Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Platynowa Karta Kredytowa


Platynowa Karta Kredytowa

ING Bank Śląski
Platynowa Karta KredytowaKoszt 12 miesięczny:
135,42 PLN
Okres bez odsetek:
52 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez internet
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Będąc właściciel karty korzystasz z rozbudowanego pakietu ofert i usług: Karta Priority Pass, Program IAPA, Bezpłatne powiadomienia SMS o spłacie zadłużenia oraz Program ING Cocierge. Dodatkowo możesz nabyć pełny Pakiet Ubezpieczeniowy Spłata na Bank Plus. Indywidualnie przyznawany limit kredytowy, maksymalnie do 200 000 zł.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Maksymalny limit kredytowy jest indywidualnie ustalany przez bank po skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Minimalny dochód netto wymagany do uzyskania karty - 12 500 zł. do 200 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 5% od wykorzystanego limitu, minimum 50 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 5 lat. 5 lat
Liczba kart dodatkowych Karta dodatkowa wydawana dla osoby, która ukończyła 13 rok życia, wskazanej przez posiadacza karty głównej. Karta wydawana bezpłatnie. 1 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - platynowa
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Brak opłaty za wydanie karty. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna pobierana jest w każdym roku użytkowania karty – w wysokości 650 zł. Opłata jest naliczana, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, wyniesie mniej niż 12 500 zł. 650,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych. 0,00 %
   zagranica Brak opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą. 0,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Operacji można dokonać przez infolinię banku lub w bankomacie. Jest ona bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie limitu karty bank nie pobiera żadnych opłat. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Operacja bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank nie pobiera opłaty za nieterminową spłatę zadłużenia. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Istnieje możliwość przeniesienie zadłużenia z karty wydanej w innym banku w ciężar limitu na karcie w ING, pod warunkiem iż nie przekracza ono maksymalnego limitu na karcie o którą się ubiegasz. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Limit miesięcznych wydatków ogranicza wysokość przyznanego limitu na karcie. 200 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienny limit wypłat gotówki wynosi 15.000 zł. 15 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Bezpieczny Prestiż - Platyna Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty gwarantuje pokrycie straty do kwoty 150 EUR. Obejmuje ono transakcje, w tym również internetowe, dokonane przy użyciu karty w ciągu 48 godzin przed jej zastrzeżeniem. Ubezpieczenie od utraty gotówki pobranej z bankomatu przy pomocy karty - zapewnia ochronę na wypadek rabunku lub kradzieży (z włamaniem) gotówki wypłaconej z bankomatu w okresie 24 godzin od momentu jej pobrania. Ubezpieczenie od utraty portfela, dokumentów oraz karty - zapewnia refundację poniesionych kosztów, które powstały w wyniku kradzieży lub rabunku karty oraz dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, legitymacji lub portfela utraconych wraz z kartą. Ubezpieczenie towarów zakupionych za pomocą karty - obejmuje szkody w mieniu zakupionym za pomocą karty powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub zniszczenia zakupionego towaru. Dodatkowo pakiet zawiera: ubezpieczenie kosztów leczenia - w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; wypłatę odszkodowania w przypadku utraty bagażu lub rzeczy osobistych oraz opóźnienia bagażu lub rzeczy osobistych dłuższego niż 4 godziny; dodatkowe świadczenia - usługi assistance.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Spłata na Bank Ubezpieczenie jest dobrowolne, jego koszt to 0,45% salda zadłużenia z ostatniego dnia miesięcznego cyklu rozliczeniowego. 0,45 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, z rachunku w ING.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online TAK Dostęp online dla osób posiadających założony w banku rachunek osobisty.
Kredyt ratalny NIE Niedostępny.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Dostępne dokonywanie wszelkich płatności w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta bezpłatnie wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiany numeru PIN karty możesz dokonać bezpłatnie w dowolnym bankomacie ING Banku Śląskiego, za pomocą bankowości internetowej oraz telefonicznie. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie PIN-u wiąże się z wydaniem nowej karty i wygenerowaniem nowego numeru PIN za co bank nie pobiera opłat. Cała operacja może potrwać nawet 14 dni od daty zgłoszenia do daty otrzymania karty. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu z karty kredytowej możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej ING. Od transakcji przelewów z kart kredytowych naliczane są odsetki w sposób analogiczny jak w przypadku transakcji wypłaty gotówki z bankomatu. Opłata za dokonanie przelewu kosztuje 2% kwoty przelewu, minimum 5 zł. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Na Twój wniosek karta za granicą w trybie pilnym zostanie dostarczana przesyłką kurierską. Ponosisz jedynie koszty przesyłki kurierskiej. 0,00 PLN
Usługa dodatkowa TAK Karta Priority Pass, Program IAPA, Serwis Concierge. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 11,38 %
Całkowita kwota kredytu - 59 575,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 5 096,23 PLN
w tym:  
odsetki - 4 446,23 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 650,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 64 671,23 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Serwis Concierge Wraz z kartą uzyskujesz bezpłatny dostęp do usług Serwisu Concierge: opieki w czasie podróży i w domu, obejmującej w szczególności serwis informacyjny, infolinię, wszelkiego rodzaju rezerwacje, doręczanie kwiatów, prezentów, usługi kurierskie oraz organizację wszelkiego typu usługi na życzenie posiadacza karty (realizacja usługi, w tym dostawa, jest odpłatna).

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Karta oferowana wyłącznie osobom obsługiwanym w ramach segmentu Bankowości Prywatnej, posiadającym w ING aktywa w kwocie minimum 500.000 zł.
  • Wniosek o zamianę karty kredytowej innego banku na kartę kredytową ING Banku Śląskiego możesz złożyć jedynie w przypadku, gdy poprzednia karta była prowadzona bez zastrzeżeń w jednym z dziewięciu banków: Bank BPH, CitiBank, Raiffeisen Bank, mBank, MultiBank, PKO BP, Pekao S.A., BZ WBK, Millennium Bank.


Wniosek u doradcy ING Bank Śląski

Wniosek u doradcy ING Bank Śląski

  • Karta kierowana dla osób zaproszonych przez bank do skorzystania z oferty, korzystających z usług Bankowości Prywatnej ING Banku Śląskiego. Wnioskowanie o kartę możliwe jest wyłącznie bezpośrednio u doradcy osobistego.
  • W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy, karta i koperta zawierająca kod identyfikacyjny PIN, wręczane są Tobie osobiście przez doradcę bankowego.
  • Kartę aktywujesz za pośrednictwem doradcy bankowego.