Santander Bank Polska - Konto Firmowe Godne Polecenia


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia


Miesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

  0 zł za prowadzenie konta, jeśli zapłacisz w miesiącu składkę ZUS o min. wartości 200 zł
 • 0 zł za prowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego w wybranej walucie EUR, USD lub GBP
 • 0 zł za wszystkie przelewy internetowe do ZUS i US w systemie ELIXIR*
 • 0 zł za 15 pierwszych przelewów internetowych z konta podstawowego w systemie ELIXIR w danym miesiącu*
 • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe kartą Visa Business Electron lub Mastercard Business Debit we wpłatomatach i bankomatach sieci BZ WBK
 • za kartę Visa Business Electron lub Mastercard Business Debit, jeśli w poprzednim miesiącu dokonasz transakcji bezgotówkowych tą kartą na kwotę min. 400 zł (z wyłączeniem transakcji Quasi Cash)
*Opłata za autoryzację operacji dokonywanych przez internet tj. usługi bankowości elektronicznej smsKodem wynosi 0,20 zł (5 pierwszych smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne. Jednym smsKodem można akceptować wiele przelewów jednocześnie, korzystając z funkcjonalności „Koszyka przelewów”.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest darmowe. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata nie jest pobierana, jeśli z konta zapłacisz podatek lub składkę ZUS w danym miesiącu, w innym przypadku 25 zł. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej sumy wpływów 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do konta jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do konta jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Brak. -
WAP Brak. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Wydanie tokena kosztuje 100 zł. 100,00 PLN
hasła jednorazowe Brak. -
SMS z hasłem Kod SMS kosztuje 0,20 zł. 0,20 PLN
Powiadomienie SMS Brak. -
Oprocentowanie środków na koncie Środki na koncie nie są oprocentowane. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet TAK
   telefon TAK
   oddział TAK
   SMS NIE
   WAP NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 7,00 PLN - - 0,00 PLN
Opis Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia transakcji na min. 400 zł.
   Visa - 250,00 PLN - -
Opis Opłata za korzystanie z karty wynosi 250 zł rocznie.
   Mastercard 7,00 PLN - - -
Opis Opłata nie jest pobierana pod warunkiem rozliczenia transakcji na min. 400 zł.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej 0,00 PLN
Listem zwykłym 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny bank pobierze prowizję 0,25% min. 25 zł, maks. 200 zł, jeśli jest zlecony w bankowości internetowej. Jeśli zlecisz go w placówce banku, to prowizja wzrasta do 0,35% min. 60 zł, maks. 300 zł. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew zlecony w placówce banku kosztuje 12 zł. 12,00 PLN
telefon Brak możliwości. -
internet Przelew zlecony za pomocą bankowości internetowej jest realizowany bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS Brak. -
Wap Brak. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zlecony w placówce banku kosztuje 12 zł. 12,00 PLN
telefon Brak możliwości. -
internet Darmowe jest 25 pierwszych przelewów w miesiącu, realizowanych w systemie ELIXIR. Każdy kolejny kosztuje 1 zł. 0,00 PLN
SMS -
Wap -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelewy do ZUS są darmowe. 0,00 PLN
przelewy do US Przelewy do Urzędu Skarbowego są darmowe. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Jeśli zlecenie stałe jest realizowane na koncie w BZ WBK, to jest bezpłatne, jeśli w innym banku, to kosztuje 3 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Za wpłatę gotówki w oddziale bank pobierze prowizję 0,65% min. 10 zł. 0,65 %
przez wpłatomat Wpłata gotówki we wpłatomacie jest darmowa. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Za wypłatę gotówki w oddziale bank pobierze prowizję 0,65% min. 10 zł. 0,65 %
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomacie BZ WBK jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Dla kont założonych wraz z terminalem płatniczym prowizja za wypłaty z bankomatów obcych wynosi 1,5% min. 5 zł, a dla tych bez terminala 3,5% min. 5 zł. 1,50 %
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą bank pobierze prowizję 4% kwoty wypłaty, min. 10 zł. 4,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania -
Kwota limitu -
    kwota min - -
    kwota max - -
Oprocentowanie limitu - -

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca -
Doładowanie telefonu -
Karta Euro 26 -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek online rachunku osobistego.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku aby zweryfikować dane pozostawione we wniosku. Ustalacie również miejsce i termin podpisania umowy.
 • Na ich podstawie w centrali banku sporządzona zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Dokumenty dostarczy do Ciebie kurier na wcześniej ustalone spotkanie. Dla osób, które nie ukończyły 18 lat, podpisanie umowy musi odbyć się w oddziale w obecności pracownika banku.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.
 • W najbliższym czasie po podpisaniu umowy możesz udać się do oddziału w celu aktywowania usług bankowości elektronicznej BZWBK24.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BZ WBK.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku.
 • Jeśli wszystko jest w porządku to po podpisaniu umowy dysponujesz aktywnym rachunkiem.
 • Jeśli wnioskowałeś o wydanie karty płatniczej, podpiszesz również umowę o wydanie karty.
 • Karta wysyłana jest na Twój adres korespondencyjny wraz z numerem PIN w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.


Kontakt telefoniczny BZ WBK

Kontakt telefoniczny BZ WBK

 • Zamów rozmowę z doradcą korzystając z dostępnego formularza lub zadzwoń na infolinię.
 • W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek.
 • Wybierzesz miejsce podpisania Umowy: w dowolnym oddziale lub pod dowolnym adresem za pośrednictwem kuriera.
 • Jeden egzemplarz dokumentów pozostanie dla Ciebie, drugi kurier dostarczy do centrali banku.
 • W centrali banku dokumenty są ponownie sprawdzane i jeśli wszystko jest w porządku, rachunek zostaje aktywowany.
 • O tym fakcie bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Kartę płatniczą otrzymasz pocztą w terminie 14 dni od momentu podpisania dokumentów.