BGŻ BNP Paribas - Konto Biznes Lider


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Konto Biznes LiderMiesięczny koszt prowadzenia konta:
9,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Konto Biznes Lider to pakiet w ramach, którego otrzymujesz rachunek osobisty, bezpłatne wpłaty gotówkowe, rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja oraz bezpłatną kartę płatniczą jeśli spełnisz określone warunki przez bank. Karta zostaje objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Bezpieczeństwa oraz Assistance.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jest bezpłatne. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku wynosi 9 zł. Opłata za prowadzenie rachunku może zostać obniżona do 0 zł jeśli wysokość średniego salda na rachunku w ciągu miesiąca wyniesie co najmniej 2.000 zł. 9,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej minimalnej kwoty środków na rachunku. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi internetowej rachunku eBGŻ jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp telefoniczny do operacji wykonywanych na rachunku TeleBGŻ jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Obsługa tokena jest bezpłatna. 0,00 PLN
hasła jednorazowe Lista haseł jednorazowych służących do autoryzacji wybranych transakcji internetowych wydawana jest bezpłatnie. 0,00 PLN
SMS z hasłem Wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie sms do użytkownika systemu eBGŻ jest bezpłatne. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie konta wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Internetowy dostęp do rachunku w Banku BGŻ zapewnia eBGŻ. Usługę aktywujesz podając Twój kod AKD oraz Hasło. Wybrane przez bank operacje finansowe wymagają kodu autoryzacji. Podajesz go z listy haseł jednorazowych lub tokena. TAK
   telefon System bankowości telefonicznej, który umożliwia realizowanie wszelkich dyspozycji przez telefon to TeleBGŻ. Operacje finansowe możesz wykonywać bezpośrednio przez operatora linii lub przez automatyczny serwis IVR. Realizujesz je po uprzednim podaniu Twojego kodu AKD (dziewięciocyfrowy identyfikator użytkownika) oraz dwóch losowo wybranych przez system cyfr z Twojego numeru PIN. Do autoryzacji transakcji używasz tokena lub jednorazowych haseł. TAK
   oddział Bank BGŻ zapewnia pełny dostęp do rachunku w każdym oddziale banku na terenie całego kraju. TAK
   SMS Bank nie posiada serwisu SMS. Jednak jest możliwe uzyskiwanie powiadomień o aktualnym stanie rachunku. Są to tzw. alarmy sms wysyłane bezpłatnie przez bank na ustalony wcześniej Twój numer telefonu komórkowego. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Mastercard 5,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
Opis Do rachunku wydawana jest bezpłatnie karta płatnicza MasterCard Business. Ważność karty 4 lata. Miesięczna obsługa karty kosztuje 5 zł. Opłata nie zostanie naliczona jeśli w poprzednim miesiącu dokonasz kartą transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 500 zł. Karta zostaje objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Bezpieczeństwa oraz Assistance.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Jeśli posiadasz internetowy dostęp do rachunku, historia miesięcznych transakcji w formie wyciągu elektronicznego wysyłana jest na Twój adres mailowy bezpłatnie. 0,00 PLN
Listem zwykłym Wyciąg miesięcznej historii rachunku w formie papierowej jest bezpłatny tylko dla użytkownika, który nie posiada elektronicznego dostępu do rachunku. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Zestawienie miesięczne transakcji odbierane w placówce banku jest bezpłatne. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za realizację przelewu zagranicznego przez internet wynosi 0,2% przelewanej kwoty, minimum 15 zł, maksimum 150 zł. Za przelew realizowany w oddziale zapłacisz 0,25% przelewanej kwoty, minimum 25 zł, maksimum 300 zł. -
opłata min - 15,00 PLN
opłata max - 150,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny zrealizowany w oddziale banku kosztuje 6 zł. Przelewy pomiędzy rachunkami tego samego banku są bezpłatne. 6,00 PLN
telefon Przelew realizowany za pośrednictwem automatycznego TeleBGŻ lub u konsultanta linii TeleBGŻ jest bezpłatny. 0,00 PLN
internet Przelew realizowany za pośrednictwem eBGŻ jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew międzybankowy realizowany w placówce banku jest usługą płatną w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
telefon Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem automatycznego serwisu IVR kosztuje 1 zł, za pośrednictwem operatora TeleBGŻ jest usługą płatną w wysokości 3 zł. 3,00 PLN
internet Przelew międzybankowy realizowany za pośrednictwem eBGŻ jest usługą płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Za przelew realizowany do ZUS pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem eBGŻ jest usługą płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
przelewy do US Za przelew realizowany do US pobierana jest opłata jak za zwykły przelew zewnętrzny. Realizowany za pośrednictwem eBGŻ jest usługą płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
Zlecenia stałe Za zdefiniowanie, modyfikację oraz odwołanie zlecenia stałego bank nie nalicza opłat. Realizacja zlecenia stałego kosztuje 2 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 2,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za uruchomienie oraz realizację polecenia zapłaty bank nie pobiera opłat. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,3% kwoty transakcji, minimum 6 zł. 0,30 %
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,30 %
w bankomacie własnym Bezpłatnie gotówkę możesz wypłacić z bankomatów Banku BGŻ oraz współpracujących z bankiem bankomatów sieci Euronet, PlanetCash4You oznakowanych informacją „Bankomat bezprowizyjny dla Klientów Banku BGŻ”. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych kosztuje 3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 3,00 %
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki w bankomatach zagranicznych kosztuje 3% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 3,00 %

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy przyznawany jest na podstawie wysokości Twoich miesięcznych dochodów. Niezbędnym dokumentem jest Twoje zaświadczenie o zarobkach. Opłata za przyznanie limitu wynosi 1,5% przyznanej kwoty, minimum 500 zł. -
Kwota limitu Maksymalna wysokości limitu uzależniona jest od twojej zdolności kredytowej. -
    kwota min - 500,00 PLN
    kwota max - 50 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować telefon możesz bezpłatnie tylko w bankomacie Banku BGŻ. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie Karta zostaje objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Bezpieczeństwa oraz Assistance. Pakiet Bezpieczeństwa obejmuje ubezpieczenie: nieuprawnionego użycia karty zagubionej lub skradzionej, środków pieniężnych wypłaconych wskutek rozboju, na wypadek utraty lub uszkodzenia mienia zakupionego za pomocą karty, na wypadek utraty w wyniku rozboju dokumentów, portfela, kluczy, telefonu komórkowego lub karty. Pakiet Assistance obejmuje pomoc: komunikacyjną (np. naprawa pojazdu, holowanie), w podróży zagranicznej (np. koszty leczenia, opóźnienie bagażu lub lotu), medyczną (np. wizyta lekarza, transport medyczny), techniczną (awaria sprzętu RTV, AGD lub PC), serwis Concierge. 5,00 PLN

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Ukończony 18 rok życia.
 • Stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Mikroprzedsiębiorstwa, których przychód roczny netto był poniżej 10 mln zł.


Wniosek online Banku BGŻ

Wniosek online Banku BGŻ

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim swoje dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca i zweryfikuje poprawność zawartych we wniosku danych.
 • Podczas rozmowy telefonicznej wraz z doradcą ustalicie termin spotkania oraz wybierzesz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie rachunku.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Formularz kontaktowy Banku BGŻ

Formularz kontaktowy Banku BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej doradca szczegółowo przedstawi informacje dotyczące oferty banku. Jeśli będziesz zainteresowany posiadaniem rachunku, ustalicie termin spotkania oraz oddział, w którym podpiszesz umowę o otwarcie konta. Zostaniesz również poproszony o podanie swoich danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa.
 • Na spotkaniu pracownik banku sprawdzi zgodność danych zawartych w umowie z Twoim dowodem tożsamości.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.


Oddział Bank BGŻ

Oddział Bank BGŻ

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku BGŻ.
 • Razem z doradcą wypełnicie wniosek o otwarcie rachunku
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych dokumentu tożsamości z danymi zawartymi we wniosku.
 • Jeśli wszystko będzie w porządku, podpiszesz komplet dokumentów: umowę o otwarcie rachunku, jeśli wnioskowałeś o kartę płatniczą - umowę o wydanie karty, zgodę na dostęp do serwisu bankowości elektronicznej Banku BGŻ - jeśli chcesz z niego korzystać.
 • Po podpisaniu umowy rachunek jest aktywny.
 • Karta płatnicza wraz z numerem PIN dostarczana jest w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.