Santander Bank Polska - Karta-cegiełka Kresy-Syberia


Karta-cegiełka Kresy-Syberia

Santander Bank Polska
Karta-cegiełka Kresy-Syberia


Koszt 12 miesięczny:
51,46 PLN
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Jednorazowy koszt wydania karty wynosi 65 zł, z czego 50 zł to kwota zasilająca konto karty, pozostałe 15 zł przeznaczone jest na wsparcie Fundacji Kresy-Syberia. Dodatkowo konto fundacji zasilane jest dochodem, który stanowi część prowizji naliczanej przez bank w momencie realizacji wszelkich operacji finansowych.

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Karta może zostać doładowana dowolną kwotą nieograniczoną ilość razy. Maksymalna kwota środków jaką możesz zgromadzić na karcie wynosi 3.000 zł. do 3 000,00 PLN
Minimalna spłata Brak. -
Okres ważności karty Karta wydawana na okres dwóch lat. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do kart przepłaconych bank nie wydaje kart dodatkowych. -1 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prepaid

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 65 zł (w tym 50 zł to kwota zasilająca konto karty, 15 zł to opłata za kartę) . 65,00 PLN
Opłata roczna Brak. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata pobierana za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach krajowych wynosi 5 zł. 0,00 %
   zagranica Opłata pobierana za wypłatę gotówki za granicą wynosi 10 zł. W przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych kartą w walucie innej niż EUR do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8 %. 0,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZWBK24 i CashNet24 kosztuje 2 zł. Istnieje również możliwość otrzymania informacji sms o saldzie rachunku za co bank nie pobiera żadnych opłat. 2,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak. -
Opłata za zmianę limitu w karcie Brak. -
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak. -
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków wynosi 3.000 zł. 3 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Wypłat gotówki z bankomatu możesz dokonać w wysokości 500 zł dziennie. Limit dziennych transakcji bezgotówkowych to 2.000 zł. 500,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Saldo karty możesz uzupełniać poleceniem przelewu z dowolnego banku.
   z rachunku zewnętrznego NIE Saldo karty możesz uzupełniać poleceniem przelewu z dowolnego banku.
Dostęp online NIE Do rachunku kart pre-paid nie ma możliwości dostępu przez internet.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności za zakupy w internecie, dodatkowo usługa 3D-Secure.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip bezpieczeństwa. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna w bankomatach sieci: BZWBK24, operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Operacji wygenerowania nowego PIN-u możesz dokonać tylko w oddziale banku. Dokumentem uprawniającym do wygenerowania PIN-u jest list dołączany do karty potwierdzający dane osobowe właściciela karty. 0,00 PLN
Przelewy z karty NIE Brak możliwości dokonywania kartą pre-paid przelewu przez internet. -
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska Fundacja Kresy-Syberia Karta wydawana we współpracy z Fundacją Kresy-Syberia.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe) Część opłaty za wydanie oraz prowizji za transakcje kartą zasila konto Fundacji Kresy-Syberia.
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Muzeum Kresy-Syberia Celem Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia jest upowszechnienie i upamiętnienie losów polskich obywateli II Rzeczypospolitej, którzy ucierpieli na skutek sowieckich represji. Muzeum, którego twórcą jest Fundacja "Kresy-Syberia", istnieje jedynie w internecie, dzięki czemu z jego zawartości mogą korzystać wszyscy zainteresowani historią Kresów i Syberii, niezależnie od miejsca zamieszkania. Na początek zawartość muzeum prezentowane jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wirtualne Muzeum docelowo ma składać się z 26 sal tematycznych, które będą stopniowo otwierane przed odwiedzającymi. W poszczególnych salach będzie można znaleźć informacje, zdjęcia i materiały archiwalne, dotyczące losów obywateli II RP w czasie II wojny światowej, a w szczególności wpływu agresji sowieckiej na życie wielu tysięcy polskich rodzin. Poza salami tematycznymi, w skład wirtualnego muzeum wchodzą m.in. Ściana Pamięci, na której twórcy mogą upamiętniać wszystkie ofiary represji sowieckich, wystawy czasowe oraz indywidualne Sale Pamięci, w których prywatne osoby mogą przedstawić losy swojej rodziny. Patronat honorowy nad muzeum objęli: ostatni Prezydent RP na uchodźstwie śp. Ryszard Kaczorowski, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz były kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych śp. Janusz Krupski.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:Sklep Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia

Sklep Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia

  • Karta-cegiełka Kresy-Syberia dostępna jest w sklepie Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia na stronie www.kresy-siberia.org. Po wypełnieniu formularza zamówienia karty oraz dokonaniu płatności za kartę, karta przesyłana jest bezpłatnie na podany przez Ciebie adres.