Czy można sprzedać nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie posiadanego kredytu hipotecznego? - porady finansowe

Mimo powszechnie panującej opinii, sprzedaż nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka nie jest czymś skomplikowanym i nie odbiega zbyt wiele od sprzedaży nieruchomości, która nie posiada takiego zabezpieczenia. Główna różnica wynika z faktu zaangażowania w całą sprawę większej niż zazwyczaj liczby uczestników transakcji. Oprócz sprzedającego i kupującego, są to dodatkowo bank kredytujący oraz sąd ksiąg wieczystych.

Musisz też pamiętać, by o fakcie zamiaru sprzedaży nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie posiadanego przez Ciebie kredytu od razu poinformować bank, w którym taki kredyt zaciągnąłeś. To na jego rachunek w pierwszej kolejności wpłyną środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i dopiero różnica między tym, co jesteśmy winni a za ile sprzedaliśmy nieruchomość trafi do Twoich rąk. Dopiero wtedy też bank wystąpi z wnioskiem o wykreślenie go z księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości.