Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - MasterCard RTVEuroAGD


MasterCard RTVEuroAGD

Credit Agricole
MasterCard RTVEuroAGD


Koszt 12 miesięczny:
170,22 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia

Zwróć uwagę

O kartę możesz ubiegać się już przy dochodzie netto 450 zł. Karta oferuje możliwość dokonania zakupów w sieci sklepów RTV EURO AGD i rozłożenie zadłużenia na raty z oprocentowaniem równym 0%.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie 6 miesięcy 0,00%
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Wymagany minimalny dochód netto 450 zł miesięcznie. do 20 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata to 4% od kwoty zadłużenia, minimum 30 zł. 4,00 %
Okres ważności karty Karta ważna 3 lata po czym zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Kartę dodatkową bank wydaje dla dowolnie wybranej przez Ciebie osoby. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 25 zł. 1 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - partnerska

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Oplata za wznowienie nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 2,9 zł. Opłata nie jest pobierana jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 300 zł. 2,90 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata w wysokości 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł pobierana przy wypłacie gotówki z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. 5,00 %
   zagranica Za granicą opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł. Dodatkowo w przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej niż EUR bank pobiera opłatę za przewalutowanie w wysokości 3% wartości transakcji. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda dostępne bezpłatnie przez infolinie banku lub w bankomacie BZ WBK 24 co kosztuje 2 zł. 2,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie przyznanego limitu na karcie, bank pobiera opłatę w wysokości 10% kwoty przekroczenia, minimum 30 zł. 10,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu kredytowego kosztuje 15 zł. 15,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak dodatkowej opłaty ale zapłacisz karne odsetki od przeterminowanego kapitału, które obliczane są według stopy stanowiącej równowartość czterokrotności bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo telefoniczne upomnienie związane z nieterminową spłatą kredytu kosztuje 15 zł, korespondencja 15 zł, wyjazd interwencyjny 100 zł. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków stanowi wysokość przyznanego limitu na karcie. 20 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 20 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Życie Chroni Cię od konieczności spłaty kredytu, w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo. Koszt ubezpieczenia to 0,6% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,60 %
Pakiet Bezrobocie Pakiet Bezrobocie zapewnia spłatę zadłużenia karty w momencie utraty przez Ciebie pracy lub czasowej utraty zdolności do pracy. 0,90 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi to być z rachunku w Credit Agricole.
   z rachunku zewnętrznego TAK Tak.
Dostęp online NIE Dostęp tylko przez infolinię banku lub w formie miesięcznych wyciągów dostarczanych pocztą.
Kredyt ratalny TAK Istnieje możliwość rozłożenia kwoty za zakupy dokonane w RTV EURO AGD na maksymalnie 30 rat, które doliczane są do zadłużenia karty jako transakcje bezgotówkowe.
Karta wypukła NIE Karta płaska.
Możliwość płacenia w internecie NIE Brak możliwości dokonywania płatności przez internet.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa NIE Brak zabezpieczenia w postaci chip. -
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna przez infolinię Credit Agricole lub w bankomatach współpracującej z bankiem sieci BZ WBK 24. Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK 24 to koszt 10 zł. Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek klienta kosztuje 15 zł. 10,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN w infolinii Credit Agricole, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia, kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
Przelewy z karty TAK Brak możliwości dokonania przelewu z karty kredytowej online. Jeśli dokonujesz płatności z rachunku karty za rachunki w ramach opcji Twoje Rachunki za pomocą infolinii Credit Agricole lub w placówce (takie operacje są traktowane jako transakcje bezgotówkowe) to operacje takie są bezpłatne. Wypłata środków z rachunku w formie przelewu (traktowana jako transakcja gotówkowa) kosztuje 5% kwoty, minimum 12,9 zł. 12,90 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Opcja niedostępna. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Opcja niedostępna. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska RTV Euro AGD Karta wydawana we współpracy z RTV EURO AGD.
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Oferty specjalne Dla posiadaczy karty organizowane są specjalne akcje, dzięki którym możesz skorzystać na terenie sklepu RTV EURO AGD np. z kredytu ratalnego o obniżonym oprocentowaniu a nawet z kredytu darmowego 0%. Informacje o aktualnych akcjach dostępne są zawsze w Punkcie Sprzedaży Kart Lukas Banku na terenie sklepów RTV EURO AGD.
Ubezpieczenie Karta oferuje trzy dodatkowe pakiety ubezpieczeń: Assistance, Podróżnik Europa, Podróżnik Świat. Assistance ma na celu zapewnienie opieki medycznej na terenie kraju oraz organizację pomocy technicznej w Twoim domu. Świadczenia z zakresu home assistance umożliwiają w razie potrzeby organizację zarówno świadczenia związanego z interwencją odpowiedniego specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka), pokrycie kosztów tego typu napraw, jak również napraw sprzętu RTV/AGD. W zakresie assistance medycznego beneficjenci programu mogą liczyć na całodobowy dostęp do fachowej opieki medycznej. Pakiet Podróżnika dostępny jest w dwóch wariantach, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Europa - zakres ubezpieczenia obejmuje Europę; oraz Świat - zakres ubezpieczenia rozszerzony o teren całego świata. Ubezpieczenie obejmuje: Koszty leczenia oraz świadczenia assistance podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie opóźnienia lotu. Opłata miesięczna za Pakiet Assistance wynosi 3,8 zł; Pakiet Podróżnik Europa - 4 zł; Pakiet Podróżnik Świat - 6,5 zł. 6,50 PLN

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Minimalny wymagany dochód netto 450 zł.
 • Jeżeli należysz do grona najlepszych klientów Lukas Banku i korzystasz z "Kredytu na Dowód", kartę kredytową otrzymasz okazując tylko dowód osobisty.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.


Wniosek online o kartę Lukas Banku

Wniosek online o kartę Lukas Banku

 • Wypełnij wniosek online o kartę kredytową – na wniosku musisz podać szczegółowe dane osobowe ( w tym numer PESEL) oraz dane dotyczące źródła dochodów.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku i przedstawienia oferty banku. Jeśli podane przez Ciebie dane są poprawne i jesteś nadal zainteresowany ofertą – doradca podejmie wstępną decyzję kredytową o przyznaniu karty (o decyzji doradca poinformuje Cię podczas waszej rozmowy). Jeżeli decyzja jest pozytywna to doradca poinformuje Cię jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty. Ustalicie termin spotkania z kurierem i odbioru dokumentacji karty kredytowej.
 • Credit Agricole przygotuje dla Ciebie umowę o kartę kredytową i prześle ją kurierem.
 • Po otrzymaniu dokumentacji karty kredytowej podpisujesz jeden egzemplarz umowy (drugi zostaje dla Ciebie) i odsyłasz wraz z kserokopiami dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie dochodów.
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentów Credit Agricole wysyła do Ciebie pocztą egzemplarz umowy podpisany przez bank, a w kolejnych przesyłkach kartę kredytową oraz kod PIN.
 • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.


Wizyta w sklepie Mix Electronics

Wizyta w sklepie Mix Electronics

 • Udaj się do Punktu Sprzedaży Kart na terenie dowolnego sklepu partnera banku w celu wypełnienia, wspólnie z doradcą, umowy i wniosku o kartę.
 • W większości przypadków decyzja w sprawie karty jest podejmowana w przeciągu kilkudziesięciu minut, rzadko czas ten wydłuża się do 24 lub 48 godzin. Zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz papierową promesę, z którą od razu możesz udać się na zakupy. Nie musisz więc czekać na przesłanie plastikowej karty.
 • Kartę kredytową i przypisany do niej numer PIN otrzymujesz w dwóch osobnych przesyłkach, w terminie do 21 dni od dnia podpisania przez Ciebie umowy.
 • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.