Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - Credit Agricole Karta Silver


Credit Agricole Karta Silver

Credit Agricole
Credit Agricole Karta Silver


Koszt 12 miesięczny:
230,22 PLN
Okres bez odsetek:
54 dni
Oprocentowanie na karcie:
10.0 %
Kanały dostępu:
 • przez internet
Zabezpieczenia:
 • Karta posiada wbudowany chip

Zwróć uwagę

Karta kredytowa z limitem do 20.000 zł, umożliwia realizowanie płatności za rachunki (również online) oraz płatności w internecie. Dostępny Plan Spłat Ratalnych – maksymalnie 24 raty, rabaty podczas zakupów w ramach programu Klub Rabatowy Banku Credit Agricole.

Oprocentowanie karty kredytowej

Oprocentowanie roczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 10,00%
Transakcje gotówkowe 0 dni 10,00%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 10,00%
Balance transfer 0 dni 10,00%
Oprocentowanie miesięczne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe 54 dni 0,83%
Transakcje gotówkowe 0 dni 0,83%
Kredyt ratalny na karcie 0 dni 0,83%
Balance transfer 0 dni 0,83%
Oprocentowanie promocyjne Okres bezodsetkowy Stopa procentowa
Transakcje bezgotówkowe brak -
Transakcje gotówkowe brak -
Kredyt ratalny na karcie brak -
Balance transfer brak -

Właściwości karty

Dane Opis dodatkowy Wartość
Maksymalny limit kredytowy Bank ustala limit karty indywidualnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Wymagany minimalny dochód netto to 1000 zł miesięcznie. do 20 000,00 PLN
Minimalna spłata Minimalna wymagana spłata to 4% od kwoty zadłużenia, minimum 30 zł. 4,00 %
Okres ważności karty Karta ważna 3 lata po czym zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. 3 lata
Liczba kart dodatkowych Kartę dodatkową bank wydaje dla dowolnie wybranej przez Ciebie osoby. Opłata za wydanie karty dodatkowej wynosi 35 zł. 2 szt.
Rozliczenie walutowe - EUR
Kolor karty - srebrna
Typ karty - standardowa

Dodatkowe opłaty

Rodzaj opłaty Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wydanie karty Opłata za wydanie karty nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata roczna Brak. 0,00 PLN
Opłata za odnowienie ważności karty Oplata za wznowienie nie jest naliczana. 0,00 PLN
Opłata miesięczna Opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 7,90 zł. Opłata nie będzie pobierana, jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej: 700 zł lub miesięczna kwota wpływów (zgodnie z definicją w Regulaminie kont dla osób fizycznych) na rachunek główny konta w pakiecie Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM, którego klient jest Posiadaczem lub jednym z Posiadaczy, wyniesie odpowiednio min. 1 500 zł lub 10 000 zł. 7,90 PLN
Wypłata gotówki w bankomacie
   kraj Opłata w wysokości 5% wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł pobierana przy wypłacie gotówki z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. 5,00 %
   zagranica Za granicą opłata za wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5% od wypłacanej kwoty, minimum 12,9 zł. 5,00 %
Opłata za zapytanie o saldo w bankomacie Sprawdzenie salda dostępne bezpłatnie przez infolinie banku; w bankomacie BZ WBK 24 koszt wynosi 5 zł. Dostępne jest również sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie, za co bank pobiera opłatę w wysokości 5 zł. 5,00 PLN
Opłata za przekroczenie limitu Za przekroczenie przyznanego limitu na karcie, bank pobiera opłatę w wysokości 10% kwoty przekroczenia, minimum 40 zł. 10,00 %
Opłata za zmianę limitu w karcie Zmiana wysokości przyznanego limitu kredytowego jest bezpłatna. 0,00 PLN
Opłata za obsługę nieterminowej spłaty Opłata za obsługę nieterminowej spłaty kredytu wynosi 14% wartości zadłużenia. 14,00 %
Opłata za balance transfer Usługa dostępna bezpłatnie. 0,00 %
Miesięczny limit wydatków Miesięczny limit wydatków stanowi wysokość przyznanego limitu na karcie. 20 000,00 PLN
Dzienny limit wypłaty gotówki Limit dziennych wypłat gotówkowych nie może przekroczyć wysokości limitu kredytowego. 20 000,00 PLN

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie darmowe Opis dodatkowy
Brak.
Ubezpieczenie opcjonalne Opis dodatkowy Stawka
Pakiet Podstawowy Pakiet Podstawowy swoim zakresem obejmuje spłatę kredytu, w przypadku trudnych zdarzeń losowych, takich jak śmierć czy trwałe inwalidztwo. Koszt ubezpieczenia to 0,25% (składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu). 0,25 %
Pakiet Twoje Dochody Pakiet Twoje Dochody zapewnia terminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, w razie utraty stałego źródła dochodów, czasowej niezdolności do pracy oraz diagnozy poważnego zachorowania, w tym m.in. nowotworu złośliwego lub zawału serca. Koszt ubezpieczenia wynosi 0,55%. 0,55 %
Ubezpieczenie obowiązkowe Opis dodatkowy Stawka
Brak. Brak. -

Funkcjonalności karty

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Direct debit
   w koncie osobistym TAK Tak, nie musi być z rachunku w Credit Agricole.
   z rachunku zewnętrznego TAK Możesz dokonać spłaty zadłużenia karty z rachunku osobistego posiadanego w innym banku.
Dostęp online TAK Posiadasz dostęp on-line do rachunku za pośrednictwem internetu.
Kredyt ratalny TAK Bank umożliwia rozłożenie zadłużenia na karcie przez Plan Spłat Ratalnych do 24 rat. Minimalna kwota, którą można rozłożyć na raty to 300 zł. Za przeniesienie transakcji na Plan Spłat Ratalnych bank nalicza opłatę od kwoty transakcji w wysokości 1%, minimum 5 zł. Opłata naliczana jest od kwoty zadłużenia.
Karta wypukła TAK Tak.
Możliwość płacenia w internecie NIE

Dodatkowe funkcjonalności

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy Stawka
Karta chipowa TAK Tak, karta posiada wbudowany chip. 0,00 PLN
Zdjęcie na karcie NIE Brak możliwości umieszczenia zdjęcia na karcie. -
Zmiana PIN'u TAK Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek klienta kosztuje 10 zł. 10,00 PLN
Odblokowanie PIN'u TAK Odblokowanie numeru PIN w infolinii banku, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia jest bezpłatne. 0,00 PLN
Przelewy z karty TAK Przelewy z rachunku karty traktowane są jako transakcje gotówkowe: koszt to 5% kwoty transakcji, minimum 12,9 zł. 12,90 PLN
Awaryjna wypłata gotówki TAK Za awaryjna wypłatę gotówki bank pobiera od 175 do 250 USD (w zestawieniu podana górna granica). 250,00 USD
Wydanie karty zastępczej za granicą TAK Za wydanie karty zastępczej za granicą bank pobiera od 175 do 250 USD (w zestawieniu podana górna granica). 250,00 USD
Usługa dodatkowa NIE Brak. -

Karty partnerskie, lojalnościowe, inne

Rodzaj Partner Opis dodatkowy
Partnerska
Rodzaj Opis programu
Charytatywne
Lojalnościowe
Affinity (społecznościowe)
Cach back Opis dodatkowy Stawka
Transakcje bezgotówkowe Brak. -
Transakcje gotówkowe Brak. -

RRSO oraz parametry kredytu dla reprezentatywnego przykładu

Dane Opis dodatkowy Stawka
RRSO - 30,10 %
Całkowita kwota kredytu - 1 000,00 PLN
Całkowita koszt kredytu - 149,79 PLN
w tym:  
odsetki - 54,99 PLN
prowizja - 0,00 PLN
ubezpieczenie (obowiązkowe) - 0,00 PLN
inne opłaty (obowiązkowe) - 94,80 PLN
stopa procentowa - 10,00 %
okres kredytowania - 12,00 m-cy
Całkowita kwota do zapłaty przez klienta - 1 149,79 PLN

Na co warto zwrócić uwagę

Rodzaj Dostępność Opis dodatkowy
Rabaty Posiadając kartę kredytową w Credit Agricole automatycznie zostajemy członkiem Klubu Rabatowego Banku Credit Agricole. W ramach tego programu bank współpracuje z blisko 8.800 punktami, gdzie płacąc kartą można liczyć nawet na 30% rabatu.
Ubezpieczenia dodatkowe Karta oferuje trzy dodatkowe pakiety ubezpieczeń: Assistance, Podróżnik Europa, Podróżnik Świat. Assistance ma na celu zapewnienie opieki medycznej na terenie kraju oraz organizację pomocy technicznej w Twoim domu. Świadczenia z zakresu home assistance umożliwiają w razie potrzeby organizację zarówno świadczenia związanego z interwencją odpowiedniego specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka), pokrycie kosztów tego typu napraw, jak również napraw sprzętu RTV/AGD. W zakresie assistance medycznego beneficjenci programu mogą liczyć na całodobowy dostęp do fachowej opieki medycznej. Pakiet Podróżnika dostępny jest w dwóch wariantach, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Europa - zakres ubezpieczenia obejmuje Europę; oraz Świat - zakres ubezpieczenia rozszerzony o teren całego świata. Ubezpieczenie obejmuje: Koszty leczenia oraz świadczenia assistance podczas podróży zagranicznej, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie opóźnienia lotu. Opłata miesięczna za Pakiet Assistance wynosi 3,8 zł; Pakiet Podróżnik Europa - 4 zł; Pakiet Podróżnik Świat - 6,5 zł. 6,50 PLN

Jak mogę dostać tą kartę?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wymagany minimalny dochód netto 1.400 zł.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Polski.


Wniosek online o karte Lukas Banku

Wniosek online o karte Lukas Banku

 • Wypełnij wniosek online o kartę kredytową – na wniosku musisz podać szczegółowe dane osobowe ( w tym numer PESEL) oraz dane dotyczące źródła dochodów.
 • Doradca skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji danych wpisanych we wniosku i przedstawienia oferty banku. Jeśli podane przez Ciebie dane są poprawne i jesteś nadal zainteresowany ofertą – doradca podejmie wstępną decyzję kredytową o przyznaniu karty (o decyzji doradca poinformuje Cię podczas waszej rozmowy). Jeżeli decyzja jest pozytywna to doradca poinformuje Cię jakie dokumenty będą niezbędne do otrzymania karty. Ustalicie termin spotkania z kurierem i odbioru dokumentacji karty kredytowej.
 • Credit Agricole przygotuje dla Ciebie umowę o kartę kredytową i prześle ją kurierem.
 • Po otrzymaniu dokumentacji karty kredytowej podpisujesz jeden egzemplarz umowy (drugi zostaje dla Ciebie) i odsyłasz wraz z kserokopiami dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentami potwierdzającymi uzyskiwanie dochodów.
 • Po otrzymaniu kompletu dokumentów Credit Agricole wysyła do Ciebie pocztą egzemplarz umowy podpisany przez bank, a w kolejnych przesyłkach kartę kredytową oraz kod PIN.
 • Kartę aktywujesz przez użycie jej w bankomacie lub przez infolinię Credit Agricole.