ING Bank Śląski - Złota karta kredytowa VISA


Złota karta kredytowa VISA

ING Bank Śląski
Złota karta kredytowa VISAKoszt 12 miesięczny:
135,42 PLN
Okres bez odsetek:
52 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Maksymalny limit kredytowy 50 000 zł, okres bezodsetkowy to aż 52 dni, brak prowizji od transakcji bezgotówkowych

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit na karcie przyznawany jest w oparciu o wysokość uzyskiwanych dochodów. Wymagany minimalny dochód netto 3 500 zł. do 50 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 5% od wykorzystanego limitu, minimum 50 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 5 lat. 5 lat
Liczba kart dodatkowych Karta dodatkowa wydawana dla osoby, która ukończyła 13 rok życia, wskazanej przez posiadacza karty głównej. Karta wydawana bezpłatnie. 1 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - złota
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Brak opłaty za wydanie karty. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna za korzystanie z karty wynosi 100 zł. Opłata jest pobierana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty, wyniesie mniej niż 1000 PLN. 100,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata naliczana od kwoty wypłaty 3%, minimum 9 zł. 3,00 %
   zagranica Opłata naliczana od kwoty wypłaty 3%, minimum 9 zł. 3,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Operacji można dokonać przez infolinię banku lub w bankomacie. Jest ona bezpłatna. 0,00 %
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie limitu karty bank nie pobiera żadnych opłat. 0,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Operacja bezpłatna. 0,00 %
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank nie pobiera opłaty za obsługę nieterminowej spłaty kredytu. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Istnieje możliwość przeniesienie zadłużenia z karty wydanej w innym banku w ciężar limitu na karcie w ING, pod warunkiem iż nie przekracza ono maksymalnego limitu na karcie o którą się ubiegasz. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Limit miesięcznych wydatków ogranicza wysokość przyznanego limitu na karcie. 50 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienny limit wypłat gotówki wynosi 5.000 zł. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Bezpieczny Prestiż W skład pakietu wchodzą cztery ubezpieczenia. Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty gwarantuje pokrycie straty do kwoty 150 EUR. Obejmuje ono transakcje, w tym również internetowe, dokonane przy użyciu karty w ciągu 48 godzin przed jej zastrzeżeniem. Ubezpieczenie od utraty gotówki pobranej z bankomatu przy pomocy karty - zapewnia ochronę na wypadek rabunku lub kradzieży (z włamaniem) gotówki wypłaconej z bankomatu w okresie 24 godzin od momentu jej pobrania. Ubezpieczenie od utraty portfela, dokumentów oraz karty - zapewnia refundację poniesionych kosztów, które powstały w wyniku kradzieży lub rabunku karty oraz dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji lub portfela utraconych wraz z kartą. Ubezpieczenie towarów zakupionych za pomocą karty - obejmuje szkody w mieniu zakupionym za pomocą karty powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub zniszczenia zakupionego towaru.
Pakiet Podróżny Pakiet zawiera: ubezpieczenie kosztów leczenia - w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku do kwoty 100.000 zł; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; wypłatę odszkodowania w przypadku utraty bagażu lub rzeczy osobistych oraz opóźnienia bagażu lub rzeczy osobistych dłuższego niż 4 godziny; dodatkowe świadczenia - usługi assistance.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Spłata na Bank Plus Dobrowolny program ubezpieczeniowy obejmuje m.in. ubezpieczenie życia i zdrowia, stanowi także zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty stałego źródła dochodu. Składka ubezpieczeniowa wynosi 0,45% x saldo zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty. Składka płatna jest miesięcznie, w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty. 0,45 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, z rachunku w ING.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online TAK Dostęp online dla osób posiadających założony w banku rachunek osobisty.
Kredyt ratalny NIE Niedostępny.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Dostępne dokonywanie wszelkich płatności w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta bezpłatnie wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiany numeru PIN karty możesz dokonać bezpłatnie w systemie bankowości internetowej, w dowolnym bankomacie ING Banku Śląskiego lub telefonicznie. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie PIN-u wiąże się z wydaniem nowej karty i wygenerowaniem nowego numeru PIN za co bank nie pobiera opłat. Cała operacja może potrwać ok. 14 dni od daty zgłoszenia do daty otrzymania karty. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Od transakcji przelewów z kart kredytowych naliczane są odsetki w sposób analogiczny jak w przypadku transakcji wypłaty gotówki z bankomatu. Opłata za dokonanie przelewu kosztuje 2% kwoty przelewu, minimum 5 zł. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Na Twój wniosek karta za granicą w trybie pilnym zostanie dostarczana przesyłką kurierską. Ponosisz jedynie koszty przesyłki kurierskiej. 0,00 PLN
Usługa dodatkowa TAK Usługa 3D Secure, chargeback 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 10,74 %
Całkowita kwota kredytu - 21 004,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 1 733,01 PLN
w tym:  
odsetki - 1 633,01 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 100,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 22 737,01 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Minimalny wymagany dochód 3.500 zł.
  • Wniosek o zamianę karty kredytowej innego banku na kartę kredytową ING Banku Śląskiego możesz złożyć jedynie w przypadku, gdy poprzednia karta była prowadzona bez zastrzeżeń w jednym z dziewięciu banków: Bank BPH, CitiBank, Raiffeisen Bank, mBank, MultiBank, PKO BP, Pekao S.A., BZ WBK, Millennium Bank.


Wniosek online – opcja oddział Banku ING

Wniosek online – opcja oddział Banku ING

  • Wypełnij wniosek online o kartę kredytową ING Banku Śląskiego.
  • Konsultant ING oddzwoni do Ciebie i potwierdzi dane oraz poinformuje Cię o niezbędnych dokumentach do wydania karty.
  • Bank ING zweryfikuje Twoje dane - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pocztą przesłana zostanie do Ciebie w ciągu 14 dni karta.
  • W wybranej przez Ciebie placówce Banku ING - przekażesz niezbędne dokumenty, podpiszesz umowę. Aktywacji nowo wydanej karty poprzez nadanie numeru PIN dokonujesz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine lub drogą telefoniczną.