Bank Pekao S.A. - Visa Platinum


Visa Platinum

Bank Pekao S.A.
Visa Platinum


Koszt 12 miesięczny:
635,42 PLN
Okres bez odsetek:
55 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Jako właściciel karty korzystasz z rozbudowanego pakietu usług: Pakiet Klubowy, program partnerski Private Club oraz Private Consulting. Dodatkowo bezpłatnie: Platynowy Pakiet Ubezpieczeń i ubezpieczenie karty. Limit kredytowy na karcie wynosi maksymalnie 150.000 zł.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Wysokość limitu karty ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. do 150 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 10% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 10,00 %
Okres ważności karty Okres ważności karty wynosi 2 lata. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do karty głównej możesz otrzymać maksymalnie 5 kart dodatkowych dla swoich bliskich. Pierwsze 2 karty mogą zostać wydane natychmiast, kolejne 3 - po upływie 12 miesięcy. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 100 zł. 5 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - platynowa
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Za wydanie karty bank pobiera opłatę w wysokości 500 zł. 500,00 PLN
Opłata roczna Opłata w wysokości 500 zł pobierana od drugiego roku używania karty. Opłata roczna jest zwracana, jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 54.000 zł. Jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 36.000 zł, opłata za użytkowanie karty zmniejszana jest do wartości 100 zł. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za obsługę karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych banku oraz współpracującej krajowej sieci bankomatów Euronet kosztuje 3,5% kwoty transakcji, minimum 7 zł. 3,50 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicą kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 7 zł. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opcja sprawdzania salda na rachunku karty w bankomacie Pekao S.A. dostępna jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak opłaty za przekroczenie limitu kredytu. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana limitów miesięcznych wymaga kontaktu z osobistym doradcą. Zwiększenie dostępnego limitu na karcie jest bezpłatne. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, bank pobiera opłatę za czynności windykacyjne w wysokości 10 zł. 10,00 PLN
Opłata za balance transfer Operacja przeniesienia zadłużenia z jednej karty na drugą jest niedostępna. -
Miesięczny limit wydatków Limit wydatków ustalany jest do wysokości przyznanego limitu kredytowego na karcie. 150 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz sam określić dzienny limit wypłaty gotówki z opcji zaproponowanych przez bank oraz wnioskować o zmianę limitu w dowolnym momencie trwania umowy. 150 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych obejmuje ubezpieczenie Twoje oraz dwóch towarzyszących Tobie osób w podróży zagranicznej w zakresie: następstw nieszczęśliwych wypadków (w kwocie do 100.000 zł), kosztów leczenia poza granicami kraju (do 150.000 zł), kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia), kosztów pobytu osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5.000 zł), kosztów związanych z udzieleniem natychmiastowej pomocy assistance oraz assistance informacyjny (informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda , wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne), kosztów opóźnienia bagażu podróżnego (do 1.000 zł), kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu podróżnego (do 2.000 zł), kosztów opóźnienia lotu (do 1.000 zł), kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej: szkody na osobie w czasie podróży (do 100.000 zł), szkody na rzeczy do (10.000 zł).
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak.
   z rachunku zewnętrznego TAK Dostępne bezpłatnie.
Dostęp online TAK Bank zapewnia klientom dostęp do wszelkich operacji dokonywanych kartą kredytową za pomocą serwisów Pekao24 : PekaoInternet, TelePekao, PekaoSMS.
Kredyt ratalny NIE Opcja niedostępna.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności kartą za zakupy dokonane w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia na karcie swojego wizerunku. -
Zmiana PIN'u TAK Masz możliwości samodzielnej zmiany numeru PIN w bankomatach banku Pekao S.A.. Nadanie nowego numeru PIN jest bezpłatne. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN wiąże się z odtworzeniem numeru. Operacji takiej możesz dokonać jedynie za pośrednictwem konsultanta TelePekao. Koszt jednorazowej operacji wynosi 10 zł. 10,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelew z rachunku karty kredytowej na rachunek konta osobistego prowadzonego w Pekao S.A. realizowany jest za pośrednictwem usługi Pekao24. Opłata za każdorazową operację wynosi 0,5% wartości przelewu, minimum 1 zł. 1,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjną wypłatę gotówki przez VISA International poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 103 USD. 103,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Za wydanie karty zastępczej przez VISA International poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 185 USD. 185,00 USD
Usługa dodatkowa TAK Pakiet Klubowy, program partnerski Private Club, Private Consulting. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Pakiet Klubowy Do karty głównej dołączone są bezpłatnie dwie karty klubowe: Priority Traveller i Priority Pass. Karta Priority Pass umożliwia Tobie oraz osobie towarzyszącej dostęp do ponad 600 ekskluzywnych poczekalni VIP na lotniskach całego świata, gdzie na lot oczekujecie w komfortowych warunkach. Każdorazowe skorzystanie z usługi dostępu do saloników VIP, oferowane w ramach karty Priority Pass, obarczone jest jest ryczałtową opłatą w równowartości 27 USD. Karta Priority Traveller pozwala (po dokonaniu uprzedniej rezerwacji) ze skorzystania z wybranej oferty programu Priority Traveller. Dzięki tej karcie uzyskasz zniżki do 50% w jednym z 80 tysięcy hoteli na całym świecie; do 30% rabatu w wypożyczalniach samochodów; wstęp do 250 ekskluzywnych klubów wypoczynkowych, klubów nocnych i fitness z obniżką do 50%; zniżki do 50% w ponad 250 elitarnych klubach golfowych.
Program rabatowy Galeria Rabatów Korzystający z karty kredytowej możesz liczyć na rabaty w ponad 1.800 punktach usługowych partnerów banku w całym kraju z takich dziedzin jak: podróże, sport i rekreacja; zdrowie i uroda; rozrywka i edukacja; dom i transport; odzież , obuwie, galanteria skórzana i biżuteria; kulinaria, alkohole, kwiaty; elektronika. Zniżki sięgają do 30%. Program rabatowy oprócz standardowych zniżek obejmuje również promocje specjalne, m.in. dodatkowe rabaty w biurach podróży i hotelach.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Karta dedykowana jest osobom o wysokim statusie społecznym i zawodowym, których miesięczny dochód netto wynosi co najmniej 25.000 zł lub posiadają aktywa finansowe w wysokości minimum 1.000.000 zł, ulokowane w Pekao S.A..
  • Karta kierowana dla osób zaproszonych przez bank do skorzystania z oferty. Wnioskowanie o kartę możliwe jest wyłącznie bezpośrednio u doradcy osobistego.


Doradca klienta VIP Banku Pekao S.A.

Doradca klienta VIP Banku Pekao S.A.

  • Karta kierowana dla osób zaproszonych przez bank do skorzystania z oferty, korzystających z usług Private Banking Pekao S.A.. Wnioskowanie o kartę możliwe jest wyłącznie bezpośrednio u doradcy osobistego.
  • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy, karta i koperta zawierająca kod identyfikacyjny PIN, wręczane są Tobie osobiście przez doradcę bankowego.
  • Kartę aktywujesz za pośrednictwem doradcy bankowego.