Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Raiffeisen Polbank - Srebrny MasterCard


Srebrny MasterCard

Raiffeisen Polbank
Srebrny MasterCard


Koszt 12 miesięczny:
268,42 PLN
Okres bez odsetek:
56 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta idealna dla osób, które preferują mobilny dostępu do rachunku karty za pomocą telefonu komórkowego (usługa R-Mobile bez dodatkowych opłat). W ramach opłaty za kartę objęty zostajesz ubezpieczeniem na życie. Maksymalny limit karty wynosi 50.000 zł z okresem bezodsetkowym do 56 dni.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 56 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 56 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Limit na karcie ustalany jest indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskiwanych przez Ciebie dochodów. do 50 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga 3% spłaty aktualnego zadłużenia, minimum 30 zł. 3,00 %
Okres ważności karty Karta wydawana na okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Bank do karty głównej może wydać bezpłatnie maksymalnie trzy karty dodatkowe. 3 szt.
Rozliczenie walutowe - USD
Kolor karty - srebrna
Typ karty - standardowa

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty głównej wynosi 79 zł. Jeśli wciągu pierwszych 3 miesięcy od daty wydania karty dokonasz transakcji średnio miesięcznie na kwotę 1.000 zł opłata za kartę nie zostanie naliczona. 79,00 PLN
Opłata roczna Opłata roczna pobierana jest od 2 roku użytkowania karty - w wysokości 79 zł. Jeżeli w ciągu poprzednich 12 miesięcy użytkowania karty dokonasz transakcji bezgotówkowych na kwotę średnio 1.000 zł miesięcznie, to opłata roczna nie będzie naliczona. 79,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Brak. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna naliczana za administrowanie kartami wydanymi do konta karty wynosi 4,5 zł. Jeśli dokonasz kartą miesięcznie co najmniej 4 transakcji, opłata nie zostanie naliczona. 4,50 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach wynosi 4%, nie mniej niż 10 zł. 4,00 %
   zagranica Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą wynosi 4%, nie mniej niż 10 zł. Dodatkowo, dla transakcji dokonywanych za granicą w walucie innej niż USD, do wartości transakcji doliczona zostanie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% wartości transakcji. 4,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda karty w bankomacie czy przez infolinie banku jest bezpłatne. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Bank nie pobiera opłaty za przekroczenie limitu dostępnego na karcie. 0,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Opłata za zmianę limitu nie jest naliczana. Jednak aby dokonać zmiany limitu bank ponownie zbada Twoją zdolność kredytową. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Opłata za koszty obsługi monitorowania terminowości spłaty zadłużenia, zakończonej wysłaniem monitu pisemnego, wynosi 35 zł. Opłata pobierana jest do chwili spłaty zadłużenia, w pierwszym, trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym tygodniu jego trwania. 35,00 PLN
Opłata za balance transfer Bank nie oferuje możliwości przeniesienia zadłużenia karty z innego banku. -
Miesięczny limit wydatków Bank nie ogranicza wysokości miesięcznych wydatków. Mogą one maksymalnie wynosić tyle, ile wynosi przyznany limit na karcie. 50 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Maksymalna kwota jaką możesz wypłacić dziennie z rachunku karty to 10.000 zł. 10 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Bezpieczna Spłata Opcjonalne ubezpieczenie Bezpieczna Spłata obejmuję spłatę zadłużenia karty w momencie jej nieterminowej spłaty karty. Jeśli karta spłacana jest prawidłowo ubezpieczenie nie jest naliczane. Stawka naliczana od salda zadłużenia. 0,65 %
Bezpieczna Karta Ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek kradzieży karty, nieprawidłowego użycie jej przez osoby trzecie przez 48 godzin wstecz od momentu zgłoszenia zdarzenia. Opłata miesięczna. 6,50 PLN
Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie na życie obejmuję spłatę zadłużenia karty na wypadek Twojej śmierci i trwałej niezdolności do pracy. Opłata miesięczna, naliczana od wysokości salda zadłużenia. 0,18 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK
   z rachunku zewnętrznego TAK
Dostęp online TAK Do rachunku karty masz dostęp online, dzięki któremu możesz sprawdzić m.in. stan rachunku karty, dostępny limit kredytowy, minimalną kwotę do zapłaty i termin spłaty karty.
Kredyt ratalny TAK Opcja kredytu ratalnego obejmuję rozłożenie zadłużenia na karcie (minimum 500 zł) na okres 5, 10, 15, 20, 25 oraz 30 miesięcy. Opłata naliczana za obsługę kredytu naliczana jest miesięcznie w wysokości 1% kwoty transakcji.
Karta wypukła TAK Tak, umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych.
Możliwość płacenia w internecie TAK Karta umożliwia Ci dokonywania wszelkich płatności droga internetową.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta wyposażona w chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak. -
Zmiana PIN'u NIE Zmiana PIN-u czy jego nowe wygenerowanie wiąże się z wydaniem nowej karty i nowym numerem PIN. Bank nie pobiera z tego tytułu opłaty. -
Odblokowanie PIN'u NIE Oznacza wygenerowanie nowego numeru PIN i wiąże się z wydaniem nowej karty i nowym numerem PIN. Bank nie pobiera z tego tytułu opłaty. -
Przelewy z karty TAK Prowizja za przelew środków z rachunku karty wynosi 4%, minimum 10 zł. Przelew traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa. 10,00 PLN
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Ubezpieczenie Podróżne, Pakiet Prestiż Assistance Jako właściciel karty możesz zostać objęty opcjonalnym Ubezpieczeniem Podróżnym lub Pakietem Prestiż Assistance. Ubezpieczenie obejmuję wypłatę świadczeń na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków, trwałego inwalidztwa, kosztów leczenia, pomocy assistance w podróży zagraniczne, utratę bagażu itp. Pakiet Prestiż Assistance zapewnia pomoc specjalistów między innymi w sytuacji nagłego zachorowania, awarii samochodu, awarii w miejscu zamieszkania, pomoc w czasie podróży zagranicznej, a także assistance informacyjny i serwis Concierge. Opłata za każdy pakiet z osobna naliczana jest w wysokości 9,9 zł, miesięcznie. 9,90 PLN
Serwis R-Mobile R-Mobile to pierwszy w Polsce serwis bankowości bezprzewodowej umożliwiający pełny dostęp do usług bankowych za pomocą telefonu komórkowego dowolnego operatora w oparciu o technologię Java 2 MicroEdition i GPRS. Dzięki serwisowi masz dostęp do rachunku karty z dowolnego miejsca na świecie w zasięgu działania Twojego telefonu komórkowego. Korzystasz z prostej w obsłudze aplikacji, umożliwiającej wykonywanie operacji na kontach, lokatach, kredytach i kartach w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Czytelne menu sprawia, że dostęp do usług jest łatwiejszy niż za pomocą wiadomości SMS. System zabezpieczeń zapewnia pełną ochronę nawet w przypadku utraty telefonu. Dostęp do operacji wymaga podania osobistego numeru RPIN. Z serwisu bankowości bezprzewodowej może korzystać każdy klient banku posiadający telefon komórkowy obsługujący technologię Java oraz GPRS. Aby uruchomić serwis nie są potrzebne dodatkowe dokumenty, wystarczy skontaktować się z infolinii lub odwiedzić oddział banku. Serwis aktywowany jest natychmiast, a dostęp możliwy po nadaniu kodu RPIN. Bank nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji i wykonywanie za jej pomocą transakcji.
Program rabatowy Podczas zakupów w wyselekcjonowanych sklepach i firmach współpracujących z bankiem możesz liczyć nawet na 55% zniżki na wybrane przez Ciebie produkty.

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Osoba musi posiadać status rezydenta.
 • Wymagany minimalny dochód netto 3.000 zł: jeśli ubiegasz się o kartę z limitem kredytowym poniżej 5.000 zł, wystarczy Twoje oświadczenie o dochodach - w przeciwnym razie konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o dochodach z ostatnich 3 miesięcy.


Formularz zgłoszeniowy Raiffeisen Banku – oddział

Formularz zgłoszeniowy Raiffeisen Banku – oddział

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy o kartę kredytową Raiffeisen Banku (podajesz w nim między innymi swoje dane kontaktowe, numer PESEL, rodzaj uzyskiwanych dochodów).
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie i poinformuje Cię o ofercie oraz niezbędnych dokumentach wymaganych do otrzymania karty. Podczas rozmowy ustalicie również termin wizyty w najbliższym oddziale.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą musisz odwiedzić oddział Raiffeisen Banku – nie ma możliwości podpisania umowy przez kuriera.
 • Odwiedź wybraną placówkę Raiffeisen Banku w celu przedstawienia dokumentów: dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach z 3 ostatnich miesięcy.
 • Po podpisaniu umowy kredytowej bank ma około 10 dni roboczych na dostarczenie karty kredytowej: telefonicznie zostaniesz poinformowany o podjętej ostatecznej decyzji kredytowej, karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą. Pocztą otrzymasz również kod PIN do Twojej karty.
 • Kartę aktywujesz za pomocą infolinii Raiffeisen Banku, poprzez system bankowości internetowej Raiffeisen on-line lub za pomocą telefonu komórkowego w serwisie R-Mobile.


Infolinia Raiffeisen Banku

Infolinia Raiffeisen Banku

 • Wypełnij dostępny formularz kontaktowy. Doradca banku skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegóły oferty. Jeśli będziesz zainteresowany wybranym produktem, zostaniesz skierowany do placówki banku znajdującej się najbliższej Twojego miejsca przebywania.
 • Odwiedź wybraną placówkę Raiffeisen Banku w celu przedstawienia dokumentów: dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach z 3 ostatnich miesięcy.
 • Po podpisaniu umowy kredytowej bank ma około 10 dni roboczych na dostarczenie karty kredytowej: telefonicznie zostaniesz poinformowany o podjętej ostatecznej decyzji kredytowej, karta zostanie wysłana do Ciebie pocztą. Pocztą otrzymasz również kod PIN do Twojej karty.
 • Kartę aktywujesz za pomocą infolinii Raiffeisen Banku, poprzez system bankowości internetowej Raiffeisen on-line lub za pomocą telefonu komórkowego w serwisie R-Mobile.