środków na rachunku, w pozostałych przypadkach jest bezpłatne. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach DB PBC S.A., sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na świecie oraz sieci Euronet jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym W bankomatach innych banków prowizja za wypłatę gotówki wynosi 2% wypłacanej kwoty; minimum 8 zł. 2,00 %
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą pobrana zostanie prowizja 2% kwoty transakcji, minimum 8 zł. Wypłata gotówki w bankomatach DB PBC S.A., sieci bankomatów grupy Deutsche Bank jest bezpłatna. 2,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Nowa usługa, doładowania telefonów komórkowych pre-paid poszerza funkcjonalność w systemie bankowości internetowej db easyNET. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Posiadaczem konta db Smart może być osobą małoletnią, która nie ukończyła 13 roku życia (umowa podpisana wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego) lub ukończyła 13 lat (umowa podpisana przez osobę małoletnią o ile nie sprzeciwi się przedstawiciel ustawowy).


Wniosek online Deutsche Bank

Wniosek online Deutsche Bank

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzony zostanie Pakiet Powitalny - zestaw dokumentów koniecznych do otwarcia rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie.
 • Kurier dostarcza Pakiet Powitalny, który zawiera: 2 egzemplarze umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku (1 egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku), kartę identyfikacyjną umożliwiającą dostęp do rachunku przez internet i teleserwis oraz kod PIN do karty Visa Electron.
 • Podczas spotkania kurier sprawdza zgodność Twoich danych osobowych podanych we wniosku z dokumentem tożsamości.
 • Kurier dostarcza podpisany egzemplarz umowy do banku po czym Twoje konto zostaje aktywowane.
 • Kartę płatniczą do rachunku złotowego otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.


Oddział Deutsche Bank

Oddział Deutsche Bank

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Deutsche Banku.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta, otrzymujesz kartę identyfikacyjną umożliwiającą dostęp do rachunku przez interet i teleserwis oraz kod PIN do karty Visa Electron.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Kartę płatniczą do rachunku złotowego otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.