Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - PKO Visa Student


PKO Visa Student

PKO Bank Polski
PKO Visa Student


Koszt 12 miesięczny:
40,33 PLN
Okres bez odsetek:
55 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta dla studentów, którzy posiadają w banku PKO BP rachunek osobisty SUPERKONTO STUDENT. Wydawana bezpłatnie, z maksymalnym limitem do 1.500 zł oraz okresem bezodsetkowym 55 dni.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 6 miesięcy 9,90%

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Wysokość limitu karty ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. do 1 500,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 4% aktualnego zadłużenia, minimum 30 zł. 4,00 %
Okres ważności karty Karta z wyjątkowo długim okresem ważności wynoszącym 4 lata. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Do rachunku karty głównej PKO Visa Electron Student bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - inna
Typ karty - studencka

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty naliczana jest w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
Opłata roczna Roczna opłata za korzystanie z karty: 0 zł jeśli średnia wartość miesięcznych operacji - 400 zł, 9,5 zł jeśli średnia wartość miesięcznych operacji - 200 zł, 19 zł jeśli średnia wartość miesięcznych operacji - poniżej 200 zł. 19,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata za wznowienie karty naliczana jest w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za obsługę karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 4,00 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicą kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 10 zł. Dodatkowo dla transakcji dokonanych kartą Visa za granicą w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opcja sprawdzania salda na rachunku karty w bankomacie PKO BP dostępna jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu kredytu o więcej niż 5% wynosi 35 zł. 35,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak opłat za zmianę limitu na karcie. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank nie pobiera opłaty za obsługę nieterminowej spłaty kredytu. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Operacja przeniesienia zadłużenia z jednej karty na drugą jest bezpłatna. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Limit wydatków ustalany jest do wysokości przyznanego limitu kredytowego na karcie. 1 500,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz sam określić dzienny limit wypłaty gotówki z opcji zaproponowanych przez bank oraz wnioskować o zmianę limitu w dowolnym momencie trwania umowy. 1 500,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie na szóstkę Ubezpieczenie na szóstkę obejmuje: ubezpieczenie mienia zakupionego za pomocą karty; ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny; ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu od rabunku; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu; ubezpieczenie assistance - Asistance Medyczne i Assistance DOM. Miesięczna opłata za pakiet wynosi 4 zł. 4,00 PLN
Ubezpieczenie karty W przypadku utraty karty bank przejmie wcześniejszą odpowiedzialność za transakcje dokonane przed zgłoszeniem jej utraty, niezależnie od godziny dokonania transakcji. Opłata miesięczna w wysokości 2 zł. 0,10 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie spłaty kredytu Obligatoryjny pakiet ubezpieczeń łączący w sobie: ubezpieczenie na życie i niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem; ubezpieczenie od utraty pracy. Opłata miesięczna w wysokości 0,1% aktualnego zadłużenia na karcie. 0,10 %

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Automatyczna spłata zadłużenia jest dostępna bezpłatnie.
   z rachunku zewnętrznego TAK Dostępne bezpłatnie.
Dostęp online TAK Bank zapewnia dostęp do wszelkich operacji dokonywanych kartą kredytową za pomocą serwisu internetowego iPKO.
Kredyt ratalny NIE Bank na spłatę zadłużenia na karcie oferuje jedynie zaciągnięcie kredytu gotówkowego na zasadach oferowanych dla danej linii pożyczki gotówkowej.
Karta wypukła NIE Karta płaska.
Możliwość płacenia w internecie TAK Kartą możesz dokonywać płatności za zakupy dokonane w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Nie masz możliwości umieszczenia na karcie swojego wizerunku. -
Zmiana PIN'u TAK Nadanie nowego numeru PIN jest bezpłatne. Masz możliwości samodzielnej zmiany numeru PIN w bankomatach banku PKO BP. Operacji takiej możesz dokonać również za pośrednictwem infolinii banku. Dodatkowo posiadacze kart kredytowych z mikroprocesorem mogą w serwisie iPKO skorzystać z dodatkowej metody zmiany numeru PIN – przez połączenie telefoniczne z Kartolinią (po połączeniu się z konsultantem i potwierdzeniu tożsamości zostajesz przełączony do automatycznego systemu, który prosi Cię o dwukrotne wprowadzenie nowego numeru PIN). 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN wiąże się z wygenerowaniem nowego numeru. Operacji takiej możesz dokonać jedynie w oddziale lub na infolinii banku. Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Opłata naliczana za przelew z rachunku karty kredytowej za każdą operację wynosi 4% minimum 15 zł. 15,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Usługa niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Usługa niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 10,48 %
Całkowita kwota kredytu - 1 500,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 189,50 PLN
w tym:  
odsetki - 0,00 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 1 689,50 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Assistance Medyczne Zakres Assistance Medycznego, wchodzącego w skład pakietu Ubezpieczenia na szóstkę, obejmuje: zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej; zorganizowania i pokrycia kosztów wizyty pielęgniarki; leków i sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego; transportu medycznego; domowej po hospitalizacji. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje dostęp do infolinii medycznej udzielającej informacji na temat: bazy aptek na terenie całego kraju, placówek medycznych mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań.
Assistance DOM Assistance DOM, wchodzący w skład pakietu Ubezpieczenia na szóstkę, przewiduje udzielenie pomocy w zakresie: zorganizowania wizyty, pokrycia kosztów dojazdu i robocizny (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów) usług takich specjalistów jak: ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz, dekarz, murarz, technik urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych - w przypadku wystąpienia awarii - do kwoty 300 zł; transportu i przechowywanie mienia, jeżeli na skutek zdarzenia losowego lub włamania lokal nie nadaje się do zamieszkania; zorganizowania wizyty, pokrycia kosztów dojazdu i robocizny specjalisty w celu naprawy sprzętu AGD/ RTV; zastrzeżenia karty płatniczej.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • O kartę mogą ubiegać się studenci w wieku od 18 do 26 lat.
 • Prowadzony w PKO BP rachunek SUPERKONTO STUDENT ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł netto od przynajmniej 3 miesięcy lub w przypadku braku stałych miesięcznych wpływów posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów w minimalnej wysokości 850 zł netto.
 • Dołączenie do wniosku o kartę kredytową kserokopii ważnej legitymacji studenckiej.


Formularz kontaktowy PKO BP

Formularz kontaktowy PKO BP

 • Wypełnij i wyślij formularz kontaktowy, wpisując w nim imię, nazwisko oraz numer telefonu. Wybierz również oddział, w którym chciałbyś podpisać umowę.
 • W ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą pracownik banku; przedstawi ofertę kart kredytowych i dobierze odpowiedni dla Ciebie produkt. Jeśli będziesz zainteresowany doradca wypełni wniosek o kartę kredytową prosząc o podanie niezbędnych danych. Wniosek zostanie skierowany do wybranej przez Ciebie placówki banku.
 • W przeciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku zostajesz poinformowany drogą telefoniczną o decyzji banku. Doradca umówi się z Tobą na podpisanie przygotowanych wcześniej dokumentów w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierzesz również najbliższy Twojego miejsca zamieszkania oddział banku, w którym to nastąpi.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o wydanie karty kredytowej. Podczas spotkania pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, po czym podpiszesz dokumenty związane z uzyskaniem karty.
 • W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz kartę kredytową oraz numer PIN.


Infolinia PKO BP

Infolinia PKO BP

 • Połącz się z infolinią banku. Doradca przedstawi ofertę banku. Jeśli będziesz zainteresowany wybranym produktem, doradca wypełni wniosek o kartę kredytową prosząc o podanie niezbędnych danych. Wniosek ten zostanie skierowany do wybranej przez Ciebie placówki banku.
 • W przeciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku zostajesz poinformowany drogą telefoniczną o decyzji banku. Doradca umówi się z Tobą na podpisanie przygotowanych wcześniej dokumentów w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierzesz również najbliższy Twojego miejsca zamieszkania oddział banku, w którym to nastąpi.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o wydanie karty kredytowej. Podczas spotkania pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, po czym podpiszesz dokumenty związane z uzyskaniem karty.
 • W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz kartę kredytową oraz numer PIN.


Oddział PKO BP

Oddział PKO BP

 • Odwiedź najbliższy oddział PKO BP. Pracownik poprosi o podanie niezbędnych danych, które pozwolą określić Twoją zdolności kredytową, a następnie przedstawi ofertę banku dostosowaną indywidualnie do Twoich potrzeb.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą, podpiszesz przygotowane w międzyczasie dokumenty.
 • W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz kartę kredytową oraz numer PIN.