Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Pekao S.A. - Złota Karta Kredytowa Pekao/Shell


Złota Karta Kredytowa Pekao/Shell

Bank Pekao S.A.
Złota Karta Kredytowa Pekao/Shell


Koszt 12 miesięczny:
305,42 PLN
Okres bez odsetek:
55 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Każde 5 zł wydane na zakupy przy użyciu karty to 1 punkt w programie lojalnościowym SMART. Punkty możesz wymienić na prezenty oferowane w Katalogu SMART. Atutami oferty jest szeroki zakres bezpłatnych ubezpieczeń oraz dostęp do kart klubowych: Priority Pass oraz Priority Traveller.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Wysokość limitu karty ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta biorąc pod uwagę jego zdolność kredytową. do 50 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 10% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 10,00 %
Okres ważności karty Okres ważności karty wynosi 2 lata. 2 lata
Liczba kart dodatkowych Do karty głównej możesz otrzymać maksymalnie 5 kart dodatkowych dla swoich bliskich. Pierwsze 2 karty mogą zostać wydane natychmiast, kolejne 3 - po upływie 12 miesięcy. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 85 zł. 5 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - złota
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Za wydanie karty bank pobiera opłatę w wysokości 170 zł lub 230 zł za kartę z programem Priority Pass. 170,00 PLN
Opłata roczna Opłata w wysokości 170 zł pobierana od drugiego roku używania karty. Opłata roczna jest zwracana, jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 36.000 zł. Jeżeli saldo obrotów na karcie w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 24.000 zł, opłata za użytkowanie karty zmniejszana jest o połowę do wartości 85 zł. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Brak opłaty miesięcznej za obsługę karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach krajowych banku oraz współpracującej krajowej sieci bankomatów Euronet kosztuje 3,5% kwoty transakcji, minimum 4 zł. 3,50 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach zagranicą kosztuje 4% kwoty transakcji, minimum 4,5 zł. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opcja sprawdzania salda na rachunku karty w bankomacie Pekao S.A. dostępna jest bezpłatnie. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie dostępnego limitu na karcie wynosi 40 zł. 40,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Limit dzienny można ustalić w internetowym systemie transakcyjnym Pekao24. Zmiana limitów miesięcznych wymaga udania się do placówki banku. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, bank pobiera opłatę za czynności windykacyjne w wysokości 20 zł. 20,00 PLN
Opłata za balance transfer Operacja przeniesienia zadłużenia z jednej karty na drugą jest niedostępna. -
Miesięczny limit wydatków Limit wydatków ustalany jest do wysokości przyznanego limitu kredytowego na karcie. 50 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Możesz sam określić dzienny limit wypłaty gotówki z opcji zaproponowanych przez bank oraz wnioskować o zmianę limitu w dowolnym momencie trwania umowy. 50 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych obejmuje ubezpieczenie Twoje oraz dwóch towarzyszących Tobie osób w podróży zagranicznej w zakresie: następstw nieszczęśliwych wypadków (w kwocie do 100.000 zł), kosztów leczenia poza granicami kraju (do 100.000 zł), kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia), kosztów pobytu osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5.000 zł), kosztów związanych z udzieleniem natychmiastowej pomocy assistance oraz assistance informacyjny (informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda , wymagane szczepienia, trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne), kosztów opóźnienia bagażu podróżnego (do 1.000 zł), kosztów zaginięcia, uszkodzenia bagażu podróżnego (do 2.000 zł), kosztów opóźnienia lotu (do 1.000 zł).
Pakiet Pomocny Assistance Pomoc w podróży samochodem m.in. w razie awarii samochodu, przebitej opony lub braku paliwa. Ubezpieczenie to zapewnia bezpłatną pomoc drogową w kraju, np. holowanie do warsztatu lub naprawę samochodu na miejscu zdarzenia, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie karty W przypadku utraty karty bank przejmie wcześniejszą odpowiedzialność za transakcje dokonane przed zgłoszeniem jej utraty, niezależnie od godziny dokonania transakcji. Opłata miesięczna w wysokości 6 zł. 6,00 PLN
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Automatyczna spłata zadłużenia jest dostępna bezpłatnie.
   z rachunku zewnętrznego TAK Automatyczna spłata zadłużenia jest dostępna bezpłatnie.
Dostęp online TAK Bank zapewnia klientom dostęp do wszelkich operacji dokonywanych kartą kredytową za pomocą serwisów Pekao24 : PekaoInternet, TelePekao, PekaoSMS.
Kredyt ratalny NIE Opcja niedostępna.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia na karcie swojego wizerunku. -
Zmiana PIN'u TAK Masz możliwości samodzielnej zmiany numeru PIN w bankomatach banku Pekao S.A.. Nadanie nowego numeru PIN jest bezpłatne. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN wiąże się z odtworzeniem numeru. Operacji takiej możesz dokonać jedynie za pośrednictwem konsultanta TelePekao. Koszt jednorazowej operacji wynosi 5 zł. 5,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelew z rachunku karty kredytowej na rachunek konta osobistego prowadzonego w Pekao S.A. realizowany jest za pośrednictwem usługi Pekao24. Opłata za każdorazową operację wynosi 0,5% wartości przelewu, minimum 1 zł. 1,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjną wypłatę gotówki przez MasterCard International poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 95 USD. 95,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Za wydanie karty zastępczej przez MasterCard International poza granicami kraju, bank pobiera opłatę, która stanowi równowartość kwoty 148 USD. 148,00 USD
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska Shell Koncern paliwowy Royal Dutch Shell Group.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe 5 zł = 1 punkt SMART.
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Usługa niedostępna. -
Transakcje gotówkowe Usługa niedostępna. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Punkty SMART Każde 5 zł wydane na zakupy przy użyciu karty kredytowej Pekao/Shell to 1 punkt w programie. Jeśli płacisz nią za paliwo na stacji Shell, zyskujesz dodatkowo, bo punkty naliczają Ci zarówno Shell (zakup należy zarejestrować na karcie SMART lub Shell V-Power Club), jak i bank. Zyskujesz także: punkty powitalne – 1000 za samo wyrobienie karty, 500 za zakup przynajmniej 100 litrów paliwa Shell V-Power Racing lub V-Power Diesel w ciągu pierwszych 2 miesięcy od otrzymania karty (zarejestrowany na karcie SMART lub Shell V-Power Club), 5% zniżki przy zakupie części zamiennych w sieci Inter Cars.
Karty klubowe Do każdej z kart, zarówno głównej jak i dodatkowej, mogą być dołączone na Twoje życzenie dwie karty klubowe: Priority Traveller i Priority Pass. Wiąże się to z dodatkową opłatą roczną w wysokości: 60 zł dla karty głównej oraz 30 zł dla karty dodatkowej. Ponadto, każdorazowe skorzystanie z usługi dostępu do saloników VIP, oferowane w ramach karty Priority Pass, obarczone jest opłatą w wysokości 27 USD.
Program rabatowy Korzystający z karty kredytowej możesz liczyć na rabaty w ponad 2.000 punktach usługowych partnerów banku w całym kraju z takich dziedzin jak: podróże, sport i rekreacja; zdrowie i uroda; rozrywka i edukacja; dom i transport; odzież , obuwie, galanteria skórzana i biżuteria; kulinaria, alkohole, kwiaty; elektronika. Zniżki sięgają do 30%. Program rabatowy oprócz standardowych zniżek obejmuje również promocje specjalne, m.in. dodatkowe rabaty w biurach podróży i hotelach.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Musisz posiadać adres stałego zamieszkania na terytorium Polski.
 • Wymagana zdolność kredytowa do spłaty zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartą.
 • Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty kredytowej.
 • Dołączenie do wniosku o kartę dokumentów potwierdzających źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów oraz innych dokumentów wymaganych przez bank.


Wniosek online Banku Pekao S.A.

Wniosek online Banku Pekao S.A.

 • Wniosek online dostępny tylko dla klientów banku za pośrednictwem usługi Pekao24. Po zalogowaniu do serwisu PekaoInternet, na stronie głównej wybierasz zakładkę "Wniosek o kartę kredytową". Wypełniasz poszczególne pola wniosku zgodnie z dostępna na stronie instrukcją. Złożenie wniosku wymaga akceptacji kodem jednorazowym lub SMS.
 • Po złożeniu wniosku pracownik banku skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych, przedstawiając decyzję banku. Jeśli jest pozytywna, umówi się z Tobą na podpisanie przygotowanych wcześniej dokumentów w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierasz również miejsce podpisania dokumentów, najbliższy oddział.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o wydanie karty kredytowej. Podczas spotkania pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, po czym podpiszesz dokumenty związane z uzyskaniem karty.
 • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz osobnymi listami kartę kredytową (przesyłką poleconą) oraz numer PIN (przesyłką zwykłą).
 • Kartę aktywujesz dokonując dowolnej operacji z użyciem otrzymanego kodu PIN (np. wypłacając gotówkę z bankomatu lub płacąc kartą za zakupy). Aktywacji karty możesz dokonać również za pośrednictwem konsultanta TelePekao.


Agent Banku Pekao S.A.

Agent Banku Pekao S.A.

 • Wypełnij formularz kontaktowy. Podajesz w nim podstawowe dane: imię, nazwisko, oraz Twój numer telefonu. Formularz zostanie skierowany do doradcy banku Pekao.
 • W ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą pracownik banku; przedstawi ofertę kart kredytowych i dobierze odpowiedni dla Ciebie produkt. Jeśli będziesz zainteresowany doradca wypełni wniosek o kartę kredytową prosząc o podanie niezbędnych danych.
 • Po złożeniu wniosku pracownik banku skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych, przedstawiając decyzję banku. Jeśli jest pozytywna, umówi się z Tobą na podpisanie przygotowanych wcześniej dokumentów w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierasz również miejsce podpisania dokumentów, najbliższy oddział.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o wydanie karty kredytowej. Podczas spotkania pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, po czym podpiszesz dokumenty związane z uzyskaniem karty.
 • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz osobnymi listami kartę kredytową (przesyłką poleconą) oraz numer PIN (przesyłką zwykłą).
 • Kartę aktywujesz dokonując dowolnej operacji z użyciem otrzymanego kodu PIN (np. wypłacając gotówkę z bankomatu lub płacąc kartą za zakupy). Aktywacji karty możesz dokonać również za pośrednictwem konsultanta TelePekao.


Infolinia Banku Pekao S.A.

Infolinia Banku Pekao S.A.

 • Zadzwoń na infolinią banku. Doradca przedstawi ofertę banku. Jeśli będziesz zainteresowany wybranym produktem, zostaniesz przełączony do doradcy obsługującego karty płatnicze, który wypełni wniosek o kartę kredytową prosząc o podanie niezbędnych danych. Wniosek ten zostanie skierowany do wybranej przez Ciebie placówki banku.
 • Po złożeniu wniosku pracownik banku skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych, przedstawiając decyzję banku. Jeśli jest pozytywna, umówi się z Tobą na podpisanie przygotowanych wcześniej dokumentów w dogodnym dla Ciebie terminie. Wybierasz również miejsce podpisania dokumentów, najbliższy oddział.
 • W wybranym przez Ciebie oddziale banku zostanie przygotowana umowa o wydanie karty kredytowej. Podczas spotkania pracownik banku zweryfikuje poprawność danych, po czym podpiszesz dokumenty związane z uzyskaniem karty.
 • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz osobnymi listami kartę kredytową (przesyłką poleconą) oraz numer PIN (przesyłką zwykłą).
 • Kartę aktywujesz dokonując dowolnej operacji z użyciem otrzymanego kodu PIN (np. wypłacając gotówkę z bankomatu lub płacąc kartą za zakupy). Aktywacji karty możesz dokonać również za pośrednictwem konsultanta TelePekao.


Oddział Banku Pekao S.A.

Oddział Banku Pekao S.A.

 • Odwiedź najbliższy oddział Pekao S.A. wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Pracownik poprosi o podanie niezbędnych danych, które pozwolą określić Twoją zdolności kredytową, a następnie przedstawi ofertę banku dostosowaną indywidualnie do Twoich potrzeb.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą, podpiszesz przygotowane w międzyczasie dokumenty.
 • W ciągu 8 dni od momentu podpisania umowy otrzymasz osobnymi listami kartę kredytową (przesyłką poleconą) oraz numer PIN (przesyłką zwykłą).
 • Kartę aktywujesz dokonując dowolnej operacji z użyciem otrzymanego kodu PIN (np. wypłacając gotówkę z bankomatu lub płacąc kartą za zakupy). Aktywacji karty możesz dokonać również za pośrednictwem konsultanta TelePekao.