Bank Millennium - Konto Biznes Online


Bank Millennium

Bank Millennium
Konto Biznes OnlineMiesięczny koszt prowadzenia konta:
29,99 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Opłata miesięczna za prowadzenie konta 14,99 zł może zostać zniesiona, jeśli minimalne średnie saldo miesięcznych wpływów na rachunek wyniesie 2.000 zł. Atutem oferty są bezpłatne przelewy krajowe do ZUS/US realizowane za pośrednictwem Millenet oraz bezpłatne ubezpieczenie karty płatniczej wydawanej do rachunku.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Opłata za otwarcie rachunku nie jest pobierana. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie konta nie będzie pobrana jeśli wpływy zewnętrzne na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym wynosić będą 2.000 zł. 14,99   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Minimalna wymagana kwota środków na rachunku wynosi 14,99 zł. 14,99   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku Millenet oraz Bankowości Mobilnej jest płatny w wysokości 15 zł miesięcznie. 15,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do rachunku TeleMillennium jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Dostęp do usługi MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Za wydanie Tokena USB do podpisu elektronicznego naliczana jest opłata w wysokości 120 zł. 120,00 PLN
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem H@słaSMS generowane automatycznie służą do autoryzacji realizowanych przez Ciebie operacji bankowych. Wysyłane są bezpłatnie na Twój telefon komórkowy. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Kosz jednego sms-a powiadamiającego w ramach usługi MilleSMS wynosi 0,25 zł (na krajowy numer telefoniczny); 0,30 zł (na zagraniczny numer telefoniczny). 0,25 PLN
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet System bankowości internetowej banku - Millenet jest usługą bezpłatną i służy do obsługi rachunku 24 godziny na dobę. Usługę aktywujesz logując się na stronie www używając MilleKodu oraz H@sła. Autoryzacji wykonywanych operacji dokonujesz wysłanym na Twój telefon komórkowy H@słemSMS. TAK
   telefon Telefoniczną obsługę rachunku osobistego Bank Millennium zapewnia przez linię TeleMillennium (konsultant lub automat). Dostęp do serwisu TeleMillennium uzyskujesz przez użycie MilleKodu oraz H@sła dostępu. TAK
   oddział Bank Millennium posiada ponad 450 oddziałów, w których uzyskasz bezpośredni dostęp do swojego rachunku. TAK
   SMS Usługa MilleSMS zapewnia dostęp do operacji bankowych podobnych jak serwis Millenet. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 4,99 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Posiadaczowi konta osobistego wydawana jest karta Millennium Visa Executive Electron. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Opłata miesięczna za obsługę karty wynosi 4,99 zł. Karta dostępna z bezpłatnym pakietem ubezpieczeniowym.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Bank Millennium udostępnia za darmo usługę wyciągów online. 0,00 PLN
Listem zwykłym Posiadacz rachunku w Millennium otrzymuje wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji dokonywanych na rachunku, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelew zagraniczny naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty przelewu, minimum 20 zł, maksimum 125 zł. Dodatkowo bank może doliczyć koszty banków korespondencyjnych - 30 zł plus opłaty telekomunikacyjne. Jeśli realizujesz przelew SEPA do kwoty 250 EUR opłata jaką naliczy Ci Bank Millennium wyniesie 9,50 zł. Za przelew w kwocie od 250 EUR do 2.000 EUR zapłacisz 18 zł. Za przelew w kwocie od 2.000 EUR do 12.500 EUR zapłacisz 30 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 125,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew pomiędzy rachunkami tego samego posiadacza rachunku jest bezpłatny. Za pozostałe przelewy bank pobiera opłatę w wysokości 14,99 zł. 14,99 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleMillennium lub u konsultanta linii TeleMillennium kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelew międzybankowy pobierana jest opłata w wysokości 14,99 zł. 14,99 PLN
telefon Przelew realizowany u konsultanta linii TeleMillennium kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem Millenet jest płatny w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
SMS Przelew przez MilleSMS jest bezpłatny. 0,00 PLN
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew jednorazowy do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny, realizowany bezpłatnie za pośrednictwem internetu. Realizowany w oddziale banku kosztuje 14,99 zł, wykonywany u konsultanta infolinii 5 zł. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew jednorazowy do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny, realizowany bezpłatnie za pośrednictwem internetu. Realizowany w oddziale banku kosztuje 14,99 zł, wykonywany u konsultanta infolinii 5 zł. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Za zdefiniowanie, modyfikację oraz realizację wewnętrznego polecenia zapłaty bank nie pobiera żadnych opłat. Jeśli realizujesz zlecenie stałe na rachunek w innym banku naliczona zostanie opłata w wysokości 2 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapały jest usługą płatną w wysokości 3 zł. Za realizację polecenia zapłaty bank nalicza opłatę w wysokości 1 zł. -
zdefiniowane - 3,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
deaktywacja - 3,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 0,50 %
przez wpłatomat Usługa niedostępna. -
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 0,50 %
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych jest bezpłatna. We współpracującej z bankiem siecią bankomatów BZ WBK oraz Cash4You opłata wynosi 1 zł. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 3% wypacanej kwoty, minimum 5 zł. 3,00 %
w bankomacie za granicą Za wypłatę gotówki za granicą naliczana jest opłata w wysokości 2,5% wypacanej kwoty, minimum 9 zł. 2,50 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich średnich trzymiesięcznych wpływów na rachunek lub wysokości średnich trzymiesięcznych obrotów wykonywanych na koncie. -
Kwota limitu -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 150 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładowanie telefonu jest operacją bezpłatną. Możesz jej dokonać przez internet lub sms. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za limit Opłata za przyznanie, odnowienie lub podwyższenie kwoty limitu w rachunku bank nalicza opłatę w wysokości 2% przyznanej kwoty, minimum 400 zł.
MilleZdrowie Posiadacz konta osobistego może zostać objęty ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa (spowodowanego również w środku lokomocji). Suma świadczenia dla ubezpieczonego wynosi 5.000 zł. Opłata miesięczna pobierana za usługę MilleZdrowie wynosi 1,99 zł. 1,99 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Wymagany minimalny dochód netto 1.500 zł.


Wniosek online Banku Millennium

Wniosek online Banku Millennium

 • Wypełnij wniosek online. Wypełniając wniosek niezbędny będzie Twój numer PESEL, seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości. W ciągu najbliższych godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej pracownik banku potwierdzi dane jakie zostały wysłane we wniosku (na ich podstawie przygotowana zostanie umowa o otwarcie rachunku itp.) oraz umówi wizytę kuriera w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu.
 • Na spotkaniu kurier dostarczy dwa komplety dokumentów: umowę rachunku, karty debetowej i dostępu do Kanałów Bankowości Elektronicznej, kartę wzoru podpisu, regulamin, instrukcję, etc.
 • Dodatkowo dostaniesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Podczas wizyty kuriera wymagane będzie okazanie tego samego dokumentu tożsamości, który został wymieniony we wniosku. Twoim obowiązkiem jest również dostarczenie do oddziału banku w najbliższym czasie od podpisania umowy rachunku kopii powyższego dokumentu. Kurier weryfikuje poprawność danych, a Ty podpisujesz dostarczone dokumenty.
 • Po podpisaniu dokumentów kurier zabiera jeden komplet i dostarcza go do centrali banku.
 • Jeśli weryfikacja dokumentów będzie pozytywna, bank aktywuje Twoje produkty.
 • O tym, że Twój rachunek osobisty jest już aktywny, bank poinformuje Cię telefonicznie.
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.


Oddział Banku Millennium

Oddział Banku Millennium

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • Razem z doradcą wypełnijcie wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych zawartych we wniosku i sporządzi umowę otwarcia rachunku osobistego.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę otwarcia konta oraz umowę o wydanie karty płatniczej do rachunku. Wraz z umową otrzymujesz również kopertę z numerem PIN do karty debetowej oraz kopertę z Hasłem 1 do Millenetu (serwisu bankowości elektronicznej).
 • Karta płatnicza do rachunku wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy o jej wydanie.