Alior Bank - MasterCard World


MasterCard World

Alior Bank
MasterCard WorldKoszt 12 miesięczny:
145,42 PLN
Okres bez odsetek:
59 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta z wysokim limitem kredytowym, którego wartość może wynieść nawet 100.000 zł wydawana zostaje w ramach programu World MasterCard Rewards. Jako właściciel karty możesz swobodnie korzystać z programu lojalnościowego Priceless Specials oraz bezpłatnego pakietu ubezpieczeń podróżnych.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 59 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 59 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie przez bank. Na jego wysokość ma wpływ Twoja zdolność kredytowa. do 100 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 3% aktualnego zadłużenia karty. 3,00 %
Okres ważności karty Karta ważna przez okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Możesz wnioskować o maksymalnie 10 kart dodatkowych. 10 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - czarna
Typ karty - prestige

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Wydanie karty kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
Opłata roczna Podstawowa opłata za roczne użytkowanie karty wynosi 150 zł. W przypadku wykonania transakcji na łączną kwotę minimum 15.000 zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy opłata zostaje obniżona do 75 zł; opłata wyniesie 0 zł jeżeli w tym okresie dokonasz kartą transakcji na łączną kwotę minimum 30.000 zł. 150,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata pobierana w formie opłaty rocznej. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata pobierana w formie opłaty rocznej. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Za wypłatę gotówki w kraju zapłacisz 5% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł. 5,00 %
   zagranica Za wypłatę gotówki za granicą zapłacisz 5% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł. Dodatkowo pobierana jest opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznej spoza strefy EURO w wysokości 2% wartości transakcji. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie aktualnego stanu rachunku karty jest operacją płatną w wysokości 1 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Brak opłaty za przekroczenie limitu. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu na karcie kosztuje 50 zł. 50,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak opłaty za nieterminową spłatę kredytu. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Przeniesienia karty z innego banku możesz dokonać bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit transakcji realizowanych za pośrednictwem karty jest ograniczony jedynie wysokością limitu przyznanego na karcie. 100 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz określić indywidualny dzienny limit wypłaty gotówki. W przypadku nieokreślenia limitu karty operacje będą autoryzowane do wysokości dostępnego limitu na rachunku karty. 100 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Assistance Chartis W skład Assistance Chartis wchodzą ubezpieczenia: nieuprawnionego użycia karty, gotówki od rozboju, mienia zakupionego za pomocą karty, gwarancji najniższej ceny, ubezpieczenie podróżne (w tym pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie bagażu i koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, koszty opóźnienia lotu, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance w podróży), NNW, assistance w Polsce (Medyczny, Domowy i Informacyjny).
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie na życie Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon ubezpieczonego i całkowita trwała niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo wskutek NW. Składka ubezpieczeniowa w wysokości 0,25% naliczana jest od salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego na rachunku Twojej karty kredytowej. 0,25 %
Ubezpieczenie od utraty pracy Przedmiotem ubezpieczenia są: w ubezpieczeniu utraty pracy - następstwa utraty pracy oraz w ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy - czasowa niezdolność do pracy spowodowana nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązków spłaty salda zadłużenia karty kredytowej. Składka ubezpieczeniowa w wysokości 0,05% naliczana jest od salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego na rachunku Twojej karty kredytowej. 0,05 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym NIE
   z rachunku zewnętrznego TAK
Dostęp online TAK Do rachunku karty masz całodobowy dostęp poprzez system bankowości internetowej.
Kredyt ratalny TAK Tak.
Karta wypukła NIE
Możliwość płacenia w internecie TAK Tak.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona jest w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Bezpłatnie zmianę numeru PIN możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej lub konsultanta infolinii. Za zmianę PIN w bankomacie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN następuje automatycznie w następnym dniu. Możesz jej dokonać również za pośrednictwem konsultanta infolinii. Usługa jest bezpłatna. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu z rachunku karty możesz dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej, mobilnej, konsultanta infolinii lub w oddziale. Przelew traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa. Opłata w każdym z powyższych przypadków wynosi 5% kwoty przelewu, minimum 10 zł. 10,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Usługa niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Usługa niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe Tak.
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 14,31 %
Całkowita kwota kredytu - 5 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 372,44 PLN
w tym:  
odsetki - 276,44 PLN
prowizja - 10,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 0,00 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 5 372,44 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Waluta rozliczeniowa W przypadku płatności kartą w dolarach, euro bądź funtach brytyjskich, Twoja transakcja zostanie przewalutowana na złote po kursie banku. Jeśli dokonasz kartą transakcji w innej walucie niż wcześniej wymienione, wówczas dokonywane jest przewalutowanie najpierw na dolary według kursu MasterCard, a następnie na złote.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Minimalny dochód netto uprawniający do ubiegania się o kartę kredytową wynosi 500 zł.


Wniosek online Alior Banku

Wniosek online Alior Banku

 • Wypełnij wniosek o kartę kredytową Alior Banku zostawiając szczegółowe dane osobowe (m.in. numer dowodu oraz PESEL), informacje dotyczące źródła dochodów oraz dane karty. Na tym etapie wybierasz także oddział Alior Banku, z którego nastąpi kontakt.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku, określi jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty.
 • Kolejnym krokiem jest wizyta w wybranym przez Ciebie oddziale Alior Banku.
 • Podczas wizyty w oddziale przedstawisz wymagane dokumenty i podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Możesz otrzymać kartę wraz z numerem PIN w trakcie wizyty w oddziale. Karta taka nie jest w pełni spersonalizowana (na karcie nie ma wytłoczonego Twojego imienia i nazwiska), a okres ważności karty wynosi 1 rok. Czas oczekiwania na kartę spersonalizowaną wynosi do 14 dni roboczych. Wysyłana jest ona listem poleconym; osobną przesyłką otrzymujesz numer PIN do karty.
 • Kartę aktywujesz w oddziale, w systemie bankowości internetowej, przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Alior Banku.


Oddział Alior Banku

Oddział Alior Banku

 • Odwiedź dowolny oddział Alior Banku.
 • Po określeniu Twojej zdolności kredytowej, pracownik oddziału przedstawi ofertę banku. Jeśli będziesz nią zainteresowany, podpiszesz umowę karty kredytowej.
 • Możesz otrzymać kartę wraz z numerem PIN w trakcie wizyty w oddziale. Karta taka nie jest w pełni spersonalizowana (na karcie nie ma wytłoczonego Twojego imienia i nazwiska), a okres ważności karty wynosi 1 rok. Czas oczekiwania na kartę spersonalizowaną wynosi do 14 dni roboczych. Wysyłana jest ona listem poleconym; osobną przesyłką otrzymujesz numer PIN do karty.
 • Kartę aktywujesz w oddziale, w systemie bankowości internetowej, przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Alior Banku.