Dochód netto - Słownik finansowy

Dochód netto

Kwota dochodu określająca wynagrodzenie pomniejszone o pobrane składki ubezpieczeniowe oraz podatki płacone przez pracownika.