Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank Millennium - Millennium Visa Impresja


Millennium Visa Impresja

Bank Millennium
Millennium Visa Impresja


Koszt 12 miesięczny:
231,30 PLN
Okres bez odsetek:
51 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Oferta skierowana dla kobiet. Dzięki karcie otrzymasz zwrot 5% kwoty wydatków u wszystkich partnerów programu (maksymalnie 760 zł w ciągu roku). Partnerami są sieci sprzedaży oferujące przede wszystkim produkty dla kobiet. Karta oferuje Pakiet Assistance Impresja (miesięczny koszt to 4,99 zł) obejmujący usługi domowe, medyczne i związane z obsługą samochodu.

Informacje o aktualnej promocji

Bank wprowadził okres bezodsetkowy dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych kartami kredytowymi. Możesz wypłacać gotówkę z bankomatów lub dokonywać przelewów z karty w systemie bankowości internetowej bez odsetek aż do 51 dni.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 51 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 51 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 51 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 51 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Maksymalny limit kredytowy jest indywidualnie ustalany przez Bank Millennium po skompletowaniu niezbędnych dokumentów. do 100 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna kwota spłaty na koniec okresu rozliczeniowego to 5% (liczone od kwoty wykorzystanego limitu kredytowego plus opłaty i odsetki). 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 4 lat. 4 lata
Liczba kart dodatkowych Do rachunku karty głównej może być wydane maksymalnie 5 kart dodatkowych. 5 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - zwykła
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty kredytowej. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna za obsługę karty nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Bank nie pobiera opłaty za wznowienie karty kredytowej. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata za użytkowanie karty w wysokości 7,99 zł naliczana od drugiego miesiąca posiadania karty. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli w poprzednim miesiącu zrealizowałeś kartą co najemnej 5 transakcji bezgotówkowych. 7,99 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Koszt to 3,99% od kwoty transakcji, minimum 9,99 zł. 3,99 %
   zagranica Koszt to 3,99% od kwoty transakcji, minimum 9,99 zł. Dodatkowo dla transakcji dokonanych kartą za granicą w walucie innej niż EUR lub USD do wartości transakcji doliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. 3,99 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Bank nie pobiera opłaty za sprawdzenie salda w bankomatach Banku Millennium. Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granicą kosztuje 2 zł. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Bank nie pobiera opłaty za przekroczenie limitu. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Bank nie pobiera opłaty za zmianę limitu na karcie. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Bank nie pobiera opłaty za obsługę nieterminowej spłaty kredytu. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Jeśli przenosisz zadłużenie z kart kredytowych wydanych przez inny bank to korzystasz z oprocentowania 11,9% przez cały okres spłaty. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Brak ograniczeń - może być nawet do wysokości limitu kredytowego, dodatkowo możesz sam ustalić limit miesięcznych wypłat. 100 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Dzienna wypłata w bankomacie jest ograniczona do kwoty 5.000 zł, płatność w sklepie możesz wykonać natomiast do wysokości bieżącego salda na rachunku kredytowym - dodatkowo sam możesz ustalić limit dziennej wypłaty. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Bezpieczeństwa Dobrowolna usługa w cenie 3,99 zł miesięcznie. W cenie znajduje się 25 wiadomości SMS wysyłanych na krajowe lub zagraniczne numery telefonów, a także nieodpłatny dostęp do pakietu ubezpieczeń „Ochrona Karty”. 3,99 PLN
Ubezpieczenie w Podróży Zostaniesz objęty ochroną ubezpieczeniową jeśli udajesz się w podróż zagraniczną trwającą nie dłużej niż 60 dni, licząc od momentu przekroczenia granicy RP. Zakres ubezpieczenia obejmuje: NNW - śmierć oraz całkowitą trwałą niezdolność do pracy w następstwie NW (do kwoty 40.000 zł); koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i dentystycznego; bagaż podróżny; opóźnienie lotu; usługi assistance w zakresie zorganizowania i pokrycia kosztów transportu chorego do RP oraz członka rodziny do kraju zaistnienia zdarzenia (wraz z zakwaterowaniem na 4 dni) w razie konieczności hospitalizacji ubezpieczonego dłuższej niż 10 dni. Opłata miesięczna wynosi 4,99 zł. 4,99 PLN
Pewna Spłata Chroni posiadacza karty przed trudnościami finansowymi związanymi ze spłatą karty kredytowej w przypadku utraty pracy. W takiej sytuacji PZU SA przejmuje na siebie obowiązek spłaty zadłużenia powstałego na karcie kredytowej do chwili utraty pracy (do łącznej kwoty 4.000 zł). Ubezpieczenie to obejmuje również całkowitą spłatę salda zadłużenia na rachunku karty w przypadku zgonu posiadacza karty w następstwie nieszczęśliwego wypadku (do kwoty 100.000 zł). Opłata naliczana miesięcznie w wysokości 0,25% od wartości wykorzystanego limitu kredytowego. 0,25 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online TAK Dostęp online za pośrednictwem bankowości elektronicznej Millenet
Kredyt ratalny TAK W ramach programu "Wygodne Raty" możesz rozłożyć na raty każdą transakcję bezgotówkową powyżej 300 zł. Do wyboru masz 6, 9, 12 lub 24 raty - łączna wartość transakcji rozłożonych na raty nie może przekroczyć całkowitego limitu Twojej karty. Oprocentowanie kredytu „Wygodne Raty” zależy od okresu rat: 6 lub 9 rat – oprocentowanie 15,9%, 12 lub 24 raty – oprocentowanie 16,9%. Dodatkowo w ciągu roku możesz skorzystać z dwóch programów ratalnych (na 12 miesięcy oraz 6 lub 9 miesięcy) z oprocentowaniem 0%, przy czym maksymalna łączna kwota transakcji objętych jednym programem wynosi 3.000 zł. Za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na raty pobierana jest opłata w wysokości 1% kwoty transakcji.
Karta wypukła TAK Karta Millennium Visa Impresja jest kartą wypukłą.
Możliwość płacenia w internecie TAK Karta kredytowa Millennium Visa Impresja pozwala dokonywać płatności za zakupy w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Nadanie kodu PIN odbywa się za pomocą bankowości telefonicznej lub za pomocą serwisu internetowego Millenet. Kolejna zmiana kodu PIN jest możliwa za pomocą bankowości telefonicznej, serwisu internetowego Millenet lub w bankomacie. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie kodu PIN jest możliwe za pomocą bankowości telefonicznej lub serwisu internetowego Millenet. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelew realizowany z rachunku karty kosztuje 3,99% od kwoty transakcji, minimum 9,99 zł. Posiadacz karty głównej ma możliwość zlecenia przelewu wybranej kwoty na rachunek karty kredytowej, pożyczki lub kredytu w innym banku. Kwotą przelewu obciążany jest rachunek karty kredytowej w Millennium. Koszt to 3% od kwoty transakcji, minimum 5 zł. 9,99 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Opcja niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Opcja niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska Impresja Partnerzy programu Impresja.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Zwrot 5% wydatków u partnerów programu Impresja. 5,00%
Transakcje gotówkowe Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 16,50 %
Całkowita kwota kredytu - 5 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 471,37 PLN
w tym:  
odsetki - 320,60 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 54,89 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 95,88 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 5 471,37 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Partnerzy programu Impresja Bank zwraca 5% wydatków dokonanych kartą w punktach handlowo-usługowych partnerów programu Impresja (maksymalnie 760 zł rocznie). Zwrot obowiązuje w sklepach z: odzieżą (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), obuwiem (Venezia, Deichmann), biżuterią i kosmetykami (Apart, Francesco Biasia, Sephora), aranżacją wnętrz (Zara Home), artykułami dla dzieci (Smyk), związanych z czasem wolnym (TUI, Scan Holiday) czy z rozrywką (Empik, Sony). Tańszych zakupów możesz również dokonywać w sieci Carrefour i Piotr i Paweł. Bank automatycznie nalicza wartość zwrotu na koniec okresu rozliczeniowego. Korzystanie z karty pozwala łączyć promocje. Jeżeli partner programu organizuje np. sezonową obniżkę, płacąc kartą, można te zniżki zsumować. Dodatkowo możesz korzystać z programu korzyści „Inspiracje”. Program rabatowy oferujący posiadaczom karty kredytowej zniżki i możliwość skorzystania z ofert specjalnych w blisko 2.000 punktach handlowo-usługowych w Polsce. Wśród nich są m.in.: sklepy z odzieżą, sklepy internetowe, wypożyczalnie samochodów, restauracje, hotele oraz punkty oferujące usługi związane z troską o zdrowie i urodę.
Pakiet Assistance Impresja W zakres pakietu wchodzą: prowadzenie OSOBISTEGO TERMINARZA z funkcją przypominania o wszystkich ważnych wydarzenia z życia codziennego; CONCIERGE DLA KOBIET – w tym rezerwacja wizyty w gabinecie kosmetycznym, konsultację u stylisty i wizażysty, organizacja opiekunki do dziecka, HOME ASSISTANCE – obejmuje m.in. wizytę i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny specjalisty, np. w przypadku naprawy zamka w drzwiach czy podłączenia nowo zakupionego sprzętu; MEDICAL ASSISTANCE – w tym wizyta lekarza dla Ciebie oraz członków Twojej rodziny, organizacja i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka, opieki nad dziećmi, osobami starszymi, a także zwierzętami w trakcie Twojej choroby; CAR ASSISTANCE – pomoc w naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, organizacja samochodu zastępczego; INFOLINIE: samochodowa, baby assistance oraz medyczna. Miesięczny koszt korzystania z pakietu to 4,99 zł. 4,99 PLN
Okres bezodsetkowy dla transakcji gotówkowych Bank wprowadził okres bezodsetkowy dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych kartami kredytowymi. Możesz wypłacać gotówkę z bankomatów lub dokonywać przelewów z karty w systemie bankowości internetowej bez odsetek aż do 51 dni.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W przypadku kart z wnioskowanym limitem do 15.000 zł Bank Millennium nie wymaga pisemnego zaświadczenia o zarobkach. Jeśli masz konto w Banku Millennium, możesz dostać jeszcze wyższy limit tylko na podstawie historii rachunku.
 • Bank Millennium może określić warunki wydania karty i przyznania limitu karty, w szczególności wymagać złożenia określonych dokumentów, ustanowienia zabezpieczeń spłaty zadłużenia, zgody małżonka.
 • Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty głównej oraz o wysokości limitu karty w oparciu o ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy dokonaną zgodnie z wewnętrznymi przepisami banku.
 • Na wniosek posiadacza karty głównej Bank Millennium może wydać karty dodatkowe osobom, które ukończyły 13 rok życia.


Wniosek online o kartę Banku Millenium

Wniosek online o kartę Banku Millenium

 • Złóż wniosek przez internet o kartę kredytową Banku Millennium – w trakcie wypełniania wniosku podajesz dane, dzięki którym uzyskasz wstępną informację czy posiadasz zdolność kredytową, aby wnioskować o kartę.
 • Jeśli decyzja online będzie pozytywna możesz wypełnić wniosek o kartę – we wniosku podajesz dane takie jak np.: PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres korespondencyjny.
 • Po przesłaniu wniosku o kartę kredytowa do banku, czekasz na kontakt pracownika Banku Millennium – doradca zadzwoni do Ciebie, potwierdzi decyzję kredytową podjętą przez bank i jeśli jest ona pozytywna to doradca ustali z Tobą sposób podpisania umowy kredytowej: możesz to zrobić w wybranym oddziale banku lub za pomocą kuriera.
 • Następny krok to podpisanie umowy kredytowej – jeśli zdecydowałeś się na placówkę bankową to pracownik wybranego oddziału skontaktuje się z Tobą i zaprosi na podpisanie umowy kredytowej. W placówce bankowej podpisujesz umowę kredytową, karta kredytowa jest wysyłana do Ciebie pocztą (okres oczekiwania to około 7 dni). Karta kredytowa, którą otrzymasz z banku jest nieaktywna - musisz ja aktywować i nadać kod PIN.
 • Kartę aktywujesz za pomocą serwisu internetowego Millenet lub korzystając z infolinii Banku Millennium – kartę możesz również aktywować robiąc nią pierwszą transakcje w bankomacie. Kod PIN nadajesz korzystając z infolinii bankowości telefonicznej banku Millennium lub w serwisie Millenet.


Zgłoszenie online o kartę Banku Millenium - opcja kurier

Zgłoszenie online o kartę Banku Millenium - opcja kurier

 • Wypełnij zgłoszenie przez internet o kartę kredytową Banku Millennium – w trakcie wypełniania wniosku podajesz tylko dane kontaktowe (inaczej niż we wniosku online gdzie podajesz dane osobowe – ale w przypadku zgłoszenia nie uzyskasz wstępnej decyzji kredytowej online).
 • Doradca banku Millennium skontaktuje się z Tobą – przez telefon wypełnicie wniosek kredytowy, następnie doradca podejmie decyzję kredytową o przyznaniu karty kredytowej. Jeśli decyzja będzie pozytywna to doradca ustali z Tobą sposób podpisania umowy kredytowej: możesz to zrobić w wybranym oddziale banku lub za pomocą kuriera.
 • Jeśli zdecydowałeś się na podpisanie umowy kredytowej za pomocą kuriera – w wyznaczonym przez Ciebie miejscu spotykasz się z kurierem, który zostawia dokumenty karty kredytowej w tym umowę kredytową. Po podpisaniu umowy kredytowej odsyłasz ją do Banku Millennium – umowę kredytową możesz również podpisać już podczas spotkania z kurierem, który zbiera ją ze sobą (kurier może spędzić u Ciebie około 10 minut). Kolejny krok to nadanie kodu PIN oraz aktywacja karty.
 • Kartę aktywujesz za pomocą serwisu internetowego Millenet lub korzystając z infolinii Banku Millennium – kartę możesz również aktywować robiąc nią pierwszą transakcje w bankomacie. Kod PIN nadajesz korzystając z infolinii bankowości telefonicznej banku Millennium lub w serwisie Millenet.