Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻ BNP Paribas - Karta przedpłacona MasterCard


Karta przedpłacona MasterCard

BGŻ BNP Paribas
Karta przedpłacona MasterCardKoszt 12 miesięczny:
11,46 PLN
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta umożliwia dokonywanie płatności w punktach handlowo-usługowych oraz podejmowanie gotówki z bankomatów na całym świecie. Ponadto umożliwia dostęp do płatności internetowych. Wystarczy wpłacić na rachunek karty przedpłaconej dowolną kwotę, aby swobodnie korzystać ze środków zgromadzonych na karcie aż do ich wyczerpania. Aby dalej korzystać z karty należy ponownie zasilić ją środkami finansowymi. Karta umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych PayPass.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Karta może zostać doładowana dowolną kwotą nieograniczoną ilość razy. Jedynym ograniczeniem jest w ważności karty. Minimalna kwota wpłaty wynosi 25 zł. do 1 000 000,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Karta wydawana jest przez Fortis Bank na okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Karta wydawana jest bezpłatnie, musisz ją jednak doładować w przeciągu 30 dni, po czym bank pobierze opłatę za wydanie w wysokości 25 zł z konta technicznego otwartego do obsługi karty, na które dokonałeś doładowania. 25,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna w wysokości 25 zł pobierana jest od drugiego roku użytkowania karty. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata za wznowienie karty pobierana jest w formie opłaty rocznej i wynosi 25 zł. 25,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za używanie karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Za wypłatę gotówki w bankomatach w kraju bank pobiera opłatę w wysokości 4% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 4,00 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicą kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opcja sprawdzania salda na rachunku karty w bankomacie dostępna jest w bankomatach bankomatach BZ WBK, za co bank pobiera opłatę w wysokości 1 zł. W bankomatach własnych Fortis Banku usługa ta jest niedostępna. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Usługa niedostępna. -
Miesięczny limit wydatków Wysokość miesięcznych wydatków ogranicza nam tylko wysokość przyznanego limitu. 1 000 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dzienny wypłat gotówki ustalany jest w wysokości dopasowanej do Twoich potrzeb spośród możliwości zaproponowanych przez bank, nie może przekroczyć 5.000 zł. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Bezpieczna Karta - Zakres A Podstawowy zakres ubezpieczenia Bezpieczna Karta, obejmujący nieuprawnione użycie karty płatniczej do równowartości kwoty 150 EUR.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Usługa niedostępna.
   z rachunku zewnętrznego NIE Usługa niedostępna.
Dostęp online TAK Dostęp do informacji o transakcji zrealizowanych przy użyciu karty zapewnia system bankowości internetowej Pl@net oraz Centrum Telefoniczne banku.
Kredyt ratalny NIE Brak usługi rozłożenia zadłużenia karty na raty.
Karta wypukła TAK Karta przedpłacona MasterCard jest kartą wypukłą.
Możliwość płacenia w internecie TAK Za zakupy dokonane przez internet możesz płacić używając karty przedpłaconej MasterCard.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia na karcie własnego wizerunku. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana numeru PIN jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN wiąże się z wygenerowaniem nowego numeru. Operacji takiej możesz dokonać jedynie w oddziale lub infolinii banku. Nowy PIN zostanie do Ciebie przesłany pocztą w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia braku numeru PIN. Operacja płatna w wysokości 15 zł. 15,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu z rachunku karty możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej Pl@net. Opłata za przelew zewnętrzny z rachunku karty dla osób nie posiadających konta osobistego w BNP Paribas Fortis wynosi 1,5 zł; dla posiadaczy jednego z Pakietów konta osobistego opłata pobierana jest według taryfy obowiązującej dla danego Pakietu i wynosi od 0 zł do 0,50 zł. Przelew wewnętrzny na rachunek w BNP Paribas Fortis jest bezpłatny. 1,50 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Usługa niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Usługa niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Doładowanie karty Do obsługi karty otwierany jest bezpłatny rachunek techniczny. Saldo karty możesz uzupełniać wpłacając gotówkę w kasach banku, korzystając z polecenia przelewu lub ze stałego zlecenia płatniczego z rachunku bankowego.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem karty może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem lub nierezydentem. W przypadku osoby małoletniej (która ukończyła 13 lat) w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.


Oddział BNP Paribas Fortis

Oddział BNP Paribas Fortis

  • Z dowodem osobistym udaj się do najbliższego oddziału BNP Paribas Fortis. W przypadku osoby małoletniej (która ukończyła 13 lat) w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
  • Na spotkaniu doradca banku określi parametry karty oraz przygotuje umowę o wydanie karty pre-paid.
  • Po weryfikacji danych osobowych podpisujesz umowę i karta wraz z założonym do niej numerem rachunku zostaje aktywowana.
  • W ciągu 3 dni od aktywacji karty bank przesyła na Twój adres numer PIN.
  • Możesz doładować konto karty pre-paid - musisz tego dokonać w przeciągu 30 dni od dnia aktywacji - po czym karta jest gotowa do użycia.