Bank Pekao S.A. - Pakiet Mój BIZNES MOBILNY


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Pakiet Mój BIZNES MOBILNYMiesięczny koszt prowadzenia konta:
15,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,01 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Przy odpowiednim użytkowaniu Pakiet Mój BIZNES MOBILNY, a mianowicie odpowiedniej kwocie regularnych wpłat na rachunek, odpowiedniej liczbie wykonanych transakcji kartą płatniczą opłaty związane z korzystaniem konta stają się zerowe. Dodatkowo wypłata gotówki z bankomatów krajowych jak i zagranicznych jest operacją bezpłatną.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku osobistego jest dokonywane bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 zł. Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie będzie pobrana jeśli wpływy zewnętrzne na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynosić będą 2.000 zł. 15,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Korzystanie z PekaoInternet jest bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Korzystanie z TelePekao jest bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Korzystanie z PekaoSMS jest bezpłatne. 0,00 PLN
WAP Korzystanie z bankowości mobilnej Pekao24 jest bezpłatne. Ponosisz jedynie koszty połączenia z internetem według taryfy operatora. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Do autoryzacji operacji na koncie możesz wybrać PekaoToken lub Token sprzętowy. PekaoToken to aplikacja, która po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwia generowanie kodów jednorazowych służących do akceptowania operacji zlecanych na rachunku. Za akceptację operacji przy użyciu PekaoTokena nie jest pobierana żadna opłata. Jedyny koszt to opłata za połączenie z internetem nawiązane podczas pobierania i aktywacji PekaoTokena oraz zmiany PIN-u do aplikacji. Natomiast Token to urządzenie wielkości karty kredytowej służące do generowania kodów jednorazowych. Za wydanie pierwszego Tokena bank pobiera opłatę w wysokości 48 zł, a za korzystanie miesięcznie 1 zł. 48,00 PLN
hasła jednorazowe Karta kodów zawiera listę 40 jednorazowych, 6-cyfrowych haseł, które służą do autoryzacji operacji w PekaoInternet oraz u konsultanta TelePekao. 0,00 PLN
SMS z hasłem Kody SMS stanowią alternatywę dla karty kodów jednorazowych. Koszt przesłania jednego sms-a z kodem wynosi 0,2 zł. Opłata za kody sms pobierana jest jednorazowo, w cyklach miesięcznych, za wszystkie sms-y wysłane w miesiącu poprzednim. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Możesz skorzystać z powiadomień sms-owych np. o dokonanych operacjach na Twoim rachunku osobistym. Koszt jednorazowego powiadomienia wynosi 0,2 zł. 0,20 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Środki zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, która wynosi 0,01%. 0,01 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Pekao24 jest automatycznym serwisem internetowym, do którego masz dostęp 24 godziny na dobę. TAK
   telefon Do rachunku telefoniczny dostęp zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zapewnia TelePekao. Jest to automatyczny serwis czynny całą dobę. TAK
   oddział Dostęp do rachunku bankowego posiadasz w każdym oddziale banku PKO SA na terenie całego kraju. TAK
   SMS PekaoSMS jest usługą dzięki której możesz realizować transakcje podobnie jak w Pekao24. TAK
   WAP Bankowość mobilna Pekao24 umożliwia dostęp do rachunku przez telefon lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 5,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Business z technologią PayPass. Karta ważna przez okres 2 lat. Za użytkowanie karty miesięcznie naliczana jest opłata w wysokości 5 zł. W przypadku dokonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na minimalną kwotę 300 zł opłata za korzystanie z karty w następnym miesiącu zostaje obniżona do 0 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Pekao udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi przesyłane pocztą zawierają zestawienie miesięcznych transakcji dokonywanych z rachunku konta. 6,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata za przelew walutowy wynosi 0,25% przelewanej kwoty, minimum 30 zł, maksimum 250 zł. Za komunikat SWIFT - kod identyfikujący bank klienta, doliczana jest opłata w wysokości 22 zł. Jeśli przelew nie spełnia wymogów STP, czyli podasz w przelewie niepoprawny format nazwy banku lub niepoprawny format numeru rachunku bank, do powyższych opłat doliczona zostanie kolejna opłata w wysokości 40 zł. -
opłata min - 30,00 PLN
opłata max - 250,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Za przelewy na rachunki prowadzone w Pekao pobierana jest opłata w wysokości 12 zł. 12,00 PLN
telefon Koszt przelewu, który dokonywany jest za pośrednictwem TelePekao jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoInternet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew realizowany za pośrednictwem PekaoSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu jest bezpłatna. Przelewu możesz dokonać jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku lub pomiędzy rachunkami własnymi. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za każdy realizowany przelewy zewnętrzny pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 12 zł. 12,00 PLN
telefon Koszt przelewu (10 pierwszych w miesiącu), który dokonywany jest za pośrednictwem TelePekao jest bezpłatny. Realizacja każdego kolejnego przelewu kosztuje 1,5 zł. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pomocą serwisu PekaoInternet jest bezpłatny jeśli jest to pierwszych 10 przelewów wykonywanych w danym miesiącu, za każdy kolejny przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 1,5 zł. 0,00 PLN
SMS Przelew dokonywany usługą PekaoSMS jest bezpłatny jeśli jest to pierwszych 10 przelewów wykonywanych w danym miesiącu, za każdy kolejny przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 1,5 zł. 0,00 PLN
Wap Realizacja przelewu (10 pierwszych w miesiącu) możliwa jest jedynie na zdefiniowany wcześniej numer rachunku. Przelew jest bezpłatny. Realizacja każdego kolejnego przelewu kosztuje 1,5 zł. 0,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 12 zł, za pośrednictwem TelePekao, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew na rachunek zewnętrzny. Realizowany w oddziale banku kosztuje 12 zł, za pośrednictwem TelePekao, w serwisie automatycznym TelePekao i PekaoInternet bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Utworzenie, modyfikacja, odwołanie zlecenia za pośrednictwem internetu, konsultanta banku jest bezpłatne. Realizacja zlecenia jest usługa bezpłatną jeśli jest to pierwszych 10 przelewów wykonywanych w danym miesiącu, za każdy kolejny przelew naliczona zostanie opłata w wysokości 1,5 zł. Obsługa zlecenia stałego w oddziale banku kosztuje 9,5 zł za każdą zrealizowaną operację. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie, realizację, deaktywację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,30 %
przez wpłatomat Wpłata gotówki we wpłatomacie jest usługą płatną w wysokości 0,1% kwoty transakcji, minimum 3 zł. 0,10 %
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,50 %
w bankomacie własnym Bank nie pobiera opłaty za wypłatę gotówki w bankomacie Banku Pekao SA oraz bankomatach sieci Euronet. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Z pozostałych bankomatów w kraju wypłata gotówki jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach za granicą jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Usługa niedostępna. -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Brak. -
Doładowanie telefonu Doładować konto telefonu możesz przez automatyczny serwis PekaoInternet, PekaoSMS lub w bankomatach Pekao. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Brak. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych, wiek 18 lat.


Odział Banku Pekao S.A.

Odział Banku Pekao S.A.

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Pekao SA.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku osobistego.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

Formularz kontaktowy Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.


Wniosek online Banku Pekao S.A.

Wniosek online Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.