Credit Agricole - Credit Agricole Visa Standard


Credit Agricole Visa Standard

Credit Agricole
Credit Agricole Visa Standard


Koszt 12 miesięczny:
194,22 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Podstawowa karta Credit Agricole z limitem kredytowym wynoszącym do 10 000 zł. Karta posiada wbudowany chip. Miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 4,90 zł. W ramach Planu Spłat Ratalnych istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na 3, 6, 9, 12 a nawet 24 raty miesięczne.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer brak -
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Minimalny dochód netto potrzebny do uzyskania karty to 500 zł miesięcznie. do 10 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata zadłużenia to 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, minimum 30 zł. W przypadku gdy saldo zadłużenia jest mniejsze lub równe kwocie stanowiącej równowartość 5-krotności opłaty za nadanie zamiejscowego listu poleconego, należność nie jest wymagana w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli kwota całkowitego zadłużenia jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 5-krotności opłaty za nadanie zamiejscowego listu poleconego, ale niższa od wymaganej spłaty minimalnej (liczonej jako 5% przyznanego limitu), wówczas wymagana jest spłata całości zadłużenia. Jeśli kwota całkowitego zadłużenia jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 5-krotności opłaty za nadanie zamiejscowego listu poleconego oraz wymagana spłata minimalna (liczona jako 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki) jest niższa niż 30 zł, wówczas wymagana jest spłata niższej z kwot: całość zadłużenia lub 30 zł. 4,00 %
Okres ważności karty Karta ważna 3 lata po czym zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Kartę dodatkową bank wydaje dla dowolnie wybranej przez Ciebie osoby. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 18 zł (z możliwością obniżenia jej do 0 zł). 2 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - zwykła
Typ karty - standardowa

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata roczna Brak. -
Opłata za odnowienie ważności karty Oplata za wznowienie nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 4,9 zł. Opłata nie jest pobierana jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł. 4,90 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata w wysokości 5% wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł pobierana przy wypłacie gotówki z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. 5,00 %
   zagranica Za granicą opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda dostępne bezpłatnie przez infolinie banku; w bankomacie BZ WBK 24 koszt wynosi 5 zł. Dostępne jest również sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie, za co bank pobiera opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie przyznanego limitu na karcie, bank pobiera opłatę w wysokości 10% kwoty przekroczenia, minimum 40 zł. 10,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu kredytowego jest bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Brak dodatkowej opłaty ale zapłacisz karne odsetki od przeterminowanego kapitału w wysokości 14% kwoty zadłużenia. Dodatkowo telefoniczne upomnienie klienta związane z nieterminową spłatą kredytu kosztuje 15 zł, korespondencja 15 zł, wyjazd interwencyjny 100 zł. 0,00 PLN
Opłata za balance transfer Usługa dostępna bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków stanowi wysokość przyznanego limitu na karcie. 10 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 10 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak. Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Podstawowy Chroni Cię od konieczności spłaty kredytu, w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo. Koszt ubezpieczenia to 0,25% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,25 %
Pakiet Twoje Dochody Pakiet Twoje Dochody zapewnia terminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, w razie utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy oraz diagnozy poważnego zachorowania, w tym m.in. nowotworu złośliwego lub zawału serca. 0,65 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK
   z rachunku zewnętrznego TAK
Dostęp online TAK Dostęp przez infolinię banku lub w formie miesięcznych wyciągów wysyłanych elektroniczne bezpośrednio na adres e-mail.
Kredyt ratalny TAK Planem Spłat Ratalnych możesz objąć dowolny zakup lub kilka transakcji na łączną kwotę co najmniej 300 zł. Dodatkowo, masz możliwość rozłożenia zadłużenia na 3, 6, 9, 12 a nawet 24 raty. Za przeniesienie transakcji na Plan Spłat Ratalnych bank nalicza opłatę od kwoty transakcji w wysokości 1%, minimum 5 zł. Opłata naliczana jest od kwoty zadłużenia.
Karta wypukła TAK Karta wypukła.
Możliwość płacenia w internecie TAK Karta umożliwia dokonywania płatności przez internet.

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Tak, karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia własnego wizerunku na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Zmiana PIN-u dostępna przez infolinię banku lub w bankomatach współpracującej z bankiem sieci BZ WBK 24. Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek klienta kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN w infolinii banku, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia jest bezpłatne. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewy z rachunku karty traktowane są jako transakcje gotówkowe: koszt to 5% kwoty transakcji, minimum 12,9 zł. 12,90 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjna wypłatę gotówki bank pobiera od 175 do 250 USD (w zestawieniu podana górna granica). 250,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Za awaryjna wypłatę gotówki bank pobiera od 175 do 250 USD (w zestawieniu podana górna granica). 250,00 USD
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 22,40 %
Całkowita kwota kredytu - 1 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 113,79 PLN
w tym:  
odsetki - 54,99 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 58,80 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 1 113,79 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Rabaty Posiadając kartę kredytową w Credit Agricole automatycznie zostajemy członkiem Klubu Rabatowego Banku Credit Agricole. W ramach tego programu bank współpracuje z blisko 8.800 punktami, gdzie płacąc kartą można liczyć nawet na 30% rabatu.
Ubezpieczenia dodatkowe Karta oferuje trzy dodatkowe pakiety ubezpieczeń: Assistance, Podróżnik Europa, Podróżnik Świat. Assistance ma na celu zapewnienie opieki medycznej na terenie kraju oraz organizację pomocy technicznej w Twoim domu. Świadczenia z zakresu home assistance umożliwiają w razie potrzeby organizację zarówno świadczenia związanego z interwencją odpowiedniego specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka), pokrycie kosztów tego typu napraw, jak również napraw sprzętu RTV/AGD. W zakresie assistance medycznego beneficjenci programu mogą liczyć na całodobowy dostęp do fachowej opieki medycznej. Pakiet Podróżnika dostępny jest w dwóch wariantach, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Europa - zakres ubezpieczenia obejmuje Europę; oraz Świat - zakres ubezpieczenia rozszerzony o teren całego świata. Ubezpieczenie obejmuje: Koszty leczenia oraz świadczenia assistance podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie opóźnienia lotu. Opłata miesięczna za Pakiet Assistance wynosi 3,8 zł; Pakiet Podróżnik Europa - 4 zł; Pakiet Podróżnik Świat - 6,5 zł. 6,50 PLN

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Minimalny wymagany dochód netto 500 zł.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.


Wniosek online o kartę Lukas Banku

Wniosek online o kartę Lukas Banku

 • Wypełnij wniosek online o kartę kredytową – na wniosku musisz podać szczegółowe dane osobowe ( w tym numer PESEL) oraz dane dotyczące źródła dochodów.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku i przedstawienia oferty banku. Jeśli podane przez Ciebie dane są poprawne i jesteś nadal zainteresowany ofertą – doradca podejmie wstępną decyzję kredytową o przyznaniu karty (o decyzji doradca poinformuje Cię podczas waszej rozmowy). Jeżeli decyzja jest pozytywna to doradca poinformuje Cię jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty. Ustalicie termin spotkania z kurierem i odbioru dokumentacji karty kredytowej.
 • Credit Agricole przygotuje dla Ciebie umowę o kartę kredytową i prześle ją kurierem.
 • Po otrzymaniu dokumentacji karty kredytowej podpisujesz jeden egzemplarz umowy (drugi zostaje dla Ciebie) i odsyłasz wraz z kserokopiami dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie dochodów.
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentów Credit Agricole wysyła do Ciebie pocztą egzemplarz umowy podpisany przez bank, a w kolejnych przesyłkach kartę kredytową oraz kod PIN.
 • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.