Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Visa Silver Akcja Pajacyk


Visa Silver Akcja Pajacyk

Santander Bank Polska
Visa Silver Akcja Pajacyk


Koszt 12 miesięczny:
315,42 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Korzystając z karty kredytowej Akcja Pajacyk wspierasz Fundację Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomaga dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Część opłat za kartę i prowizji pobieranej przy płaceniu kartą bank przekazuje na konto Fundacji.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 8,99%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,75%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 12 miesięcy 8,99%

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit na karcie przyznawany jest w oparciu o wysokość uzyskiwanych dochodów, maksymalnie może stanowić sześciokrotność Twoich dochodów netto. do 20 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 5% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Możesz zamówić do 3 kart dodatkowych dla swoich bliskich. Bank w pierwszym roku za wydanie karty dodatkowej nalicza opłatę w wysokości 38 zł, miesięczna obsługa karty naliczana jest w kwocie 3 zł od drugiego roku jej posiadania. Opłaty nie są pobierane pod warunkiem rozliczenia minimum 5 transakcji (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania karty lub ostatniego cyklu rozliczeniowego. 3 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - srebrna
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata roczna jest pobierana w pierwszym roku użytkowania karty i wynosi 90 zł. Bank jej nie pobierze, jeśli wykonasz kartą min. 5 transakcji w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu karty. 90,00 PLN
Opłata roczna 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Opłata za wznowienie karty wynosi 15 zł. Bank nie naliczy opłaty za wznowienie karty pod warunkiem wykonania 5 transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów z karty kredytowej) lub gotówkowych. 15,00 PLN
Opłata miesięczna W kolejnych latach jest pobierana opłata miesięczna. Nie zostanie pobrana, jeśli wykonasz w danym miesiącu min. 5 transakcji kartą. 7,50 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki w oddziałach BZ WBK, w bankomatach sieci BZ WBK24, w placówkach agencyjnych BZ WBK Minibank, w bankomatach poza siecią BZ WBK24 oraz w terminalach kosztuje 4% naliczane od kwoty transakcji, minimum 10 zł. 4,00 %
   zagranica Wypłata w bankomatach za granicą BZ WBK pobiera podobną opłatę jak w przypadku transakcji dokonywanych w kraju - 4% od kwoty transakcji, minimum 10 zł. W przypadku transakcji zagranicznych dokonywanych kartą do wartości transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8%. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku karty naliczana w wysokości 2 zł. 2,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu to 10% naliczane od kwoty przekroczenia przyznanego limitu kredytowego, minimum 40 zł. 40,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Bank nie pobiera opłaty za zmianę limitu w karcie. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank nie nalicza opłaty za obsługę nieterminowej spłaty. W przypadku braku spłaty kwoty minimalnej karty wystosuje do Ciebie monit telefoniczny (kontakt telefoniczny z doradcą banku), za który naliczana jest opłata w wysokości 9 zł lub listowny, za który zapłacisz 25 zł (stosowny w przypadku braku kontaktu telefonicznego). 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Przeniesienia karty z innego banku możesz dokonać bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Limit miesięcznych wydatków ogranicza wysokość przyznanego limitu na karcie. 20 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienny limit wypłat gotówki to 2.500 zł. 2 500,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Bezpieczne Pieniądze Wraz z kartą otrzymujesz bezpłatny pakiet ubezpieczeń Bezpieczne Pieniądze, który ochroni przed skutkami zgubienia lub kradzieży karty oraz straty gotówki pobranej za jej pomocą z bankomatu lub kasy oddziału BZ WBK.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort Pakiet Bezpieczne Pieniądze Komfort uzupełnia zakres oferty Bezpieczne Pieniądze o ochronę zakupów opłaconych kartą w przypadku kradzieży bądź zniszczenia, zwrot kosztów odtworzenia dokumentów utraconych wraz z kartą oraz daje dostęp do usług assistance: infolinia ogólna, medyczna, techniczna dla domu i pojazdu, prawna oraz podróżna. Koszt miesięczny w wysokości 3,75 zł. 3,75 PLN
Twoje Bezpieczeństwo Pakiet Twoje Bezpieczeństwo, dodawany automatycznie do nowych kart gdyż jest on bezpłatny przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe użytkowania karty. Gwarantuję spłatę zadłużenia w przypadku utraty pracy, niezdolności do pracy lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Opłata pobierana miesięcznie w wysokości 0,49% od salda zadłużenia. 0,49 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi być z rachunku w BZ WBK.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online NIE Dostęp do rachunku karty poprzez serwis internetowy BZWBK24.
Kredyt ratalny TAK Dostępna opcja Ratio. Spłata zadłużenia karty kredytowej o minimalnej wysokości 200 zł może zostać rozłożona na raty w okresie od 3 do 24 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 10%. Opłata za uruchomienie opcji Ratio naliczana jest w wysokości 1% kwoty zadłużenia, minimum 5 zł.
Karta wypukła TAK Tak. Karta zbliżeniowa działająca w systemie MasterCard PayPass.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość płatności za zakupy w internecie, dodatkowo usługa 3D-Secure.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Tak, karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie TAK Za umieszczenie własnego wizerunku na karcie bank pobiera opłatę w wysokości 9,9 zł. 9,90 PLN
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna bezpłatnie przez infolinię BZ WBK jak również w bankomatach sieci: BZWBK24, CashNet24, Minibank (placówki agencyjne BZ WBK). 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie PIN-u dostępne tylko przez infolinię BZ WBK, dokonywane bezpłatnie. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewu można dokonać na rachunek w PLN. Nie ma możliwości dokonywania przelewów na rachunek własny np: na rachunek innej karty kredytowej. Za dokonanie przelewu pobierana jest opłata w wysokości 3% od kwoty przelewu, minimum 5 zł. Transakcja przelewu elektronicznego z rachunku karty kredytowej traktowana jest jak transakcja bezgotówkowa. 5,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjną wypłatę gotówki za granicą bank pobiera opłatę w wysokości 150 zł. 150,00 PLN
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Bank pobiera opłatę za wydanie karty zastępczej za granicą w wysokości 200 zł. 200,00 PLN
Usługa dodatkowa TAK 3D-Secure. 0,00 PLN

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska Pajacyk Fundacja Polskiej Akcji Humanitarnej.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne Wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej.
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Rabaty Bank zapewnia rabaty w 300 sklepach i punktach handlowo-usługowych partnerów banku (internetowych i stacjonarnych), zlokalizowanych na terenie całej Polski.
3D-Secure Robiąc zakupy w internecie może bezpłatnie skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia swoich transakcji poprzez usługę 3D-Secure. Wystarczy mieć aktywny dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 internet i zarejestrować się w usłudze. Standardowo użytkownik karty jest identyfikowany na podstawie: numeru karty, daty jej ważności oraz wartości kontrolnej CVV2/CVC2. Dzięki usłudze 3D-Secure jest dodatkowo identyfikowany na podstawie smsKodu.
Chargeback Chargeback (obciążenie zwrotne) to możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy jeżeli za towar/usługę zapłacono kartą i usługodawca nie wywiązał się z umowy bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem – na podstawie procedury reklamacyjnej Bank może dochodzić Twoich racji przed drugą stroną transakcji.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Musisz mieszkać i uzyskiwać dochody w Polsce.
 • Posiadasz stałe, udokumentowane źródło dochodów z tytułu umowy o pracę (od minimum 3 miesięcy), emerytury lub renty.
 • Minimalne wymagane dochody netto 650 zł.


Wniosek online BZ WBK

Wniosek online BZ WBK

 • Wypełnij wniosek/zgłoszenie o kartę kredytową BZ WBK zostawiając szczegółowe dane osobowe (m.in. numer dowodu oraz PESEL) oraz dane dotyczące źródła dochodów.
 • Doradca banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku/zgłoszeniu, określi jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty.
 • Bank podejmie decyzję kredytową o przyznaniu karty – informacja o decyzji zostanie wysłana do Ciebie mailem.
 • Umowę kredytową dostarczy do Ciebie kurier – podczas wizyty kuriera podpisujesz niezbędne dokumenty i odsyłasz je za pośrednictwem tego samego kuriera.
 • Karta kredytowa, umowa oraz kod PIN zostaną przesłane pocztą (osobnymi przesyłkami) – kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.
 • Cały proces zgodnie z zapewnieniem banku BZ WBK powinien zamknąć się w ciągu maksymalnie 6 dni.


Mobilny Doradca Banku BZ WBK

Mobilny Doradca Banku BZ WBK

 • Umawiasz się na spotkanie z mobilnym doradcą banku BZ WBK wysyłając zgłoszenie przez internet.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą żeby ustalić czas i miejsce spotkania. Dokona również wstępnej oceny Twojej zdolności kredytowej.
 • Podczas spotkania wypełnisz z doradcą wniosek, przedstawisz zaświadczenie o zatrudnieniu i podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Karta kredytowa oraz podpisane przez bank umowy są wysyłane pocztą pod wskazany adres - kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

 • Odwiedź dowolną placówkę BZ WBK.
 • Waz z doradcą wypełnij wniosek. W ciągu około 15 minut otrzymasz decyzję kredytową.
 • Jeśli decyzja będzie pozytywna - podpiszesz umowę o kartę kredytową.
 • Karta kredytowa wysyłana jest pocztą pod wskazany przez Ciebie w umowie adres - kartę aktywujesz w bankomacie BZ WBK lub za pomocą infolinii BZ WBK.