Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Visa INFINITE


Visa INFINITE

Bank Pekao S.A.
Visa INFINITE


Koszt 12 miesięczny:
1 335,42 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia

Zwróć uwagę

Kartę Pekao VISA Infinite przeznaczona jest dla osób często podróżujących biorąc pod uwagę zarówno krótkie wyjazdy służbowe jak i wakacje. Kartę wyróżnia dostęp do prestiżowych usług ułatwiających podróżowanie: VISA Luxury Hotels, VISA Infinite Offers, Serwis concierge oraz Priority Pass, a także wydarzeń dedykowanych tylko i wyłącznie posiadaczom karty, serwis concierge oraz rozbudowany pakiet bezpłatnych ubezpieczeń.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Wysokość limitu karty ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. do 200 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 10% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 10,00 %
Okres ważności karty Okres ważności karty wynosi 2 lata. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do karty głównej możesz otrzymać maksymalnie 5 kart dodatkowych dla swoich bliskich. Pierwsze 2 karty mogą zostać wydane natychmiast, kolejne 3 - po upływie 12 miesięcy. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 400 zł. 5 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - inna
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Za wydanie karty bank pobiera opłatę w wysokości 1.200 zł. Opłata za kartę w pakiecie z kartą MasterCard WORLD SIGNIA wynosi 900 zł. 1 200,00 PLN
Opłata roczna Opłata w wysokości 1.200 zł pobierana od drugiego roku używania karty. Opłata roczna jest zwracana, jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 90.000 zł. Jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 60.000 zł, opłata za użytkowanie karty zmniejszana jest o połowę do wartości 400 zł. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za obsługę karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych banku oraz współpracującej krajowej sieci bankomatów Euronet kosztuje 3,5% kwoty transakcji, minimum 7 zł. 3,50 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicą kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 7 zł. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opcja sprawdzania salda na rachunku karty w bankomacie Pekao S.A. dostępna jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak opłaty za przekroczenie limitu kredytu. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana limitów miesięcznych wymaga kontaktu z osobistym doradcą. Za zwiększenie dostępnego limitu na karcie bank nie pobiera opłaty. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, bank pobiera opłatę za czynności windykacyjne w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
Opłata za balance transfer Operacja przeniesienia zadłużenia z jednej karty na drugą jest niedostępna. -
Miesięczny limit wydatków Limit wydatków ustalany jest do wysokości przyznanego limitu kredytowego na karcie. 200 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz sam określić dzienny limit wypłaty gotówki z opcji zaproponowanych przez bank oraz wnioskować o zmianę limitu w dowolnym momencie trwania umowy. 200 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Ubezpieczenie Program ubezpieczeniowy VISA Infinite oferuje wsparcie i pomoc podczas podróży zagranicznej (obejmuje zarówno wyjazdy zorganizowane, jak i indywidualne) oraz pokrycie kosztów, m.in. w przypadkach: nagłego wypadku medycznego w podróży zagranicznej, w tym honoraria lekarzy, koszty szpitala, leczenia oraz koszty przewozu ubezpieczonego do szpitala, do kwoty 10.000.000 EUR, opóźnienia bagażu (do 375 EUR) lub jego utraty (do 5.000 EUR), odwołania lub skrócenia podróży zagranicznej - wypłata do 10.000 EUR obejmująca koszty podróży i zakwaterowania w przypadku konieczności odwołania całości lub części podróży zagranicznej, utraty, lub uszkodzenia sprzętu narciarskiego, własnego - wypłata odszkodowania do kwoty 2.500 EUR lub wypożyczonego do kwoty 750 EUR, utraty, kradzieży lub uszkodzenia własnego sprzętu do gry w golfa - wypłata odszkodowania, do kwoty 5.000 EUR. Szeroki pakiet ubezpieczeniowy obejmuje osoby do 79 roku życia.
Ubezpieczenie karty W przypadku utraty karty bank przejmie wcześniejszą odpowiedzialność za transakcje dokonane przed zgłoszeniem jej utraty, niezależnie od godziny dokonania transakcji.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Automatyczna spłata zadłużenia jest dostępna bezpłatnie.
   z rachunku zewnętrznego TAK Dostępne bezpłatnie.
Dostęp online TAK Bank zapewnia klientom dostęp do wszelkich operacji dokonywanych kartą kredytową za pomocą serwisów Pekao24 : PekaoInternet, TelePekao, PekaoSMS.
Kredyt ratalny NIE Opcja niedostępna.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności kartą za zakupy dokonane w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia na karcie swojego wizerunku. -
Zmiana PIN'u TAK Masz możliwości samodzielnej zmiany numeru PIN w bankomatach banku Pekao S.A.. Nadanie nowego numeru PIN jest bezpłatne. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN wiąże się z odtworzeniem numeru. Operacji takiej możesz dokonać jedynie za pośrednictwem konsultanta TelePekao. Koszt jednorazowej operacji wynosi 10 zł. 10,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelew z rachunku karty kredytowej na rachunek konta osobistego prowadzonego w Pekao S.A. realizowany jest za pośrednictwem usługi Pekao24. Opłata za każdorazową operację wynosi 0,5% wartości przelewu, minimum 1 zł. 1,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjną wypłatę gotówki poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 103 USD. 103,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Za wydanie karty zastępczej poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 185 USD. 185,00 USD
Usługa dodatkowa TAK VISA Luxury Hotels, VISA Infinite Offers, Priority Pass, Serwis concierge. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Usługi dodatkowe Do dyspozycji posiadacza karty pozostaje usługa Private Consulting, a także program partnerski Private Club. Pakiet Private Consulting zapewnia preferencyjne warunki obsługi w prawie 60 renomowanych firmach doradczych z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i sztuką oraz kancelariach notarialnych. Wśród specjalnej obsługi wyróżnić możemy m.in. rabaty, bezpłatne konsultacje. Program partnerski Private Club to prestiżowy program oferujący liczne rabaty i przywileje u partnerów banku reprezentujących najwyższy poziom świadczonych usług w ponad 700 punktach usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Są to m.in. restauracje, hotele, sklepy z biżuterią i ekskluzywną odzieżą, winiarnie, kliniki medyczne, kluby rekreacyjno-sportowe, galerie sztuki.
Pakiet Klubowy Do karty głównej dołączone są bezpłatnie dwie karty klubowe: Priority Traveller i Priority Pass. Karta Priority Pass umożliwia Tobie oraz osobie towarzyszącej dostęp do ponad 600 ekskluzywnych poczekalni VIP na lotniskach całego świata, gdzie na lot oczekujecie w komfortowych warunkach. Usługa dla właściciela/posiadacza karty jest bezpłatna. Każdorazowe skorzystanie z dostępu do saloników VIP przez osobę towarzyszącą jest ryczałtowe opłatą o równowartości 27 USD. Karta Priority Traveller pozwala (po dokonaniu uprzedniej rezerwacji) ze skorzystania z wybranej oferty programu Priority Traveller. Dzięki tej karcie uzyskasz zniżki do 50% w jednym z 80 tysięcy hoteli na całym świecie; do 30% rabatu w wypożyczalniach samochodów; wstęp do 250 ekskluzywnych klubów wypoczynkowych, klubów nocnych i fitness z obniżką do 50%; zniżki do 50% w ponad 250 elitarnych klubach golfowych.
Serwis concierge Serwis concierge zapewnia: informację: turystyczną, biznesową, kulturalną i sportową, w tym dla miłośników golfa, pomoc w rezerwacji hoteli i restauracji na całym świecie, usługę kalendarzową - przypomnienie o ważnych datach, zorganizowanie i dostarczenie upominków, dostęp do pośredników oferujących bilety na wszelkiego typu wydarzenia kulturalne i sportowe, rezerwację biletów i pomoc w ich dostarczeniu oraz wiele innych informacji i usług przydatnych na co dzień i w podróży.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Karta dedykowana jest osobom o wysokim statusie społecznym i zawodowym, których miesięczny dochód netto wynosi co najmniej 25.000 zł lub posiadają aktywa finansowe w wysokości minimum 1.000.000 zł, ulokowane w Pekao S.A..
  • Karta kierowana dla osób zaproszonych przez bank do skorzystania z oferty. Wnioskowanie o kartę możliwe jest wyłącznie bezpośrednio u doradcy osobistego.


Doradca klienta VIP Banku Pekao S.A.

Doradca klienta VIP Banku Pekao S.A.

  • Karta kierowana dla osób zaproszonych przez bank do skorzystania z oferty, korzystających z usług Private Banking Pekao S.A.. Wnioskowanie o kartę możliwe jest wyłącznie bezpośrednio u doradcy osobistego.
  • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy, karta i koperta zawierająca kod identyfikacyjny PIN, wręczane są Tobie osobiście przez doradcę bankowego.
  • Kartę aktywujesz za pośrednictwem doradcy bankowego.