Bank Pocztowy - Pocztowa Karta Kredytowa


Pocztowa Karta Kredytowa

Bank Pocztowy
Pocztowa Karta Kredytowa


Koszt 12 miesięczny:
176,33 PLN
Okres bez odsetek:
55 dni
Oprocentowanie na karcie:
8.0 %
Kanały dostępu:
 • przez centrum telefoniczne Banku
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Kartę mogą otrzymać osoby o minimalnych dochodach od 840 zł netto. Limit kredytowy wynosi od 500 zł do 20.000 zł. Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty, jeśli posiadasz Pocztowe Konto Standard lub Nestor. Miesięczna opłata za korzystanie z karty wynosi 4 zł. O nadchodzącym terminie spłaty karty bank przypomina wysyłając na 3 dni przed jego upływem darmowy SMS.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 8,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 8,00%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 55 dni 0,67%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,67%
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie biorąc pod uwagę wpływy na posiadany w banku rachunek albo po przedstawieniu wysokości dochodów. Wymagany minimalny dochód to 790 zł netto. do 20 000,00 PLN
Minimalna spłata Bank wymaga spłaty 5% aktualnego zadłużenia, minimum 50 zł. 5,00 %
Okres ważności karty Karta kredytowa wydawana jest na okres 3 lat. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Możliwość zamówienia 3 kart dodatkowych. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 10 zł. Dla posiadaczy konta Standard i Nestor wydanie karty jest bezpłatne. Miesięczna opłata za kartę dodatkową to 2 zł. 3 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - standardowa

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty wynosi 20 zł. Dla posiadaczy rachunku osobistego w Banku Pocztowym wydanie karty jest bezpłatne. 20,00 PLN
Opłata roczna Brak opłaty rocznej za użytkowanie karty. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Karta wznawiana bezpłatnie 0,00 PLN
Opłata miesięczna Miesięczna opłata za korzystanie z karty wynosi 4 zł. 4,00 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Wypłata gotówki z bankomatu krajowego kosztuje 3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 3,00 %
   zagranica Wypłatę gotówki z bankomatu zagranicą kosztuje 3% kwoty transakcji, minimum 5 zł. 3,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Bank nie pobiera opłaty za sprawdzenie salda w bankomacie. 0,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Opłata pobierana za każde przekroczenie limitu dostępnego na karcie wynosi 20 zł. 20,00 PLN
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości dostępnego limitu na karcie jest bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Opłata za telefoniczne powiadomienie o zaległościach w spłacie zadłużenia wynosi 5 zł za każde powiadomienie. Dodatkowo za sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do spłaty zadłużenia pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. 35,00 PLN
Opłata za balance transfer Brak możliwość przeniesienia zadłużenia karty z innego banku. -
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków ogranicza nam tylko wysokość przyznanego limitu. 20 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Z rachunku karty można wypłacić środków maksymalnie 5 razy w ciągu dnia, przy czym łącznie nie więcej niż 5.000 zł. Maksymalna wartość transakcji zbliżeniowej zrealizowana w kraju wynosi 50 zł. 5 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Ochrona Karty Do karty dodawany jest bezpłatny pakiet ubezpieczeń „Ochrona Karty”, który obejmuje nieuprawnione użycie karty (do limitu ustawowej kwoty 150 euro), rabunek gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS (do kwoty 1.000 zł) oraz rabunek kart i dokumentów (do kwoty 300 zł).
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie spłaty zadłużenia Ubezpieczenie spłaty zadłużenia, które gwarantuje spłatę kwoty powstałego na karcie zadłużenia na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy. 0,30 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Opcja "Automatyczna spłata" tylko dla posiadaczy lub współposiadaczy ROR w Banku Pocztowym.
   z rachunku zewnętrznego NIE Brak.
Dostęp online NIE Brak dostępu online do rachunku karty kredytowej.
Kredyt ratalny NIE Opcja niedostępna.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie TAK Tak.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Karta posiada mikroprocesor, zapewniający bezpieczeństwo transakcji. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Bank wygeneruje nowy kod PIN na Twój wniosek. Możesz tego dokonać w bankomacie sieci BZ WBK lub oddziale Banku Pocztowego. 0,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie PIN-u następuje automatycznie następnego dnia od momentu zablokowania. 0,00 PLN
Przelewy z karty NIE Brak. -
Awaryjna wypłata gotówki NIE Brak. -
Wydanie karty zastępczej za granicą NIE Brak. -
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Kartę mogą otrzymać osoby o minimalnych dochodach od 840 zł netto.


Doradca Banku Pocztowego

Doradca Banku Pocztowego

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy Banku Pocztowego o kartę kredytową.
 • Doradca Banku Pocztowego skontaktuje się z Tobą i przedstawi ofertę banku – wstępnie oceni Twoją zdolność kredytową do otrzymania karty kredytowej oraz limitu kredytowego. Jeśli będziesz zainteresowany ofertą musisz odwiedzić oddział Banku Pocztowego – bank nie oferuje możliwości podpisania umowy przez kuriera.
 • Odwiedź wybraną placówkę Banku Pocztowego. W placówce banku składasz wniosek o kartę kredytową, na miejscu otrzymujesz również wstępną decyzję kredytową.
 • Po podpisaniu umowy kredytowej bank ma około 14 dni roboczych na dostarczenie karty kredytowej: telefonicznie zostaniesz poinformowany o podjętej ostatecznej decyzji kredytowej.
 • Karta oraz PIN do karty zostaną wysłane do Ciebie pocztą osobnymi przesyłkami.
 • Kartę aktywujesz za pomocą infolinii Banku Pocztowego. Karta aktywuje się również automatycznie - przy pierwszej płatności kartą lub wypłacie z bankomatu.