Santander Bank Polska - Karta z doładowaniem


Karta z doładowaniem

Santander Bank Polska
Karta z doładowaniem


Koszt 12 miesięczny:
13,34 PLN
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Kartę możesz zakupić jedynie w oddziale banku BZ WBK o określonym nominale od 100 zł do 500 zł. Karta jest na okaziciela, zatem możesz ją przekazać dowolnej osobie. Możesz ją doładowywać dowolną ilość razy do końca okresu jej ważności.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Karta może zostać doładowana nieograniczoną ilość razy. Maksymalna kwota środków jaką możesz zgromadzić na rachunku technicznym karty wynosi 3.000 zł. do 3 000,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Karta wydawana na okres dwóch lat. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 15 zł. 15,00 PLN
Opłata roczna Brak. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty naliczana w kwocie 0,99 zł. 0,99 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata pobierana za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach krajowych wynosi 5 zł. 0,00 %
   zagranica Opłata pobierana za wypłatę gotówki za granicą wynosi 10 zł. W przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych kartą w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8%. 0,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZWBK24 i CashNet24 kosztuje 2 zł. Istnieje również możliwość otrzymania informacji sms o saldzie rachunku za co bank nie pobiera żadnych opłat. 2,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków wynosi 3.000 zł. 3 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Wypłat gotówki z bankomatu możesz dokonać w wysokości 500 zł dziennie. Limit dziennych transakcji bezgotówkowych to 2.000 zł. 500,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Saldo karty możesz uzupełniać poleceniem przelewu z dowolnego banku.
   z rachunku zewnętrznego NIE Saldo karty możesz uzupełniać poleceniem przelewu z dowolnego banku.
Dostęp online NIE Do rachunku kart pre-paid nie ma możliwości dostępu przez internet.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności za zakupy w internecie, dodatkowo usługa 3D-Secure.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip bezpieczeństwa. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna w bankomatach sieci: BZWBK24, operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Operacji wygenerowania nowego PIN-u możesz dokonać tylko w oddziale banku. Dokumentem uprawniającym do wygenerowania PIN-u jest list dołączany do karty potwierdzający dane osobowe właściciela karty. 0,00 PLN
Przelewy z karty NIE Brak możliwości dokonywania kartą pre-paid przelewu przez internet. -
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Wygląd karty Zamawiając "Kartę z doładowaniem Premium" przez internet w sklepie Premiumshop24 możesz wybrać jeden z dostępnych w danym momencie wizerunków karty (np. okolicznościowy, świąteczny), który może być niedostępny w przypadku zakupu zwykłej "Karta z doładowaniem" dostępnej w oddziale banku.
Wsparcie programu Pajacyk Wybierając kartę o nominale 100 zł z wizerunkiem pajacyka wspierasz program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej - część prowizji za sprzedaż karty trafia do Fundacji. 100,00 PLN
Wykup środków z karty Zwrot środków oczekujących na zasilenie karty do chwili zgłoszenia jej utraty oraz środków znajdujących się na rachunku technicznym karty jak również wykup pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie (w przypadku rezygnacji z karty) wiąże się z opłatą w wysokości 12,9 zł. 12,90 PLN

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:Oddział Banku BZ WBK

Oddział Banku BZ WBK

  • "Kartę z doładowaniem" możesz kupić w oddziale banku BZ WBK jak również w sklepie Banku na Facebooku i Allegro.