Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Euro Bank - Visa Classic Eurobank


Visa Classic Eurobank

Euro Bank
Visa Classic Eurobank


Koszt 12 miesięczny:
185,42 PLN
Okres bez odsetek:
52 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia

Zwróć uwagę

Okres bezodsetkowy 52 dni karty Visa Classic nie jest czymś co wyróżnia ofertę na rynku – warto jednak zwrócić uwagę na bezpłatną usługę powiadomień SMS, darmowy pakiet ubezpieczeń oraz dostęp online do rachunku kartowego.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 52 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie biorąc pod uwagę Twoją zdolność kredytową. Minimalny dochód netto uprawniający do starania się o kartę kredytową wynosi 600 zł. do 5 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata to 5% od kwoty zadłużenia, minimum 30 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Możliwość zamówienia 1 karty dodatkowej. Opłata za kartę dodatkową wynosi 25 zł. 1 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - standardowa

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie kary wynosi 50 zł. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli w ciągu 3 miesięcy od wydania dokonasz kartą minimum 3 transakcje bezgotówkowe. 50,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna w wysokości 50 zł pobierana od 2 roku użytkowania karty. Opłata nie zostanie pobrana, jeśli na rachunku karty w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozliczono minimum 35 transakcji bezgotówkowych lub łączna kwota rozliczonych w tym okresie transakcji bezgotówkowych wyniesie 10.000 zł. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak opłaty za wznowienie karty. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Bank nie pobiera opłaty miesięcznej za użytkowanie karty. 0,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki z bankomatów krajowych kosztuje 3% wypłacanej kwoty, minimum 9 zł. 4,50 %
   zagranica Opłata za wypłatę gotówki w dowolnym bankomacie poza granicami kraju wynosi 4,5% wypłacanej kwoty, minimum 10 zł. Dodatkowo bank pobiera prowizję w wysokości 3% od wypłaty gotówki w walucie innej niż EUR. 4,50 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie to 1 zł. 1,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata za przekroczenie limitu wynosi 30 zł. 30,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Za zmianę limitu karty na Twój wniosek pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Opłata za nieterminową spłatę wynosi 15 zł (brak spłaty minimalnej w terminie). Dodatkowo jeśli nie spłacasz zadłużenia na karcie kredytowej to bank zacznie naliczać oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. 15,00 PLN
Opłata za balance transfer Brak. -
Miesięczny limit wydatków Limit wydatków nie może przekroczyć przyznanego limitu kredytowego. 5 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Pakiet ubezpieczeń podstawowych Ubezpieczenie obejmuje: rabunek gotówki pobranej z bankomatu przy użyciu karty, w tym poniesione przez ubezpieczonego koszty prowizji za wypłatę utraconej gotówki; nieuprawnione transakcje dokonane przed zastrzeżeniem karty, zarówno transakcje przy użyciu numeru PIN oraz transakcje internetowe; szkody w wyniku kradzieży lub zniszczenia towaru zakupionego za pomocą karty; zaginięcie lub zniszczenie bagażu podróżnego w czasie podróży zagranicznej.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie I Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy - opłata pobierana miesięcznie w wysokości 0,30% od kwoty aktualnego zadłużenia. 0,30 %
Ubezpieczenie II Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz utraty pracy - opłata pobierana miesięcznie w wysokości 0,43% od kwoty aktualnego zadłużenia. 0,43 %
Ubezpieczenie III Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy oraz czasowej niezdolności do pracy - opłata pobierana miesięcznie w wysokości 0,43% od kwoty aktualnego zadłużenia. 0,43 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Bezpłatna opcja polecenia spłaty zadłużenia.
   z rachunku zewnętrznego NIE Opcja niedostępna.
Dostęp online TAK Pełny dostęp online, zawierający historię oraz zestawienie wszystkich transakcji dokonywanych kartą.
Kredyt ratalny NIE Brak.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Możliwość dokonywania płatności kartą za transakcje dokonywane w internecie.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa NIE Brak. -
Zdjęcie na karcie NIE Brak. -
Zmiana PIN'u TAK Opłata za zmianę numeru PIN w bankomacie Euro Banku wynosi 1,95 zł. 1,95 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Opłata za odblokowanie numeru PIN wiąże się z jego zmianą i wynosi 1,95 zł. 1,95 PLN
Przelewy z karty NIE Brak możliwości dokonania przelewu z karty kredytowej. -
Awaryjna wypłata gotówki TAK Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa opłata za awaryjne wydanie gotówki wynosi 100 USD. 100,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Zgodnie ze stawką pobieraną przez Visa opłata za wydanie karty zastępczej za granicą wynosi 160 USD. 160,00 USD
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Spłata zadłużenia Zadłużenie na karcie można spłacać bez prowizji we wpłatomatach lub oddziałach Euro Banku. Zadłużenie na karcie można też spłacić za pomocą bankowości internetowej z rachunku osobistego, korzystając z opcji spłać zadłużenie. Możesz wybrać datę spłaty zadłużenia, którą może być wymagana data spłaty jak również wybrać opcję natychmiastowej spłaty zadłużenia.
Powiadomienia SMS Praktyczna funkcjonalność karty kredytowej Euro Banku to wiadomości sms przypominające o spłacie zadłużenia. Na 7 i 2 dni przed terminem spłaty otrzymujesz sms z informacją o terminie i kwocie wymaganej płatności oraz o wysokości całkowitego zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Minimalny dochód netto uprawniający do ubiegania się o kartę kredytową wynosi 600 zł.
 • Przedstawienie dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).
 • Euro Bank ustala limit karty indywidualnie biorąc pod uwagę wpływy na posiadany w banku rachunek, albo po przedstawieniu dokumentów wymaganych przez bank, potwierdzających osiągane z danego źródła dochody.


Wniosek online Euro Banku

Wniosek online Euro Banku

 • Wypełnij i prześlij online wniosek o kartę kredytową Euro Banku.
 • Doradca Euro Banku skontaktuje się z Tobą w zaznaczonym terminie i przedstawi szczegóły oferty.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą udajesz się do wybranej placówki Euro Banku z wymaganymi dokumentami.
 • W placówce Euro Banku wypełniasz wraz z pracownikiem wniosek o kartę kredytową. Bank podejmuje ostateczną decyzje kredytową i jeśli jest pozytywna podpisujesz umowę kredytową.
 • Zgodnie z deklaracjami Euro Banku cała procedura w oddziale banku trwa 15 min, może jednak wydłużyć się w praktyce do 2 dni roboczych.


Formularz zgłoszeniowy do doradcy Euro Banku

Formularz zgłoszeniowy do doradcy Euro Banku

 • Wypełnij online formularz zgłoszeniowy Euro Banku.
 • Doradca Euro Banku skontaktuje się z Tobą w zaznaczonym terminie i przedstawi szczegóły oferty.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą udajesz się do wybranej placówki Euro Banku z wymaganymi dokumentami.
 • W placówce Euro Banku wypełniasz wraz z pracownikiem wniosek o kartę kredytową. Bank podejmuje ostateczną decyzje kredytową i jeśli jest pozytywna podpisujesz umowę kredytową.
 • Zgodnie z deklaracjami Euro Banku cała procedura w oddziale banku trwa 15 min, może jednak wydłużyć się w praktyce do 2 dni roboczych.