Santander Bank Polska - Karta upominkowa


Karta upominkowa

Santander Bank Polska
Karta upominkowa


Koszt 12 miesięczny:
8,34 PLN
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta na okaziciela bez możliwości doładowania, sprzedawana jest ze z góry określoną sumą pieniędzy: 50, 100, 200, 300 lub 500 zł. Kartą można dokonywać płatności w każdym punkcie, który akceptuje płatności kartami VISA na terenie Polski oraz za zakupy internetowe dokonywane w PLN.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit do wysokości nominału karty. Masz do wyboru kartę o wartości 50, 100, 200, 300 i 500 zł. do 500,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Karta wydawana na okres dwóch lat. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 10 zł. 10,00 PLN
Opłata roczna Brak. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty naliczana w kwocie 0,99 zł. 0,99 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki w bankomatach -
   zagranica Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki w bankomatach -
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZWBK24 i CashNet24 kosztuje 1 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków wynosi maksymalnie 500 zł (w zależności od nominału karty). 500,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki w bankomatach. -

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Brak.
   z rachunku zewnętrznego NIE Brak.
Dostęp online NIE Do rachunku kart pre-paid nie ma możliwości dostępu przez internet.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności za zakupy w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip bezpieczeństwa. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna bezpłatnie w bankomatach sieci: BZWBK24 i , CashNet24. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Operacji wygenerowania nowego PIN-u możesz dokonać tylko w oddziale banku. Dokumentem uprawniającym do wygenerowania PIN-u jest list dołączany do karty potwierdzający dane osobowe właściciela karty. 0,00 PLN
Przelewy z karty NIE Brak możliwości dokonywania kartą pre-paid przelewu przez internet. -
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Wykup środków z karty Zwrot środków oczekujących na zasilenie karty do chwili zgłoszenia jej utraty oraz środków znajdujących się na rachunku technicznym karty jak również wykup pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie (w przypadku rezygnacji z karty) wiąże się z opłatą w wysokości 12,9 zł. 12,90 PLN

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:Oddział Banku BZ WBK

Oddział Banku BZ WBK

  • Kartę upominkową możesz kupić wyłącznie w oddziale banku BZ WBK o określonej wartości 50, 100, 200, 300 i 500 zł.