Envelo Bank - EnveloKonto Firmowe


Envelo Bank

Envelo Bank
EnveloKonto FirmoweMiesięczny koszt prowadzenia konta:
0,00 PLN
Oprocentowanie konta:
0,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

Otwarcie i prowadzenie konta jest darmowe. Nie zapłacisz także za krajowe przelewy internetowe (także do US i ZUS). Bank do końca 2018 roku nie pobierze opłaty za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Rachunek otwierany jest bezpłatnie. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Prowadzenie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie określa minimalnej kwoty systematycznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do elektronicznej obsługi rachunku w ramach serwisu Pocztowy24 jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Bezpłatna usługa Telekonto w ramach, której obsługa konta realizowana jest za pośrednictwem telefonu, Skype w automatycznym systemie IVR lub bezpośrednio przez konsultanta. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Usługa niedostępna. -
hasła jednorazowe Usługa niedostępna. -
SMS z hasłem Usługa niedostępna. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS W ramach usługi Pocztowy SMS otrzymasz powiadomienia o operacjach dokonanych na rachunku w formie sms-ów. Usługa jest operacją płatną w wysokości 0,5 zł za każde wysłane zapytanie. W ramach usługi możesz wykupić pakiet zapytań o saldo rachunku, którego miesięczny koszt w zależności od rodzaju pakietu wynosi: za pakiet 4 zapytań - 1 zł, pakiet 20 zapytań - 4 zł, pakiet 50 zapytań - 8 zł. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie środków na koncie wynosi 0%. 0,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dzięki internetowej obsłudze Pocztowy24 masz stały dostęp do swojego rachunku. Transakcje autoryzujesz kodem zawartym w liście jednorazowych haseł lub hasłami przesyłanymi do Ciebie w formie wiadomości SMS. TAK
   telefon Telefoniczny dostęp do rachunku masz za pośrednictwem operatora infolinii lub automatycznego serwisu. TAK
   oddział Bezpośredni dostęp do rachunku posiadasz w każdym oddziale banku jak również we wszystkich placówkach Poczty Polskiej. TAK
   SMS Usługa „Pocztowy SMS” zapewnia aktualną informację o stanie salda Twojego rachunku. Powiadomienia mogą być wysyłane na Twój numer telefonu komórkowego w ramach pakietu Pocztowy SMS. TAK
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa Electron 0,00 PLN 0,00 PLN - 0,00 PLN
Opis Karta płatnicza Visa Biznes Electron wydawana i wznawiana jest bezpłatnie. Miesięczna obsługa karty kosztuje 7 zł. Jeśli wykonasz transakcje na 300 zł miesięcznie, to bank nie pobierze opłaty.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Miesięczne zestawienie operacji w formie elektronicznej jest bezpłatne. 0,00 PLN
Listem zwykłym Miesięczne zestawienie operacji w formie papierowej wysyłane raz w miesiącu jest operacją płatną w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Usługa bezpłatna. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Opłata naliczana za wykonanie transakcji wynosi 0,25 % kwoty przelewu, minimum 25 zł, maksimum 200 zł. -
opłata min - 25,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelew wewnętrzny realizowany w oddziale Banku Pocztowego kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem konsultanta kosztuje 5 zł, zlecony w automatycznym serwisie IVR jest bezpłatny. 5,00 PLN
internet Przelew wewnętrzny realizowany za pośrednictwem usługi Pocztowy24 jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Przelew zewnętrzny realizowany w placówce banku kosztuje 5 zł. 5,00 PLN
telefon Przelew na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem konsultanta kosztuje 5 zł. Przelew zlecony w automatycznym serwisie IVR kosztuje 1 zł. 5,00 PLN
internet Przelew na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi Pocztowy24 jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew do ZUS traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Najkorzystniejszą formą płatności jest przelew realizowany za pośrednictwem internetu. Jest on bowiem usługą bezpłatną. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew do US traktowany jest jak zwykły przelew zewnętrzny. Najkorzystniejszą formą płatności jest przelew realizowany za pośrednictwem internetu. Jest on bowiem usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Internetowa obsługa zlecenia stałego (ustanowienie, modyfikacja, odwołanie) jest całkowicie bezpłatna. W przypadku zdefiniowania zlecenia w oddziale banku lub przez infolinię za zdefiniowanie, modyfikacja lub odwołanie zlecenia pobierana jest opłata wysokości 5 zł (za każdy przelew). Realizacja zlecenia stałego jest bezpłatna za pośrednictwem usługi Pocztowy24, w oddziale, u konsultanta infolinii realizacja zlecenia kosztuje 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Za zdefiniowanie, modyfikację i deaktywacja polecenia zapłaty naliczana jest opłata w wysokości 5 zł. Realizacja usługi kosztuje 1 zł. -
zdefiniowane - 5,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
deaktywacja - 5,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
przez wpłatomat Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet jest usługą płatną w wysokości 0,7% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,70 %
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wypłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
w bankomacie własnym Wypłata gotówki w bankomatach własnych lub bankomatach instytucji współpracujących z bankiem jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach krajowych jest bezpłatna. 0,00 PLN
w bankomacie za granicą Wypłata gotówki za granicą jest bezpłatna. 0,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Kredyt odnawialny w rachunku przyznawany jest na podstawie Twoich regularnych wpływów. Jego wysokość uzależniona została od poziomu wpływów jak również czasu prowadzenia konta. -
Kwota limitu Maksymalna wysokość kredytu wynosi 6-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek. -
    kwota min - 10 000,00 PLN
    kwota max - 200 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 13,81 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Doładować bezpłatnie telefon pre-paid możesz w za pośrednictwem bankowości internetowej Pocztowy24. 0,00 PLN
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kredyt w koncie Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku wynosi do 2% przyznanej kwoty limitu debetowego.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:Wniosek online Banku Pocztowego

Wniosek online Banku Pocztowego

 • Wypełnij wniosek o otwarcie rachunku pozostawiając w nim szczegółowe dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby potwierdzić Twoje dane. Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie również termin podpisania umowy rachunku w najbliższym oddziale banku lub placówce Poczty Polskiej.
 • Przygotowana zostaje umowa o otwarcie rachunku oraz umowa o wydanie karty płatniczej (jeśli o taką wnioskowałeś).
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej. Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie również Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.
 • Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.


Formularz zgłoszeniowy Banku Pocztowego

Formularz zgłoszeniowy Banku Pocztowego

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim Twoje podstawowe dane osobowe.
 • W ciągu najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzupełnić pozostałe, brakujące, niezbędne dane dotyczące wniosku o otwarcie rachunku.
 • Podczas rozmowy telefonicznej ustalacie termin oraz miejsce podpisania umowy rachunku w oddziale banku lub placówce Poczty Polskiej.
 • Na spotkaniu pracownik banku zweryfikuje poprawność danych z danymi zawartymi w Twoim dowodzie tożsamości. Następnie podpiszesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej. Jeśli chcesz posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej, wymagana będzie również Twoja pisemna zgoda na udostępnienie serwisu telefonicznego oraz internetowego.
 • Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.


Wizyta w oddziale Banku Pocztowego

Wizyta w oddziale Banku Pocztowego

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Banku Pocztowego lub placówki Poczty Polskiej.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz umowę o otwarcie rachunku oraz o wydanie karty płatniczej. Chcąc posiadać dostęp do usług bankowości elektronicznej podpisujesz również zgodę na świadczenie usług serwisu telefonicznego oraz internetowego.
 • Twój rachunek zostaje aktywowany.
 • Karta płatnicza oraz aktywujący ją numer PIN będą dostarczone pocztą w ciągu 14 dni na adres korespondencyjny podany we wniosku.