Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Alior Bank - World Elite MasterCard


World Elite MasterCard

Alior Bank
World Elite MasterCardKoszt 12 miesięczny:
1 025,42 PLN
Okres bez odsetek:
59 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta skierowana została do najbardziej prestiżowych klientów;w banku. Jej limit kredytowy jest ustalany indywidualnie. Jako właściciel karty możesz swobodnie korzystać z szerokiego zakresu bezpłatnych ubezpieczeń oraz usługi World Signia Concierge jak i Priority Pass. Dodatkowo posiadasz przywileje w hotelach i wypożyczalniach samochodów w sieciach Accor, Hertz i Avis oraz w programie lojalnościowym Goldpoints PlusSM z najwyższym statusem Gold Elite.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 59 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 59 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Wysokość limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie przez bank. do 999 999 999,99 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 3% aktualnego zadłużenia karty. 3,00 %
Okres ważności karty Karta ważna przez okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Możesz złożyć wniosek o maksymalnie 10 kart dodatkowych. 10 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - czarna
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty World Signia MasterCard naliczana jest w wysokości 890 zł. 890,00 PLN
Opłata roczna Podstawowa opłata za roczne użytkowanie karty wynosi 890 zł. W przypadku wykonania transakcji na łączną kwotę minimum 60.000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy opłata zostaje obniżona do 500 zł; opłata wyniesie 0 zł jeżeli w tym okresie dokonasz kartą transakcji na łączną kwotę minimum 120.000 zł. 890,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata pobierana w formie opłaty rocznej. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Miesięczna opłata za kartę nie jest naliczana. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Za wypłatę gotówki w kraju i za granicą jest pobierana prowizja w wysokości 5% min. 10 zł. 5,00 %
   zagranica Za wypłatę gotówki w kraju i za granicą jest pobierana prowizja w wysokości 5% min. 10 zł. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie aktualnego stanu rachunku karty jest operacją płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak opłaty za przekroczenie limitu. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Koszt zmiany wysokości limitu jest rozpatrywany indywidualnie. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak opłaty za nieterminową spłatę kredytu. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Przeniesienia karty z innego banku możesz dokonać bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Wysokość limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie przez bank. 100 000 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Wysokość limitu kredytowego jest ustalana indywidualnie przez bank. 100 000 000 000 000 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet ubezpieczeń podróżnych Jako posiadacz karty kredytowej World Signia MasterCard zostajesz objęty następującymi ubezpieczeniami: ubezpieczenia w trakcie podróży, pakiety bezpieczeństwa oraz Travel Assistance. Ubezpieczenia w trakcie podróży obejmują wypadki w podróży/Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, odpowiedzialność cywilną, koszty leczenia, anulowanie lub skrócenie podróży, hospitalizacja zagranicą, opóźnienie w dostarczeniu lub utrata bagażu, opóźnienie wylotu lub utrata połączenia lotniczego. Pakiety bezpieczeństwa obejmują bezpieczne zakupy, gwarancja najniższej ceny, utrata gotówki pobranej z bankomatu, nieuprawnione transakcje utraconą kartą, utrata kluczy, dokumentów, utrata torebki, portfela, udział własny w ubezpieczeniu wynajętego pojazdu. Travel Assistance zapewnia szeroki pakiet pomocy w trakcie podróży tj. pomoc administracyjną, pomoc medyczną, pomoc prawną.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie na życie Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon ubezpieczonego i całkowita trwała niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo wskutek NW. Składka ubezpieczeniowa w wysokości 0,25% naliczana jest od salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego na rachunku Twojej karty kredytowej. 0,25 %
Ubezpieczenie od utraty pracy Przedmiotem ubezpieczenia są: w ubezpieczeniu utraty pracy - następstwa utraty pracy oraz w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązków spłaty salda zadłużenia karty kredytowej. Składka ubezpieczeniowa w wysokości 0,05% naliczana jest od salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego na rachunku Twojej karty kredytowej. 0,05 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK
   z rachunku zewnętrznego TAK
Dostęp online TAK Do rachunku karty masz całodobowy dostęp poprzez system bankowości internetowej.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Tak.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona jest w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Bezpłatnie zmianę numeru PIN możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej lub konsultanta infolinii. Za zmianę PIN w bankomacie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN następuje automatycznie w następnym dniu. Możesz jej dokonać również za pośrednictwem konsultanta infolinii. Usługa jest bezpłatna. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu z rachunku karty możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej, mobilnej, konsultanta infolinii lub w oddziale. Przelew traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa. Opłata w każdym z powyższych przypadków wynosi 5% kwoty przelewu, minimum 10 zł. 10,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Usługa niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Usługa niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 13,61 %
Całkowita kwota kredytu - 60 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 4 197,67 PLN
w tym:  
odsetki - 3 307,76 PLN
prowizja - 890,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 64 197,67 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Waluta rozliczeniowa W przypadku płatności kartą w dolarach, euro bądź funtach brytyjskich, Twoja transakcja zostanie przewalutowana na złote po kursie banku. Jeśli dokonasz kartą transakcji w innej walucie niż wcześniej wymienione, wówczas dokonywane jest przewalutowanie najpierw na dolary według kursu MasterCard, a następnie na złote.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Minimalny dochód netto uprawniający do ubiegania się o kartę kredytową wynosi 20.000 zł.


Wniosek online Alior Banku

Wniosek online Alior Banku

 • Wypełnij wniosek o kartę kredytową Alior Banku zostawiając szczegółowe dane osobowe (m.in. numer dowodu oraz PESEL), informacje dotyczące źródła dochodów oraz dane karty. Na tym etapie wybierasz także oddział Alior Banku, z którego nastąpi kontakt.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku, określi jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty.
 • Kolejnym krokiem jest wizyta w wybranym przez Ciebie oddziale Alior Banku.
 • Podczas wizyty w oddziale przedstawisz wymagane dokumenty i podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Możesz otrzymać kartę wraz z numerem PIN w trakcie wizyty w oddziale. Karta taka nie jest w pełni spersonalizowana (na karcie nie ma wytłoczonego Twojego imienia i nazwiska), a okres ważności karty wynosi 1 rok. Czas oczekiwania na kartę spersonalizowaną wynosi do 14 dni roboczych. Wysyłana jest ona listem poleconym; osobną przesyłką otrzymujesz numer PIN do karty.
 • Kartę aktywujesz w oddziale, w systemie bankowości internetowej, przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Alior Banku.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

 • Odwiedź dowolny oddział Alior Banku.
 • Po określeniu Twojej zdolności kredytowej, pracownik oddziału przedstawi ofertę banku. Jeśli będziesz nią zainteresowany, podpiszesz umowę karty kredytowej.
 • Możesz otrzymać kartę wraz z numerem PIN w trakcie wizyty w oddziale. Karta taka nie jest w pełni spersonalizowana (na karcie nie ma wytłoczonego Twojego imienia i nazwiska), a okres ważności karty wynosi 1 rok. Czas oczekiwania na kartę spersonalizowaną wynosi do 14 dni roboczych. Wysyłana jest ona listem poleconym; osobną przesyłką otrzymujesz numer PIN do karty.
 • Kartę aktywujesz w oddziale, w systemie bankowości internetowej, przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Alior Banku.