Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Karta MasterCard<30


Karta MasterCard<30

Santander Bank Polska
Karta MasterCard<30


Koszt 12 miesięczny:
76,08 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta z przeznaczeniem dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia i studiują lub pracują. Wyposażona w chip oraz technologię zbliżeniową PayPass. Do plusów należy bezpłatne ubezpieczenie oraz usługa 3D-Secure.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 8,99%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,75%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 12 miesięcy 8,99%

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit na karcie przyznawany jest w oparciu o wysokość uzyskiwanych dochodów. do 2 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 5% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Nie możesz otrzymać karty dodatkowej. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - studencka

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 25 zł. Brak opłaty za wydanie karty, jeśli w ciągu trzech miesięcy od daty wydania karty dokonasz minimum 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty) lub gotówkowych z rachunku karty. 25,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna pobierana jest za 2 rok użytkowania karty w wysokości 25 zł. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata za wznowienie karty wynosi 25 zł. 25,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna naliczana od drugiego roku użytkowania karty wynosi 2 zł. 2,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki w oddziałach BZ WBK, w bankomatach sieci BZ WBK24, w placówkach agencyjnych BZ WBK Minibank, w bankomatach poza siecią BZ WBK24 oraz w terminalach kosztuje 3,5% naliczane od kwoty transakcji, minimum 10 zł. 3,50 %
   zagranica Wypłata w bankomatach za granicą BZ WBK pobiera podobną opłatę jak w przypadku transakcji dokonywanych w kraju - 3,5% od kwoty transakcji, minimum 10 zł. 3,50 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opłata za sprawdzenie salda dostępnego na rachunku karty naliczana w wysokości 3 zł. 3,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu to 10% naliczane od kwoty przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, minimum 40 zł. 40,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Bank nie pobiera opłaty za zmianę limitu w karcie. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank za nieterminową spłatę kwoty minimalnej pobiera opłatę w wysokości 40 zł. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Przeniesienia karty z innego banku możesz dokonać bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Limit miesięcznych wydatków ogranicza wysokość przyznanego limitu na karcie. 2 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienny limit wypłaty gotówki ograniczony jest do wysokości dostępnego limitu na karcie. 2 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Bezpieczne Pieniądze Wraz z kartą otrzymujesz bezpłatny pakiet ubezpieczeń Bezpieczne Pieniądze, który ochroni przed skutkami zgubienia lub kradzieży karty oraz straty gotówki pobranej za jej pomocą z bankomatu lub kasy oddziału BZ WBK.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort Pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort uzupełnia zakres oferty Bezpieczne Pieniądze o ochronę zakupów opłaconych kartą w przypadku kradzieży bądź zniszczenia, zwrot kosztów odtworzenia dokumentów utraconych wraz z kartą oraz daje dostęp do usług assistance: infolinia ogólna, medyczna, techniczna dla domu i pojazdu, prawna oraz podróżna. Koszt miesięczny w wysokości 3,75 zł. 3,75 PLN
Twoje Bezpieczeństwo Pakiet Twoje Bezpieczeństwo, dodawany automatycznie do nowych kart gdyż jest on bezpłatny przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe użytkowania karty. Gwarantuję spłatę zadłużenia w przypadku utraty pracy, niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Opłata pobierana miesięcznie w wysokości 0,49% od salda zadłużenia. 0,49 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi być z rachunku w BZ WBK.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online TAK Dostęp do rachunku karty poprzez serwis internetowy BZWBK24.
Kredyt ratalny TAK Dostępna opcja Ratio. Spłata zadłużenia karty kredytowej o minimalnej wysokości 200 zł może zostać rozłożona na raty w okresie od 3 do 24 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 10%. Opłata za uruchomienie opcji Ratio naliczana jest w wysokości 1% kwoty zadłużenia, minimum 5 zł.
Karta wypukła TAK Tak. Karta zbliżeniowa działająca w systemie MasterCard PayPass.
Możliwość płacenia w internecie NIE Możliwość płatności za zakupy w internecie, dodatkowo usługa 3D-Secure.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Tak, karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna bezpłatnie przez infolinię BZ WBK jak również w bankomatach sieci: BZWBK24, CashNet24, Minibank (placówki agencyjne BZ WBK). 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie PIN-u dostępne tylko przez infolinię BZ WBK, dokonywane bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu można dokonać na rachunek w PLN. Nie ma możliwości dokonywania przelewów na rachunek własny np: na rachunek innej karty kredytowej. Za dokonanie przelewu pobierana jest opłata w wysokości 3% od kwoty przelewu, minimum 5 zł. Transakcja przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej traktowana jest jak transakcja bezgotówkowa. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjną wypłatę gotówki za granicą bank pobiera opłatę zgodnie z cennikiem organizacji MasterCard International w wysokości 150 zł. 150,00 PLN
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Bank pobiera opłatę zgodnie z cennikiem organizacji MasterCard International w wysokości 200 zł. 200,00 PLN
Usługa dodatkowa TAK 3D-Secure. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
PayPass Korzystając z rozwiązań MasterCard PayPass możesz płacić za drobne zakupy (do 50 zł) bez konieczności szukania drobnych, podawania kodu PIN, czy składania podpisu na papierowym potwierdzeniu transakcji. Do wykonania płatności wystarczy tylko zbliżenie karty do specjalnego czytnika PayPass w terminalu POS eService. To rozwiązanie pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne dokonywanie drobnych płatności. Płatność z użyciem karty PayPass zabiera znacznie mniej czasu niż zapłata gotówką. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy większych kwotach wymagane może być potwierdzenie płatności (poprzez użycie kodu PIN lub złożenie podpisu na potwierdzeniu transakcji) lub dokonanie transakcji w sposób tradycyjny (za pośrednictwem mikroprocesora lub paska magnetycznego).
Chargeback Chargeback (obciążenie zwrotne) to możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy jeżeli za towar/usługę zapłacono kartą i usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem – na podstawie procedury reklamacyjnej Bank może dochodzić Twoich racji przed drugą stroną transakcji.
3D-Secure Robiąc zakupy w internecie może bezpłatnie skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia swoich transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Wystarczy mieć aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet i zarejestrować się w usłudze. Standardowo użytkownik karty jest identyfikowany na podstawie: numeru karty, daty jej ważności oraz wartości kontrolnej CVV2/CVC2. Dzięki usłudze 3D-Secure jest dodatkowo identyfikowany na podstawie smsKodu.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Kartę kredytową MasterCard <30 z limitem od 500 do 2.000 zł dostanie osoba, która studiuje lub pracuje.
 • Jeżeli jesteś studentem to otrzymasz kartę jeśli nie ukończyłeś 26 rok życia.
 • Oferta dostępna dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich studiujących w trybach dziennym, wieczorowym lub zaocznym.
 • Po ukończeniu 1 semestru studiów maksymalny limit w karcie kredytowej to 500 zł, po ukończeniu 1 roku studiów - maksymalny limit to 2.000 zł.
 • Aby otrzymać kartę wystarczy okazać legitymacje wraz z indeksem oraz złożyć oświadczenie o wysokości miesięcznych przychodów (minimalna kwota przychodów wymagana przez bank to 250 zł).
 • Karta kredytowa MasterCard <30 jest dostępna również dla osób, które nie są studentami lub ukończyły 26 rok życia: w takim wypadku - wystarczy oświadczenie o dochodach (minimalna kwota dochodów netto wymagana przez bank to 650 zł).


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek/zgłoszenie o kartę kredytową BZ WBK zostawiając szczegółowe dane osobowe (m.in. numer dowodu oraz PESEL) oraz dane dotyczące źródła dochodów.
 • Doradca banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku/zgłoszeniu, określi jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty.
 • Bank podejmie decyzję kredytową o przyznaniu karty – informacja o decyzji zostanie wysłana do Ciebie mailem.
 • Umowę kredytową dostarczy do Ciebie kurier – podczas wizyty kuriera podpisujesz niezbędne dokumenty i odsyłasz je za pośrednictwem tego samego kuriera.
 • Karta kredytowa, umowa oraz kod PIN zostaną przesłane pocztą (osobnymi przesyłkami) – kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.
 • Cały proces zgodnie z zapewnieniem banku BZ WBK powinien zamknąć się w ciągu maksymalnie 6 dni.


Mobilny Doradca Banku BZ WBK

Mobilny Doradca Banku BZ WBK

 • Umawiasz się na spotkanie z mobilnym doradcą banku BZ WBK wysyłając zgłoszenie przez internet.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą żeby ustalić czas i miejsce spotkania. Dokona również wstępnej oceny Twojej zdolności kredytowej.
 • Podczas spotkania wypełnisz z doradcą wniosek, przedstawisz zaświadczenie o zatrudnieniu i podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Karta kredytowa oraz podpisane przez bank umowy są wysyłane pocztą pod wskazany adres - kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 • Waz z doradcą wypełnij wniosek. W ciągu około 15 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 • Jeśli decyzja będzie pozytywna - podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Karta kredytowa wysyłana jest pocztą pod wskazany przez Ciebie w umowie adres - kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.