Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BIZ Bank - BIZnes konto active

BIZ Bank
BIZnes konto activeMiesięczny koszt prowadzenia konta:
20,00 PLN
Oprocentowanie konta:
4,00 %
Kanały dostępu:

Zwróć uwagę

BIZnes konto active, na którym środki powyżej 5.000 zł oprocentowane są wartością 4% w skali roku. Atutem oferty są z bezpłatne przelewy internetowe, bezpłatna obsługa karty płatniczej oraz bezpłatna wypłata gotówki.

Oprocentowanie konta oraz opłaty podstawowe

Dane Opis Stawka
Opłata za otwarcie rachunku Otwarcie konta jest usługą bezpłatną. 0,00   PLN
Opłata za prowadzenie rachunku Opłata 20 zł pobierana miesięcznie za prowadzenie rachunku. Opłata nie zostanie naliczona jeśli raz w miesiącu zrealizujesz przelew do US lub do ZUS oraz utrzymasz średnie saldo na rachunku w wysokości 1.000 zł. 20,00   PLN
Minimalne wpływy miesięczne Bank nie wymaga określonej wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. 0,00   PLN
Opłata miesięczna za dostęp do konta przez: -
internet Dostęp do obsługi rachunku przez bankowość internetową jest bezpłatny. 0,00 PLN
telefon Dostęp do obsługi rachunku przez serwis telefoniczny jest bezpłatny. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
WAP Usługa niedostępna. -
Opłaty dodatkowe za: -
token Brak. -
hasła jednorazowe Hasła jednorazowe są indywidualnie przydzielane przez system informatyczny na Twój wniosek i przesyłane pocztą w postaci listy haseł jednorazowych (listy TAN). Za listę TAN bank nie pobiera opłaty, za wyjątkiem sytuacji, gdy wnioskujesz o ponowne wydanie listy haseł w trakcie ważności aktualnej Karty TAN, za co pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 0,00 PLN
SMS z hasłem Autoryzacja transakcji za pomocą jednorazowych haseł sms jest bezpłatna. 0,00 PLN
Powiadomienie SMS Usługa niedostępna. -
Oprocentowanie środków na koncie Oprocentowanie rachunku dla zgromadzonych środków w wysokości do 5.000 zł wynosi 0%, dla środków z przedziału od 5.000 zł do 10.000 zł wynosi 4% oraz dla środków powyżej 10.000 zł oprocentowanie w skali roku wynosi 0%. 4,00 %

Dostęp do konta

Kanał dostępu Opis Dostępność
   internet Dostęp do obsługi Rachunku przez Bankowość Internetową. TAK
   telefon Dostęp do obsługi Rachunku przez serwis telefoniczny (Biuro Obsługi Telefonicznej). TAK
   oddział Możliwość wydawania dyspozycji do Rachunku i wykonywania operacji we wszystkich Oddziałach Banku. TAK
   SMS Usługa niedostępna. NIE
   WAP Usługa niedostępna. NIE
Karty do konta Opłata miesięczna Opłata roczna Ubezpieczenie Opłata za wydanie
   Visa 0,00 PLN - - 0,00 PLN
Opis Posiadaczowi rachunku karta debetowa Visa wydawana jest bezpłatnie na okres 3 lat. Przy czym pierwsze 3 karty są wydawane bezpłatnie koszt każdej następnej karty to 19 zł, maksymalnie bank może wydać do 3 kart debetowych do rachunku. Po upływie terminu ważności automatycznie jest wznawiana na kolejny okres. Karta użytkowana bezpłatnie.

Wyciągi

Rodzaj czynności Opis Stawka
W formie elektronicznej Masz możliwość zastąpienia wyciągów papierowych bezpłatnymi wyciągami elektronicznymi. W celu skorzystania z funkcjonalności wyciągów elektronicznych należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale lub bankowości elektronicznej. 0,00 PLN
Listem zwykłym Sporządzenie historii miesięcznych operacji w formie wysyłanego pocztą listu jest usługą bezpłatną. 0,00 PLN
Odbiór osobisty w oddziale Historia miesięcznych operacji dokonywanych na rachunku jest wysyłana w każdym przypadku listem zwykłym na Twój adres korespondencyjny. Jeśli będziesz potrzebował dodatkowego zestawienia miesięcznych transakcji, otrzymasz taki wydruk w oddziale banku, koszt dodatkowego potwierdzenia wynosi 5 zł. 0,00 PLN

Koszty przelewów

Rodzaj przelewu Opis Stawka
Przelewy zagraniczne Za przelewy zagraniczne realizowane w placówce banku naliczana jest opłata w wysokości 0,2% przelewanej kwoty, minimum 20 zł, maksimum 200 zł. Dodatkowo jeśli Twój przelew nie spełnia wymogów STP, czyli nie może zostać automatycznie rozliczony ze względu na brak poprawnego BIC (kod SWIFT identyfikujący bank beneficjenta) lub niepoprawnego formatu numeru rachunku odbiorcy pobrana zostanie opłata w wysokości 30 zł. -
opłata min - 20,00 PLN
opłata max - 200,00 PLN
Przelewy wewnętrzne - -
oddział Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem oddziału banku są bezpłatne. 0,00 PLN
telefon Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem Banku Obsługi Telefonicznej są bezpłatne. 0,00 PLN
internet Przelewy wewnętrzne realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej są bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Przelewy zewnętrzne - -
oddział Za przelewy zewnętrzne realizowane w placówce banku naliczana jest opłata w wysokości 4 zł za każdy przelew. 4,00 PLN
telefon Przelewy zewnętrzne (dotyczy przelewu zdefiniowanego) realizowane za pośrednictwem automatyczną bankowość telefoniczną są bezpłatne. W przypadku realizacji poprzez usługę operatorską prowizja za każdy przelew wynosi 2 zł. 2,00 PLN
internet Przelewy zewnętrzne realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej są bezpłatne. 0,00 PLN
SMS Usługa niedostępna. -
Wap Usługa niedostępna. -
Inne przelewy - -
przelewy do ZUS Przelew realizowany do ZUS jest bezpłatny. 0,00 PLN
przelewy do US Przelew realizowany do US jest bezpłatny. 0,00 PLN
Zlecenia stałe Ustanowienie zlecenia stałego, jego realizacja, zmodyfikowanie lub odwołanie w obrębie banku jest bezpłatna. Jeśli dokonasz modyfikacji lub anulowania zlecenia zewnętrznego w placówce banku oraz w serwisie telefonicznym zostanie pobrana opłata w wysokości 6 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 0,00 PLN
modyfikacja - 0,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN
Polecenia zapłaty Zdefiniowanie polecenia jest bezpłatne. Opłata za dezaktywację polecenia zapłaty nie jest pobierana w przypadku wykonywania operacji poprzez internet, w innym przypadku opłata wynosi 5 zł. Realizacja polecenia zapłaty kosztuje 1 zł. -
zdefiniowane - 0,00 PLN
realizacja - 1,00 PLN
deaktywacja - 0,00 PLN

Wpłaty i wypłaty

Rodzaj czynności Opis Stawka
Wpłaty na konto - -
w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,5% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 0,50 %
przez wpłatomat Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Wypłaty gotówki - -
z kasy w oddziale Wpłata gotówki w oddziale banku jest usługą płatną w wysokości 0,15% kwoty transakcji, minimum 4 zł. 0,15 %
w bankomacie własnym Prowizja nie jest pobierana od wypłaty gotówki w bankomatach sieci BZWBK S.A., w przypadku sieci Cash 4You i pozostałych na terenie kraju prowizja od każdej transakcji wynosi 2,50. 0,00 PLN
w bankomacie zewnętrznym Prowizja pobierana od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych wynosi 2,50 zł. 2,50 PLN
w bankomacie za granicą Prowizja pobierana od wypłat gotówki za granicą wynosi 5 zł. 5,00 PLN

Limit kredytowy

Dane Opis Stawka
Wymagania Limit kredytowy dostępny w zależności od wysokości wpływów dokonywanych na rachunek. Opłata naliczana w wysokości 2,5% przyznanego kredytu. -
Kwota limitu Maksymalna kwota kredytu uzależniona od Twojej zdolności kredytowej. -
    kwota min - 100,00 PLN
    kwota max - 250 000,00 PLN
Oprocentowanie limitu - 12,00 %

Usługi dodatkowe

Dane Opis Stawka
Indywidualny doradca Usługa niedostępna. -
Doładowanie telefonu Usługa niedostępna. -
Karta Euro 26 Usługa niedostępna. -

Dodatkowe informacje

Dane Opis dodatkowy Stawka
Pakiety BIZnes konto active Posiadając BIZnes konto active, masz możliwość wykupienia pakietów usług dodatkowych: prawnych, medycznych, rentowych i windykacyjnych oraz pakietów assistance. Pakiet Office Assistance obejmuje interwencję specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, od alarmów, dozór lub transport mienia, organizacja lokalu zastępczego, pomoc informatyka, pomoc serwisanta. Pakiet Medical Assistance zapewnia wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, wizyta pielęgniarki, profesjonalny transport medyczny, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, dostawa leków oraz drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (np. kul) do miejsca zamieszkania, profesjonalna opieka domową po hospitalizacji pomoc rehabilitanta lub fizjoterapeuty. Pakiet Home Assistance zapewnia interwencję specjalisty, np. hydraulika, elektryka, szklarza, transport ubezpieczonego i osób bliskich, dozór , przechowanie lub transport mienia, interwencja specjalisty w zakresie napraw AGD, interwencja specjalisty, w zakresie napraw PC. Pakiet Car Assistance obejmuję naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie samochodu, dostarczenie paliwa, legalne złomowanie, parking strzeżony, zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów, samochód zastępczy, transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży, odbiór pojazdu po naprawie, informacja o procedurze postępowania w razie wypadku samochodowego, informacja o usługodawcach świadczących usługi pomocy drogowej. Serwis Concierge obejmuję: organizację usług dla domu (np.: dostarczenie zakupów,kwiatów, prezentów, organizacja zamówienia i zakupu książek, płyt cd lub dvd, organizacja pomocy sprzatającej, organizacja ochrony domu, pomoc w projektowaniu i aranżacji wnętrz iogrodu, organizacja opieki nad dziećmi i zwierzętami itp.), organizacja przyjęć i spotkań biznesowych (np.: pomoc w planowaniu i organizacji uroczystości okolicznościowych i jubileuszowych, przyjęć, bankietów, oraz cateringu , organizacja przyjęć weselnych, organizacja przyjęć dla dzieci, rezerwacja stolików itp.), organizacja wolnego czasu, hobby, zdrowie i uroda (np.: rezerwacja pobytu w hotelu, organizacja wynajęcia sprzętu sportowego, organizacja zakupu biletów do kin, teatrów itp.), organizacja podróży (np.: pomoc w planowaniu i organizacji wyjazdów turystycznych). Opłata za pakiety: Medyczny wynosi od 56 zł na miesiąc; Prawny od 136,5 zł na rok, Windykacyjny od 35 zł na miesiąc.

Jak mogę założyć to konto?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Doradca FM Bank

Doradca FM Bank

 • Wypełnij formularz kontaktowy pozostawiając w nim swoje dane osobowe. W ciągu najbliższych 24 godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku. Poinformuje Cię o dostępnej ofercie banku oraz umówi na wizytę w wybranym przez Ciebie oddziale.
 • Na spotkaniu doradca sporządzi wniosek (niezbędny będzie Twój dokument tożsamości, lub w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego - paszport) o otwarcie rachunku.
 • Na podstawie wniosku przygotowana zostanie umowa o otwarcie konta osobistego oraz umowa o wydanie karty płatniczej w przypadku konta w polskiej walucie.
 • Jeśli wszystko jest w porządku podpisujesz przygotowane wcześniej umowy i Twój rachunek jest już aktywny. Wraz z egzemplarzem umowy otrzymujesz kopertę zawierającą Hasło 1, które służy do identyfikacji użytkownika podczas uzyskania dostępu do systemu bankowości elektronicznej FMBank.
 • Karta płatnicza (dotyczy konta w PLN) oraz numer PIN wysyłany jest w oddzielnych kopertach pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o zawarcie rachunku osobistego.


Oddział FM Bank

Oddział FM Bank

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższej placówki FM Banku.
 • Doradca sporządzi z Tobą umowę, oraz na Twoje życzenie przyjmie zamówienie na kartę płatniczą (tylko dla konta w PLN).
 • Konto będzie do Twojej dyspozycji od razu po podpisaniu umowy.
 • Karta płatnicza (dotyczy konta w PLN) oraz numer PIN wysyłany jest w oddzielnych kopertach pocztą na adres korespondencyjny podany we wniosku w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o zawarcie rachunku osobistego.