Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Toyota Bank - Plan Depozytowy 80 dni


Toyota Bank

Toyota Bank
Plan Depozytowy 80 dniKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Plan Depozytowy 80 dni to lokata, którą założysz na okres 80 dni. Kwota jaką ulokujesz na rachunku lokaty wynosi od 3.000 zł do 7.000 zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty, jednak ze względu na niedługi okres depozytu masz szybki dostęp do naliczonych odsetek i tym samym nie jesteś skazany na długie oczekiwanie na zyski. Masz możliwość założenia maksymalnie 7 depozytów. Taka konstrukcja może okazać się bardzo przydatna w przypadku nagłej potrzeby wycofania części środków z lokat.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji otrzymasz 140 zł premii jeśli spełnisz warunki określone przez bank i założysz rachunek osobisty Konto Jedyne oraz lokatę Plan Depozytowy na 80 dni i lokatę Depozyt Plus.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota zdeponowanych na rachunku lokaty środków może wynieść 7.000 zł. 7 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 80 dni. 90  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 80 dni. 90  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem obligatoryjnym do założenia rachunku lokaty jest posiadanie w banku Konta Jedynego (konta osobistego).
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na ten sam okres czasu.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki w trakcie trwania bieżącej umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz dotychczas wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: