Okres kredytowania - Słownik finansowy

Okres kredytowania

Określony w umowie okres, w którego czasie musi nastąpić całkowita spłata zadłużenia.