Credit Agricole - Solista Biznes


Credit Agricole

Credit Agricole
Solista BiznesMiesięczny koszt prowadzenia konta:
10,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Solista Biznes to rachunek przeznaczony dla przedsiębiorców, których miesięczne wpływy na konto wyniosą co najmniej 3.000 zł. Jest to warunek pozwalający uniknąć opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku. Karta płatnicza również może być użytkowana bezpłatnie jeśli wykonasz nią operacje na minimum 300 zł. Pierwszych 5 przelewów zewnętrznych realizowanych w danym miesiącu za pośrednictwem internetu jest bezpłatne. Za każdy kolejny przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 2 zł.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna naliczana za prowadzenie konta wynosi 10 zł. Opłata naliczana od 4 miesiąca prowadzenia rachunku. Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie będzie pobrana jeśli wpływy zewnętrzne na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynosić będą 3.000 zł. 10,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Credit Agricole nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z Credit Agricole e-Banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z Credit Agricole-linii jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi Credit Agricole sms jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Opłata pobierana za użytkowanie tokena wynosi 36 zł rocznie. 36,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. -
Powiadomienie SMS Pierwsze 10 powiadamiających sms wysłanych przez bank w miesiącu jest bezpłatnych. Za każdy kolejny komunikat sms pobierana jest opłata w wysokości 0,3 zł. 0,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Credit Agricole e-Bank jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz kodem cyfrowym generowanym przez token. TAK
   telefon Centrum telefonicznych usług banku stanowi Credit Agricole -linia. Usługę aktywujesz po wcześniejszym ustaleniu swojego telekodu (szereg cyfr), który identyfikuje Ciebie jako użytkownika danego rachunku. TAK
   oddział Dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale Credit Agricole. TAK
   SMS Usługa Credit Agricole sms umożliwia otrzymywanie informacji na dwa sposoby. W formie powiadomień (wysyłane automatycznie po operacji zrealizowanej na koncie) oraz w formie zapytań (otrzymujesz informacje będącą odpowiedzią banku na wysłany przez Ciebie sms dotyczący Twojego rachunku). TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 5,00 PLN 0,00 PLN 1,20 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza Visa Business Electron. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 5 zł. Opłata nie zostanie naliczona jeśli transakcje bezgotówkowe realizowane za pomocą karty wyniosą co najmniej 300 zł miesięcznie. Karta wydawana jest na okres 2 lat, dostępna również z ubezpieczeniem.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Credit Agricole udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie historii miesięcznych operacji w formie wysyłanego pocztą listu jest usługą płatną 10 zł. 10,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Duplikat miesięcznego wyciągu odbierany w placówce lub zestawienie transakcji za wybrany okres kosztuje 1 zł. 1,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego przez internet wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego jest bezpłatny. Za przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole-linii pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 7 zł. 7,00 PLN
telefon Za przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem serwisu Credit Agricole-linii pobierana jest opłata w wysokości 3 zł. 3,00 PLN
internet Pierwszych 5 przelewów zewnętrznych realizowanych w danym miesiącu za pośrednictwem serwisu Credit Agricole e-Bank jest bezpłatne. Za każdy kolejny przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 2 zł. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelewy do ZUS traktowane są jak zwykłe przelewy zewnętrzne. Realizowany przez internet jest usługą bezpłatną, za pośrednictwem Credit Agricole-linii kosztuje 3 zł, w placówce kosztuje 7 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelewy do US traktowane są jak zwykłe przelewy zewnętrzne. Realizowany przez internet jest usługą bezpłatną, za pośrednictwem Credit Agricole-linii kosztuje 3 zł, w placówce kosztuje 7 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zlecenia realizowane na rachunki w Credit Agricole Banku oraz na rachunki w innych bankach przez Credit Agricole e-Bank są bezpłatne. Za wykonanie, modyfikację zlecenia przez Credit Agricole-linię naliczana jest opłata w wysokości 1 zł, w placówce banku naliczana jest opłata w wysokości 5 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, realizacja oraz deaktywacja polecenia zapłaty jest operacją bezpłatną. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,35% kwoty transakcji, minimum 4 zł. 0,35 %
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,50 %
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Credit Agricole oraz współpracującej z bankiem sieci bankomatów Banku BZ WBK i Euronet jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w kraju jest operacją płatną w wysokości 3,5% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 3,50 %
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest operacją płatną w wysokości 4% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 4,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit w koncie przyznawany jest na podstawie Twoich miesięcznych wpływów na rachunek. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu może równać się 7-krotności Twoich wpływów na konto. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu komórkowego traktowane jest jak przelew zewnętrzny (zrealizujesz go w oddziale banku, przez Credit Agricole-linię oraz Credit Agricole e-Bank). 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Limit kredytowy Opłata za przyznanie pożyczki pobierana jest opłata w wysokości 0,2% od kwoty przyznanego limitu, minimum 100 zł, maksymalnie 1.000 zł.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba powinna posiadać status rezydenta.
 • Osoba powinna posiadać nadany numer PESEL.
 • Osoba powinna posiadać dokumenty zaakceptowane przez bank.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Credit Agricole

Wniosek online Credit Agricole

 • Wypełnij wniosek o założenie konta pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Formularz kontaktowy Credit Agricole

Formularz kontaktowy Credit Agricole

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W najbliższych dniach skontaktuje się z Tobą pracownik banku. Podczas rozmowy telefonicznej doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku oraz ustalicie termin spotkania z kurierem.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku.
 • Umowę oraz inne dokumenty dostarczy kurier na wcześniej umówione spotkanie.
 • Przed wizytą kuriera wykonaj kopię dokumentu tożsamości.
 • Na spotkaniu podpiszesz dwa egzemplarze umowy. Jeden egzemplarz wraz z innymi dokumentami (kopią dowodu tożsamości) kurier dostarczy do centrali banku.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Konto aktywujesz telefonicznie.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział Credit Agricole

Oddział Credit Agricole

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Credit Agricole.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej do rachunku lub token, dodatkowo podpiszesz jeszcze umowy dotyczące powyższego zamówienia.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest do Ciebie pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.