Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - VISA E.Leclerc


VISA E.Leclerc

Credit Agricole
VISA E.Leclerc


Koszt 12 miesięczny:
170,22 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
  • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
  • Karta posiada ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia

Zwróć uwagę

Karta z limitem do 10.000 zł i okresem bezodsetkowym do 54 dni. Oferuje stały rabat w wysokości 2% na zakupy dokonywane kartą w sieci sklepów E.Leclerc. Dodatkowo korzystasz z upustów do 30% w jednym z blisko 4.000 punktów partnerskich Klubu Rabatowego Banku Credit Agricole.

Informacje o aktualnej promocji

Jeśli w przeciągu 3 miesięcy od wydania karty dokonasz nią minimum 3 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę, otrzymasz zwrot kwoty za wydanie karty – promocja trwa do odwołania.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Wymagany minimalny dochód netto 450 zł miesięcznie. do 10 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata to 4% od kwoty zadłużenia, minimum 20 zł. 4,00 %
Okres ważności karty Karta ważna 3 lata po czym zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Kartę dodatkową bank wydaje dla dowolnie wybranej przez Ciebie osoby. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 25 zł. 4 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Oplata za wznowienie nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 2,9 zł. Opłata nie jest pobierana jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 300 zł. 2,90 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata w wysokości 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł pobierana przy wypłacie gotówki z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. 5,00 %
   zagranica Za granicą opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda dostępne bezpłatnie przez infolinie banku lub w bankomacie BZ WBK 24 co kosztuje 2 zł. Dostępne jest również sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie za co bank pobiera opłatę 5 zł. 2,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie przyznanego limitu na karcie, bank pobiera opłatę w wysokości 10% kwoty przekroczenia, minimum 30 zł. 10,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu kredytowego kosztuje 15 zł. 15,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak dodatkowej opłaty ale zapłacisz karne odsetki od przeterminowanego kapitału, które obliczane są według stopy stanowiącej równowartość czterokrotności bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo telefoniczne upomnienie związane z nieterminową spłatą kredytu kosztuje 15 zł, korespondencja 15 zł, wyjazd interwencyjny 100 zł. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków stanowi wysokość przyznanego limitu na karcie. 10 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 10 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Życie Chroni Cię od konieczności spłaty kredytu, w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo. Koszt ubezpieczenia to 0,45% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,45 %
Pakiet Bezpieczne Zakupy Chroni Cię w sytuacji gdy: Twoja karta zaginie, a ktoś nieuczciwy jej użyje, od konieczności spłaty kredytu w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo. Ubezpieczenie obejmuje również Twoje zakupy na wypadek ich kradzieży lub ich uszkodzenia. Koszt ubezpieczenia to 0,65% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,65 %
Pakiet Pełna Ochrona Chroni Cię w sytuacji gdy Twoja karta zaginie, a ktoś nieuczciwy jej użyje, od konieczności spłaty kredytu w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo, od wymogu spłaty wymaganych rat kredytu po utracie pracy lub w trakcie czasowej niezdolności do pracy (maksymalnie 6 miesięcy). Ubezpieczenie obejmuje również Twoje zakupy na wypadek ich kradzieży lub ich uszkodzenia. Koszt ubezpieczenia to 0,95% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,95 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi to być z rachunku w Credit Agricole.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online NIE Dostęp tylko przez infolinię banku lub w formie miesięcznych wyciągów dostarczanych pocztą.
Kredyt ratalny TAK Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za zakupy dokonane w E.Leclerc na maksymalnie 10 rat, które doliczane są do zadłużenia karty jako transakcje bezgotówkowe.
Karta wypukła NIE Karta płaska.
Możliwość płacenia w internecie NIE Brak możliwości dokonywania płatności przez internet.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa NIE Brak zabezpieczenia w postaci chip. -
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna przez infolinię banku lub w bankomatach współpracującej z bankiem sieci BZ WBK 24. 10,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN w infolinii banku, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia, kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewy z rachunku karty traktowane są jako transakcje gotówkowe: koszt to 5% kwoty transakcji, minimum 12,9 zł. Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki jest usługą płatną 9 zł realizowany w placówce banku. 12,90 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Opcja niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Opcja niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska E. Leclerc Karta wydawana we współpracy z E.Leclerc.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe 2% rabatu przy zakupach w sklepach E.Leclerc.
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Oferty specjalne Dla posiadaczy karty organizowane są specjalne akcje, dzięki którym możesz skorzystać na terenie sklepu E.Leclerc np. z kredytu ratalnego o obniżonym oprocentowaniu a nawet z kredytu darmowego 0%. Informacje o aktualnych akcjach dostępne są zawsze w Punkcie Obsługi Klienta Lukas Banku na terenie sklepów E.Leclerc.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Minimalny wymagany dochód netto 450 zł.
  • Jeżeli należysz do grona najlepszych klientów Lukas Banku i korzystasz z "Kredytu na Dowód", kartę kredytową otrzymasz okazując tylko dowód osobisty.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.


Wniosek o kartę w hipermarkecie E.Leclerc

Wniosek o kartę w hipermarkecie E.Leclerc

  • Udaj się do Punktu Obsługi Klienta na terenie dowolnego sklepu partnera banku w celu wypełnienia, wspólnie z doradcą, umowy i wniosku o kartę.
  • W większości przypadków decyzja w sprawie karty jest podejmowana w przeciągu kilkudziesięciu minut, rzadko czas ten wydłuża się do 24 lub 48 godzin. Zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz papierową promesę, z którą od razu możesz udać się na zakupy. Nie musisz więc czekać na przesłanie plastikowej karty.
  • Kartę kredytową i przypisany do niej numer PIN otrzymujesz w dwóch osobnych przesyłkach, w terminie do 21 dni od dnia podpisania przez Ciebie umowy.
  • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.