Alior Bank - Rachunek Partner


Alior Bank

Alior Bank
Rachunek Partner


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
25,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

  Załóż Rachunek Partner i tankuj na dowolnej stacji!
 • 0 zł za konto - wystarczy aktywnie z niego korzystać
 • 0 zł za przelewy internetowe elixir
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Alior Banku
 • 0 zł za księgowość online

Informacje o aktualnej promocji

Załóż Rachunek Partner z kartą i tankuj taniej na dowolnej stacji. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa - tylko 3,90 zł/l. Jeśli zapłacisz więcej, bank zwróci Ci różnicę - do 100 zł miesięcznie. Oferta dla nowych klientów firmowych Alior Banku.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 25 zł. Opłata nie zostanie naliczona jeśli w danym miesiącu kalendarzowym bank zaksięguje realizację przelewu do ZUS/US lub odnotuje wpływ na rachunek w kwocie minimalnej 2.500 zł. 25,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usług Bankowości Internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usług Bankowości Telefonicznej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usług Bankowości Mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Kody sms stosujesz do autoryzacji realizowanych na rachunku operacji. Kody sms wysyłane są bezpłatnie. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Za pojedynczy komunikat sms wysyłany przez bank pobierana jest opłata w wysokości 0,3 zł. 0,30 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Bankowość internetowa jest usługą umożliwiającą dysponowanie kontem za pośrednictwem internetu. Realizowane transakcje autoryzujesz przez podanie kodu sms. Masz do niego dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Dostęp telefoniczny do rachunku zapewnia Bankowość Telefoniczna (konsultant lub automat). TAK
   oddział Alior Bank zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Dostęp do bieżącej obsługi rachunku przez Twój telefon komórkowy zapewnia serwis SMS. TAK
   WAP Usługa zapewnia dostęp do Twojego rachunku osobistego podobnie jak internet. WAP aktywujesz po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki WAP Twojego telefonu komórkowego. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 3,00 PLN 0,00 PLN 2,00 PLN 0,00 PLN
Opis Karta płaska MasterCard wydawana bezpłatnie z funkcjonalnością karty zbliżeniowej w technologii PayPass na okres 3 lat. Miesięczna obsługa karty kosztuje 3 zł. Do karty dołączony zostaje opcjonalny pakiet ubezpieczeń obejmujący ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty i ubezpieczenie gotówki od rozboju. Koszt ubezpieczenia wynosi 2 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Jeśli posiadasz internetowy dostęp do rachunku, historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny tylko dla użytkownika, który nie posiada elektronicznego dostępu do rachunku. Od pozostałych użytkowników pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wynosi 30 zł, jeśli jest to przelew europejski do krajów UE opłata ta wynosi 5 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 50 zł. -
opłata min - 5,00 PLN
opłata max - 50,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w placówce banku kosztuje 8 zł. Przelew pomiędzy własnymi rachunkami realizowany jest bezpłatnie. 8,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem konsultanta kosztuje 6 zł. Przelew pomiędzy własnymi rachunkami realizowany jest bezpłatnie. 6,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Przelew realizowany za pośrednictwem bankowości mobilnej jest bezpłatny. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy realizowany w placówce banku pobierana jest opłata w wysokości 9 zł. 9,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany u konsultanta przelew zewnętrzny kosztuje 7 zł. 7,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem bankowości internetowej jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 9 zł; konsultant - 7 zł; internet - bezpłatnie. 0,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Wykonywany w oddziale banku - opłata 9 zł; konsultant - 7 zł; internet - bezpłatnie. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Opłata za zdefiniowanie, modyfikację i deaktywację zlecenia stałego za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej nie jest pobierana. Jeśli zlecenie definiujesz, modyfikujesz lub deaktywujesz w oddziale banku lub za pośrednictwem bankowości telefonicznej opłata wynosi 2 zł. Realizacja zlecenia stałego jest usługa płatną 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie, realizację i deaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,4% kwoty transakcji, minimum 6 zł. 0,40 %
przez wpłatomat Wpłata gotówki we wpłatomacie jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 6 zł. 0,50 %
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,3% kwoty transakcji, minimum 6 zł. 0,30 %
w bankomacie własnym Wypłata gotówki z bankomatów Alior Banku jest bezpłatna, w sieci bankomatów Euronet kosztuje 2 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki z pozostałych bankomatów jest operacją płatną w wysokości 2 zł. 2,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki z bankomatów za granicą jest operacją płatną w wysokości 3% kwoty transakcji, minimum 8 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest po pierwszym wpływie na podstawie badanej przez bank Twojej zdolności kredytowej. Opłata za przyznanie, przedłużenie lub podwyższenie limitu wynosi 1% przyznanej kwoty, minimum 1.500 zł. -
Kwota limitu Maksymalna wysokość limitu zależy od Twojej zdolności kredytowej. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 500 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Możliwość doładowania telefonu pre-paid przez system bankowości internetowej. System umożliwia również ustawienie doładowania cyklicznego określoną kwotą poprzez podanie częstotliwości oraz czasu obowiązywania usługi. Operacja jest zatwierdzana tak, jak tradycyjny przelew - kodem SMS. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Alior Bank jako "główny bank" Alior Bank jest Twoim „głównym bankiem” jeśli na Twoje konto co miesiąc wpływa wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura z ZUS, bądź stypendium z uczelni, lub na Twoje konto wpływa miesięcznie z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku przelew na kwotę minimum 2.000 zł (w przypadku osób poniżej 24 roku życia, które są studentami/uczniami/słuchaczami, wystarczy 1.000 zł), lub Twoje łączne średnie saldo miesięczne na lokacie terminowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartościowych emitowanych przez Alior Bank wynosi minimum 10.000 zł, lub Twoje łączne średnie saldo miesięczne zadłużenia w ramach posiadanego rachunku karty kredytowej, pożyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości wynosi minimum 5.000 zł.
Pakiet Assistance Pakiet Assistance (udostępniany jedynie osobom dla których Alior Bank jest „głównym bankiem”) to bezpłatny pakiet w ramach którego korzystasz z ochrony w zakresie: POMOCY W DOMU - usługi specjalistów (hydraulika, szklarza, elektryka, stolarza, ślusarza), organizacji opieki nad zwierzętami domowymi, pogwarancyjnej naprawy sprzętów AGD, RTV i komputerowych oraz możliwości skorzystania z infolinii remontowo-budowlanej; POMOCY MEDYCZNEJ - w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie całego kraju, w tym możliwości zamówienia wizyty lekarskiej, transportu medycznego, opieki domowej oraz z infolinii medycznej; POMOCY W PODRÓZY SAMOCHODEM - pomocy technicznej w razie awarii lub wypadku samochodu na terenie całej Unii Europejskiej, w tym naprawy na miejscu i holowania auta oraz z samochodu zastępczego i kierowcy zastępczego. Dodatkowo możesz liczyć na pomoc w podróży oraz specjalistyczną poradę prawną. POMOC w PODRÓŻY gwarantuje specjalistyczną pomoc w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania podczas podróży zagranicznej, pomoc w przypadku opóźnienia, zniszczenia lub kradzieży ich bagażu. Zależnie od zakresu pomocy, limit darmowych usług przewidzianych na jedno zdarzenie wynosi w przypadku problemów z bagażem - 600 zł, zaś w przypadku pomocy lekarskiej - są to 2 wizyty do kwoty 500 EURO. Możesz również skorzystać ze specjalistycznych porad prawnych świadczonych przez kancelarię Alior Doradztwo Prawne. Usługa obejmuje prawne zabezpieczenie interesów, przygotowanie informacji o treści obowiązujących przepisów prawa i istotnego orzecznictwa oraz porady prawne w formie opinii prawnej lub informacji o sposobie postępowania - bez analizy dokumentów źródłowych. Zakres porad prawnych dostępnych w ramach pakietu obejmuje m.in. prawo pracy, prawo spadkowe i rodzinne, problematykę związaną z nabywaniem/zbywaniem oraz najmem nieruchomości, ochronę danych osobowych, windykację należności oraz prawo administracyjne.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Alior Banku

Wniosek online Alior Banku

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego i wybierz sposób podpisania umowy: bezpośrednio w oddziale lub korespondencyjnie.
 • Jeśli wybrałeś sposób korespondencyjny w ciągu dwóch dni odwiedzi Cię kurier. Jeśli wybrałeś sposób bezpośredni sam udajesz się na spotkanie w wybranym przez Ciebie oddziału banku.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku oraz płytę CD z obowiązującymi regulaminami).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Kurier oczekuje na przesyłkę około 10 minut. Nie masz możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do banku. Musisz o tym pamiętać.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Formularz kontaktowy Alior Banku

Formularz kontaktowy Alior Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy u doradcy w Contact Center.
 • W ciągu dwóch dni odwiedzi Cię kurier.
 • Podczas wizyty kurier korzystając z Twoich danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym wypełnia specjalny formularz na podstawie, którego przekazuje przygotowane dokumenty przez bank (zamknięta koperta zawiera do podpisania przez Ciebie umowy o otwarcie rachunku oraz płytę CD z obowiązującymi regulaminami).
 • Po podpisaniu dokumentów jeden egzemplarz umów wraz z formularzem, wypełnianym na początku spotkania wkładasz do oddzielnej koperty i przekazujesz ją kurierowi. Drugi egzemplarz umów zostaje dla Ciebie.
 • Kurier oczekuje na przesyłkę około 10 minut. Nie masz możliwości odesłania podpisanych dokumentów w terminie późniejszym do banku. Musisz o tym pamiętać.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Alior Bank.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza niespersonalizowana (bez imienia i nazwiska użytkownika) wydawana jest na miejscu, w momencie podpisania dokumentów. Docelowa plastikowa karta płatnicza z wybitymi danymi oraz numer PIN dostarczana jest przesyłką pocztą w ciągu najbliższych 14 dni od chwili podpisania umowy.