Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻ BNP Paribas - Pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Pożyczka hipoteczna dla osób fizycznychTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Pożyczkę hipoteczną możesz zaciągnąć maksymalnie w kwocie 500 000 zł na nawet 20 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipoteki marża pożyczki zostaje podwyższona o 0,9 punktu procentowego. Podana kwota doliczana jest do miesięcznej raty kredytu.
Polisa ubezpieczeniowa Bank wymaga wykupienie ubezpieczenia na życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Składka z tytułu wymienionych ubezpieczeń w wysokości 0,9% rocznie pobiera jest miesięcznie.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja naliczana od kwoty przyznanej pożyczki. Może być skredytowana. Jeśli zdecydujesz się na założenie rachunku ROR w banku, wysokość prowizji może zostać obniżona o 1,5 punktu procentowego.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Brak.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka ubezpieczenia nieruchomości w wariancie podstawowym „Pakiet Pewny Dom” wynosi 0,09% wartości nieruchomości płatna z góry na okres 12 miesięcy (0,2565% wartości nieruchomości na okres 36 miesięcy). Istnieje możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony nieruchomości „Pakiet Pewny Dom Plus”, w którym składka roczna wynosi 189 zł plus 0,09% wartości ubezpieczonej nieruchomości na okres 12 miesięcy (539 zł plus 0,2565% wartości ubezpieczonej nieruchomości na okres 36 miesięcy).  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki przez pierwsze 5 lat trwania umowy wynosi 2% od kwoty spłacanego kapitału. Po okresie 5 lat wcześniejsza spłata jest bezpłatna. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o dodatkową kwotę pożyczki wynosi 150 zł. Kwota pobierana za sporządzenie aneksu do istniejącej już umowy. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 10.000 zł. 150,00 PLN
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Brak. 100,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Dowód osobisty (kserokopia).

  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

  • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

  • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • W celu zabezpieczenia spłaty kredytu powinna zostać ustanowiona hipoteka zwykła w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca odsetki umowne oraz koszty uboczne w wysokości 50% kwoty kredytu (kapitału).

  • Ubezpieczenie nieruchomości, stanowiących przedmiot hipoteki, od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku.

  • Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - zabezpieczający wierzytelność Zakladu Ubezpieczeń, w przypadku gdy tymczasowym zabezpieczeniem spłaty jest ubezpieczenie kredytu lub gdy Kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: