Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank BPS - Visa Gold


Visa Gold

Bank BPS
Visa Gold


Koszt 12 miesięczny:
135,42 PLN
Okres bez odsetek:
56 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta kredytowa Visa Gold oferuje limit kredytowy do 50.000 zł z okresem bezodsetkowym wynoszącym 56 dni. Jedyna opłata związana z posiadaniem karty jest opłatą roczną naliczaną dopiero od drugiego roku jej posiadania. Dodatkowo istniej możliwość jej uniknięcia, musisz jedynie wykonać odpowiednią ilość transakcji na kwotę co najmniej 25.000 zł.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 51 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 9,50%
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 51 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,79%
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 1 miesiąc -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie przez bank. Na jego wysokość ma wpływ Twoja zdolność kredytowa. Maksymalna kwota limitu jaką możesz uzyskać wynosi 50.000 zł. do 50 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 3% aktualnego zadłużenia karty, minimum 40 zł. 3,00 %
Okres ważności karty Karta ważna przez okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Do głównego rachunku karty nie ma możliwości wydania kart dodatkowych. 0 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Karta wydawana bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata za roczną obsługę karty (pobierana od 2 roku użytkowania karty) wynosi 150 zł. Jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych dokonanych kartą wyniesie w tym okresie co najmniej 25.000 zł, wówczas powyższa opłata nie będzie pobrana. 150,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Karta wznawiana bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za obsługę karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki jest operacją płatną w wysokości 3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 3,00 %
   zagranica Wypłata gotówki jest operacją płatną w wysokości 3% kwoty transakcji, minimum 10 zł. 3,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie aktualnego stanu rachunku karty oraz historii 10 ostatnich operacji finansowych realizowanych za jej pośrednictwem jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu karty wynosi 30 zł. 30,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana limitu w karcie jest operacją bezpłatną. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Za obsługę nieterminowej spłaty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
Opłata za balance transfer Istnieje możliwość przeniesienia zadłużenia karty z innego banku do Banku BPS. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit transakcji realizowanych za pośrednictwem karty jest ograniczony jedynie wysokością limitu przyznanego na karcie. 50 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienny limit wypłaty gotówki wynosi 5.000 zł. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Bezpieczna Karta Pakiet obejmuje: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej z bankomatu, ubezpieczenie zakupionego towaru, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie „Pomoc medyczna na terenie RP”, ubezpieczenie „Pomoc w domu – Home Assistance”, ubezpieczenie „Pomoc w podróży samochodem – Car Assistance oraz Concierge”, ubezpieczenie „Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej”.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE Usługa niedostępna.
   z rachunku zewnętrznego NIE
Dostęp online NIE Dostęp do rachunku karty za pośrednictwem infolinii.
Kredyt ratalny TAK Opcja Planu Ratalnego dostępna w momencie rozłożenia zadłużenia karty kredytowej w minimalnej wysokości 300 zł.
Karta wypukła TAK Karta kredytowa Visa Classic jest kartą wypukłą.
Możliwość płacenia w internecie TAK Istnieje możliwość dokonywania zakupów przez internet.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Bezpłatnej zmiany numeru PIN możesz dokonać w bankomatach BZ WBK. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Wygenerowanie nowego numeru PIN jest operacją bezpłatną. Możesz tego dokonać w oddziale banku lub u konsultanta infolinii. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelew z rachunku karty kosztuje 3% przelewanej kwoty, minimum 5 zł. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Minimum formalności Aktualnym klientom banku (m.in. posiadaczom POL-Konta od minimum 6 m-cy z regularnymi wpływami na konto, kredytobiorcom czy posiadaczom depozytów w Banku BPS) karta wydawana jest przy minimum formalności (m.in. brak wymogu udokumentowania osiąganych dochodów).
BEZPIECZNA KARTA Jako właściciel karty kredytowej zostajesz bezpłatnie objęty pakietem ubezpieczeń BEZPIECZNA KARTA. W skład pakietu wchodzi ubezpieczenie utraty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku powstałej na skutek użycia utraconej karty w wyniku kradzieży, utraty na skutek rozboju lub zagubienia jak również sfałszowania karty (w tym również w wyniku tzw. skimmingu); ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu (do 6 godzin od wypłaty); ubezpieczenie towaru zakupionego przy pomocy karty; ubezpieczenie szkody polegającej na zniszczeniu lub utracie portfela, torebki, teczki, plecaka itp., kluczy, dokumentów czy też kart płatniczych, ubezpieczenie „Pomoc medyczna na terenie RP”, ubezpieczenie „Pomoc w domu – Home Assistance”, ubezpieczenie „Pomoc w podróży samochodem – Car Assistance oraz Concierge”, ubezpieczenie „Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej”.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
  • Osoba pełnoletnia, której wiek w dniu złożenia wniosku nie przekracza 70 lat.
  • Osiąganie stałych dochodów w minimalnej wysokości 800 zł netto.


Oddział Banku BPS

Oddział Banku BPS

  • Udaj się do najbliższego oddziału Banku BPS.
  • Podczas wizyty w wybranej placówce banku składasz wniosek o kartę kredytową, na miejscu otrzymujesz również wstępną decyzję kredytową.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez bank złożonego wniosku, w ciągu 14 dni od podpisania umowy otrzymasz przesyłką zwykłą na adres do korespondencji kopertę z numerem PIN, co jest jednoznaczne z zaproszeniem do odbioru karty w banku.
  • Kartę aktywujesz u doradcy w oddziale podczas jej odbioru lub poprzez użycie jej w bankomacie.