ING Bank Śląski - Maestro Przedpłacona


Maestro Przedpłacona

ING Bank Śląski
Maestro PrzedpłaconaKoszt 12 miesięczny:
1,46 PLN
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta wydawana na okres 2 lub 3 lat, posiada wbudowany chip. Możesz skorzystać z usługi cash back – w tym przypadku oznacza możliwość wypłaty gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych. Do wyboru 20 projektów graficznych karty.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Karta może zostać doładowana dowolną kwotą nieograniczoną ilość razy. Jedynym ograniczeniem jest w ważności karty. Minimalna kwota wpłaty wynosi 30 zł. do 1 000 000,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Masz możliwość wyboru okresu ważności (2 lub 3 lata). 3 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Standardowa opłata za wydanie karty wynosi 15 zł. Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy wydanie karty jest równoczesny ze złożeniem wniosku o pożyczkę w ING Banku Śląskim. Koszt wydania karty wzrośnie do 20 zł jeśli umieścisz na niej nadruk zawierający Twoje imię i nazwisko oraz wybrany wizerunek. 15,00 PLN
Opłata roczna Brak. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Karta nie podlega odnowieniu na kolejny okres ważności. Po upływie terminu ważności posiadanej karty konieczne jest zakupienie nowej karty, z czym wiąże się wydatek jak za wydanie nowej karty. 15,00 PLN
Opłata miesięczna Brak. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki w bankomatach ING Banku Ślaskiego jest bezpłatna. W pozostałych bankomatach opłata za wypłatę gotówki wynosi 5 zł. 0,00 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą wynosi 3% naliczane od kwoty wypłaty. 3,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Operacja bezpłatna dostępna pod numerem telefonu umieszczonym na odwrocie karty lub w bankomacie ING Banku Śląskiego. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków to wysokość kwoty, którą uprzednio zasiliłeś kartę. -
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienne limity wypłat z karty Maestro Przedpłacona są ustalane indywidualnie w ramach limitów oferowanych przez bank. Maksymalny dzienny limit wypłat gotówki może wynosić 10.000 zł. 10 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Saldo karty możesz uzupełniać poleceniem przelewu z dowolnego banku.
   z rachunku zewnętrznego NIE
Dostęp online TAK Dostęp online dla osób posiadających założony w banku rachunek osobisty.
Kredyt ratalny NIE Niedostępny.
Karta wypukła NIE Karta płaska.
Możliwość płacenia w internecie NIE Brak możliwości płatności kartą za zakupy dokonane w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip bezpieczeństwa. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie TAK Umieszczenia na karcie wizerunku, spośród dostępnych w galerii danego oddziału banku, wiąże się z opłatą w wysokości 5 zł, doliczaną do opłaty za wydanie karty. 5,00 PLN
Zmiana PIN'u TAK Zmiany numeru PIN karty możesz dokonać bezpłatnie w dowolnym bankomacie ING Banku Śląskiego. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u NIE Brak. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK W momencie utraty ważności karty możesz dostępne na karcie środki przelać na wybrane przez siebie dowolne konto. Koszt powyższej operacji wynosi 0 zł w przypadku rachunku w ING, 5 zł dla rachunków w innym banku. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Doładowanie karty Saldo karty możesz uzupełniać wpłacając gotówkę w kasach banku, korzystając z polecenia przelewu lub ze stałego zlecenia płatniczego z rachunku bankowego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine oraz telefonicznie za pośrednictwem usługi HaloŚląski.
Cash back We wszystkich punktach oznaczonych logo MAESTRO CASH BACK możesz wypłacić w ciężar dostępnego limitu na karcie kwotę do 200 zł. Wystarczy, że podczas płacenia kartą poprosisz o to sprzedawcę.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem karty może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. W przypadku osoby małoletniej (która ukończyła 13 lat) w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.


Oddział ING Bank Śląski

Oddział ING Bank Śląski

  • Z własnym dowodem osobistym udaj się do najbliższego oddziału ING Bank Śląski.
  • Na spotkaniu doradca banku określi parametry karty oraz przygotuje umowę o wydanie karty pre-paid.
  • Po weryfikacji danych osobowych podpisujesz umowę i karta wraz z założonym do niej numerem rachunku zostaje aktywowana.
  • Możesz doładować konto karty pre-paid i karta jest gotowa do użycia.