PKO Bank Polski - Konto firmowe Inteligo


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Konto firmowe InteligoMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Ofertę rachunku Inteligo wyróżnia szeroko rozwinięty dostęp do rachunku przez kanały elektroniczne: operator infolinii, IVR, internet, WAP, SMS oraz innowacyjne usługi zapewniające szybką realizację przelewów pomiędzy użytkownikami rachunków Inteligo: SMSMoney, QuickMoney i EmailMoney. Usługi umożliwiają dokonywanie przelewów w czasie rzeczywistym bez znajomości numerów rachunków bankowych, wystarczy pamiętać numer telefonu lub adres e-mail osoby, do której chcemy przelać pieniądze.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku nie jest naliczana przez bank. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalny miesięczny wpływ dochodów na rachunek nie jest wymagany. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do usługi jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do usługi jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi SMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Dostęp do usługi WAP jest bezpłatny. 0,00 PLN
Opłaty dodatkowe za: -
token Token w postaci aplikacji, którą pobierasz na swój telefon komórkowy. Umożliwia bezpłatne generowanie kodów do potwierdzania operacji w koncie Inteligo. Korzystanie z aplikacji token i każdorazowe generowanie kodów służących do autoryzacji operacji wykonywanych w koncie Inteligo oraz hasła niezbędnego do zalogowania się w serwisie WWW są bezpłatne. 0,00 PLN
hasła jednorazowe Do autoryzacji transakcji wykorzystywana jest karta kodów zawierająca zestaw pojedynczych haseł, którymi potwierdzasz wykonywaną operację. Karta wydawana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Do autoryzacji transakcji realizowanych na rachunku wykorzystywane są kody SMS jako podstawowe narzędzie autoryzacji, którymi potwierdzasz wykonywane operacje. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Dostęp do powiadomień oraz usług sms oferowanych w ramach automatycznego serwisu SMS lub serwisu „Płacę SMS-em” jest płatny 5 zł miesięcznie. Bank udostępnił również inne, bezpłatne formy powiadomień w ramach, których możesz korzystać z usługi „Powiadomienia E-mail” oraz „Powiadomienia Komunikator”. 5,00 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dzięki internetowej obsłudze masz stały dostęp do rachunku oraz możesz aktywować pozostałe kanały dostępu do rachunku: IVR, SMS, WAP oraz wykonać transakcje w ramach usług SMSMoney, QuickMoney i EmailMoney. TAK
   telefon Telefoniczna obsługa rachunku zapewnia całodobową obsługę konsultanta infolinii jak i automatu IVR. Bezpieczne korzystanie z usługi gwarantuje ustalone wcześniej Twoje hasło oraz identyfikator użytkownika. Dzięki usłudze możesz aktywować m.in. przelew QuickMoney. TAK
   oddział W placówce banku możesz jedynie dokonać wpłaty gotówkowej na rachunek Inteligo. NIE
   SMS Serwis sms banku to Serwis SMS oraz Serwis Mobilny Inteligo. Serwis SMS są to automatyczne powiadomienia po wykonaniu określonej transakcji na Twoim rachunku lub sms-y przesyłane na Twoją prośbę, które zawierają interesującą Cię informację. Serwis Mobilny Inteligo (Serwis Płacę SMS-em) zapewnia zarządzanie rachunkiem z Twojego telefonu komórkowego podobnie jak przez internet. TAK
   WAP Opcja dostępna. TAK
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 4,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku osobistego Inteligo wydawana jest karta płatnicza Visa Electron lub Visa Electron z Sercem. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie na okres 2 lat. Miesięczna obsługa karty kosztuje 4 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniesie co najmniej 99,99 zł opłata za użytkowanie karty nie zostanie naliczona.
   Mastercard 4,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Do rachunku osobistego Inteligo wydawana jest karta płatnicza karta Inteligo MasterCard PayPass. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie na okres 2 lat. Miesięczna obsługa karty kosztuje 4 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wyniesie co najmniej 99,99 zł opłata za użytkowanie karty nie zostanie naliczona.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Wyciągi wysyłane drogą elektroniczną na Twój adres e-mail są bezpłatne. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciągi miesięcznej historii rachunku są wysyłane pocztą na adres korespondencyjny tylko po uprzednim złożeniu owego zamówienia u konsultanta infolinii. Opłata naliczana za papierowy wyciąg historii transakcji wynosi 12 zł. Jeśli zdecydujesz się na przesyłkę priorytetową lub poleconą dodatkowo bank doliczy opłatę w wysokości 5 zł. 12,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa niedostępna. -

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Przelew zagraniczny możesz zrealizować za pośrednictwem internetu oraz konsultanta infolinii. Opłata naliczana za wykonanie transakcji zagranicznego przelewu SEPA w trybie zwykłym wynosi 8 zł. Realizacja przelewu zagranicznego innego niż przelew zagraniczny SEPA w trybie zwykłym kosztuje 50 zł. Wpływy zagraniczne na rachunek obciążone są opłatami: SEPA 5 zł; spoza SEPA 11 zł. -
opłata min - 8,00 PLN
opłata max - 50,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Usługa niedostępna. 0,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego IVR jest bezpłatny. Transakcja wykonana za pośrednictwem konsultanta infolinii jest usługa płatną w wysokości 4 zł. 4,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Wap Przelew wewnętrzny realizowany jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Usługa niedostępna. 0,00 PLN
telefon Przelew zewnętrzny realizowany za pośrednictwem automatycznego IVR i u konsultanta infolinii kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
internet Przelew zewnętrzny realizowany przez internet realizowany kosztuje 1 zł. 1,00 PLN
SMS Przelew zewnętrzny realizowany przez SMS kosztuje 1 zł. 1,00 PLN
Wap Przelew zewnętrzny realizowany przez usługę WAP kosztuje 1 zł. 1,00 PLN
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS realizowany za pośrednictwem internetu, IVR, sms, WAP jest bezpłatny, wykonany u konsultanta infolinii kosztuje 5 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US realizowany za pośrednictwem internetu, IVR, sms, WAP jest bezpłatny, wykonany u konsultanta infolinii kosztuje 5 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Zdefiniowanie, modyfikacja zlecenia stałego przez internet jest usługą bezpłatną, wykonane u konsultanta infolinii kosztuje 4 zł. Realizacja zlecenia stałego jest całkowicie bezpłatna. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Opłaty za ustanowienie, realizację polecenia zapłaty nie są naliczane. Odwołanie polecenia zapłaty jest usługą płatną w wysokości 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Usługa niedostępna. -
w bankomacie własnym Za darmo gotówkę możesz wypłacić w ponad 3.500 bezpłatnych bankomatów sieci PKO Banku Polskiego, eService i BZ WBK. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Opłata w wysokości 5 zł. Bank nie pobiera opłaty w przypadku skorzystania przez Ciebie z usługi "Bankomaty bez granic". 5,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach za granicą jest usługą płatną w wysokości 3% kwoty transakcji, minimum 10 zł. Bank nie pobiera opłaty w przypadku skorzystania przez Ciebie z usługi "Bankomaty bez granic". 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Posiadanie rachunku od co najmniej 3 miesięcy oraz minimalne dochody netto w wysokości 1.000 zł. Limit w rachunku powyżej 10.000 zł przyznawany jest na podstawie uzyskiwanych przez Ciebie dochodów. -
Kwota limitu Maksymalna kwota limitu jaką możesz uzyskać wynosi 60.000 zł. Opłata przygotowawcza pobierana za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 6 zł. Opłata za przyznanie limitu wynosi od 1,5% przyznanej kwoty, minimum 40 zł. -
    kwota min - 1 000,00 PLN
    kwota max - 60 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Telefon pre-paid w Simplus, Sami Swoi, Heyah, Tak Tak, Play, POP oraz Orange możesz doładować w serwisie WWW, WAP, Serwisie Mobilnym Inteligo, automatycznym serwisie telefonicznym (IVR), w bankomacie PKO BP oraz przy pomocy Serwisu "Płacę SMS-em" w sieci Era. Telefon w sieci Play można obecnie doładować w serwisie WWW, WAP, Serwisie Moblinym Inteligo oraz przy pomocy Serwisu "Płacę SMS-em" w sieci Era. W serwisach WWW, WAP oraz Serwisie Mobilnym Inteligo można także doładować telefon pre-paid w MixPlus i 36i6. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
SMSMoney SMSMoney to sposób na przelewanie pieniędzy sms bez konieczności podawania numeru rachunku odbiorcy. Aby zlecić przelew musisz podać numer telefonu komórkowego osoby, której chcesz przesłać środki. Przelew jest realizowany tylko w obrębie posiadaczy kont Inteligo, do których bank posiada aktualny numer telefonu komórkowego.
EmailMoney EmailMoney umożliwia przelew środków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numer rachunku odbiorcy nie musi być znany, wystarczy posiadać jego adres e-mail. Usługa dostępna tylko dla posiadaczy konta Inteligo.
QuickMoney QuickMoney jest przelewem środków pieniężnych pomiędzy rachunkami prowadzonymi w ramach Kont Inteligo, dokonywanym bezpośrednio po złożeniu Twojej dyspozycji w czasie rzeczywistym (w czasie 1 sekundy). Operacja może zostać wykonana przez internet, telefon komórkowy oraz za pośrednictwem konsultanta infolinii.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie statusu rezydenta w Polsce.
 • Warunkiem otwarcia konta przez małoletniego (wiek powyżej 13 roku życia) jest pisemne wyrażenie zgody przez jego przedstawiciela ustawowego w formie oświadczenia wymaganego przez bank.


Wniosek online PKO BP Inteligo

Wniosek online PKO BP Inteligo

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim szczegółowe dane dotyczące rodzaju rachunku, karty płatniczej oraz pełnych danych osobowych.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby zweryfikować dane. Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • W centrali banku zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku oraz umowa o wydanie karty płatniczej (jeśli o taką wnioskowałeś).
 • Komplet dokumentów dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • Aktywacji rachunku dokonasz dzwoniąc na infolinię banku.
 • Kartę płatniczą otrzymasz wraz z dokumentami dostarczonymi przez kuriera.
 • Aktywacji karty dokonasz w Centrum Bankowości Telefonicznej, dzwoniąc tam ustalisz również numer PIN.


Formularz zgłoszeniowy PKO BP Inteligo

Formularz zgłoszeniowy PKO BP Inteligo

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim podstawowe dane kontaktowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzupełnić dane i sporządzić wniosek o otwarcie rachunku. Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie również miejsce oraz termin podpisania umowy.
 • W centrali banku zostanie przygotowana umowa o otwarcie rachunku oraz umowa o wydanie karty płatniczej (jeśli o taką wnioskowałeś).
 • Komplet dokumentów dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • Aktywacji rachunku dokonasz dzwoniąc na infolinię banku.
 • Kartę płatniczą otrzymasz wraz z dokumentami dostarczonymi przez kuriera.
 • Aktywacji karty dokonasz w Centrum Bankowości Telefonicznej, dzwoniąc tam ustalisz również numer PIN.


Oddział PKO BP

Oddział PKO BP

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej.
 • Po wizycie kuriera ponownie dzwoni do Ciebie konsultant banku, który pomaga aktywować bankowość internetową.
 • Twój rachunek jest aktywny.
 • Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.