Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Millennium - MasterCard Prepaid


MasterCard Prepaid

Bank Millennium
MasterCard Prepaid


Koszt 12 miesięczny:
25,46 PLN
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Millennium MasterCard Prepaid to karta przedpłacona, na którą wielokrotnie możesz wpłacać dowolną kwotę pieniędzy. Po dokonaniu przelewu środków na kartę możesz nią płacić za zakupy w sklepach i w Internecie oraz wypłacać gotówkę w bankomatach w kraju i za granicą do wysokości środków zgromadzonych na karcie.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit do wysokości nominału karty. do 1 000 000,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 15 zł. 15,00 PLN
Opłata roczna Brak. -
Opłata za odnowienie ważności karty Brak. -
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 2 zł. Opłata nie zostanie naliczona w przypadku dokonania kartą co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej. 2,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach na terenie Polski kosztuje 5 zł (w bankomatach sieci BZ WBK i Cash4You wypłata gotówki kosztuje 1 zł). Istnieje możliwość skorzystania z opcji bezpłatnej wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, opłata naliczana za korzystanie z usługi wynosi 4,99 zł miesięcznie. -
   zagranica Koszt to 2,5% od kwoty transakcji, minimum 9 zł. Dodatkowo dla transakcji dokonanych kartą za granicą w walucie innej niż EUR lub USD do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 2,50
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Bank nie pobiera opłaty za sprawdzenie salda w bankomatach Banku Millennium, w bankomatch zewnętrznych sprawdzenie salda rachunku kosztuje 2 zł. Nie jest możliwe sprawdzenie salda w innych bankomatach w kraju lub za granicą. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków maksymalnie może zostać ustalony do wysokości nominału karty. -
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzinny limit wypłat gotówki w bankomatach wynosi 1.500 zł. 1 500,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Bezpieczna Karta Pakiet obejmuje ubezpieczenia: od nieuprawnionego użycia karty; na wypadek rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu; zakupu - na wypadek kradzieży/zgubienia lub uszkodzenia (koszt napraw) produktów zakupionych w kraju lub za granicą, za które zapłaciłeś kartą; gwarancji najniższej ceny - jeśli w okresie 60 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej niż zapłaciłeś cenie, PZU SA pokryje tę różnicę. Stawka miesięczna za ubezpieczenie to 3,99 zł. 2,99 PLN
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Opcja niedostępna.
   z rachunku zewnętrznego NIE Opcja niedostępna.
Dostęp online TAK Dostęp do bankowości elektronicznej Millenet.
Kredyt ratalny NIE Opcja niedostępna.
Karta wypukła TAK Karta Millennium MasterCard jest kartą wypukłą.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności kartą za zakupy w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Nadanie kodu PIN odbywa się za pomocą bankowości telefonicznej lub za pomocą serwisu internetowego Millenet. Kolejna zmiana kodu PIN jest możliwa za pomocą bankowości telefonicznej, serwisu internetowego Millenet lub w bankomacie. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN jest możliwe za pomocą bankowości telefonicznej lub serwisu internetowego Millenet. 0,00 PLN
Przelewy z karty NIE Brak możliwości dokonywania kartą pre-paid przelewu przez internet. -
Awaryjna wypłata gotówki NIE Opcja niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Opcja niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Na wniosek posiadacza karty głównej Bank Millennium może wydać karty dodatkowe osobom, które ukończyły 13 rok życia.


Wniosek online o kartę Banku Millenium

Wniosek online o kartę Banku Millenium

 • Złóż wniosek przez internet o kartę kredytową Banku Millennium – w trakcie wypełniania wniosku podajesz dane, dzięki którym uzyskasz wstępną informację czy posiadasz zdolność kredytową, aby wnioskować o kartę.
 • Jeśli decyzja online będzie pozytywna możesz wypełnić wniosek o kartę – we wniosku podajesz dane takie jak np.: PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny.
 • Po przesłaniu wniosku o kartę kredytowa do banku, czekasz na kontakt pracownika Banku Millennium – doradca zadzwoni do Ciebie, potwierdzi decyzję kredytową podjętą przez bank i jeśli jest ona pozytywna to doradca ustali z Tobą sposób podpisania umowy kredytowej: możesz to zrobić w wybranym oddziale banku lub za pomocą kuriera.
 • Następny krok to podpisanie umowy kredytowej – jeśli zdecydowałeś się na placówkę bankową to pracownik wybranego oddziału skontaktuje się z Tobą i zaprosi na podpisanie umowy kredytowej. W placówce bankowej podpisujesz umowę kredytową, karta kredytowa jest wysyłana do Ciebie pocztą (okres oczekiwania to około 7 dni). Karta kredytowa, którą otrzymasz z banku jest nieaktywna - musisz ja aktywować i nadać kod PIN.
 • Kartę aktywujesz za pomocą serwisu internetowego Millenet lub korzystając z infolinii Banku Millennium – kartę możesz również aktywować robiąc nią pierwszą transakcje w bankomacie. Kod PIN nadajesz korzystając z infolinii bankowości telefonicznej banku Millennium lub w serwisie Millenet.


Zgłoszenie online o kartę Banku Millenium - opcja kurier

Zgłoszenie online o kartę Banku Millenium - opcja kurier

 • Wypełnij zgłoszenie przez internet o kartę kredytową Banku Millennium – w trakcie wypełniania wniosku podajesz tylko dane kontaktowe (inaczej niż we wniosku online gdzie podajesz dane osobowe – ale w przypadku zgłoszenia nie uzyskasz wstępnej decyzji kredytowej online).
 • Doradca banku Millennium skontaktuje się z Tobą – przez telefon wypełnicie wniosek kredytowy, następnie doradca podejmie decyzję kredytową o przyznaniu karty kredytowej. Jeśli decyzja będzie pozytywna to doradca ustali z Tobą sposób podpisania umowy kredytowej: możesz to zrobić w wybranym oddziale banku lub za pomocą kuriera.
 • Jeśli zdecydowałeś się na podpisanie umowy kredytowej za pomocą kuriera – w wyznaczonym przez Ciebie miejscu spotykasz się z kurierem, który zostawia dokumenty karty kredytowej w tym umowę kredytową. Po podpisaniu umowy kredytowej odsyłasz ją do Banku Millennium – umowę kredytową możesz również podpisać już podczas spotkania z kurierem, który zbiera ją ze sobą (kurier może spędzić u Ciebie około 10 minut). Kolejny krok to nadanie kodu PIN oraz aktywacja karty.
 • Kartę aktywujesz za pomocą serwisu internetowego Millenet lub korzystając z infolinii Banku Millennium – kartę możesz również aktywować robiąc nią pierwszą transakcje w bankomacie. Kod PIN nadajesz korzystając z infolinii bankowości telefonicznej banku Millennium lub w serwisie Millenet.